Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Trójkąt impedancji (html5)
  Impedancje o takim samym module
  Aplikacje
  Trójkąt impedancji (html5)
  Trójkąt impedancji (html5) Symulacja pokazuje trójkąt impedancji dla obwodu szeregowego RLC. Moduł impedancji (zawada Z) układu jest przeciwprostokątną trójkąta. Rezystancja jest poziomym bokiem trójkąta. Pionowy bok jest sumą wektorów reaktancji cewki (XL, w dodatnim kierunku y) i reaktancji kondensatora (XC w ujemnym kierunku y). Maksymalne natężenie prądu równe jest maksymalnemu napięciu podzielonemu przez zawadę. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Impedancje o takim samym module
  Trzy obwody, o różnych impedancjach, zasilane przez takie samo źródło napięcia zmiennego. Impedancje mają ten sam moduł, lecz różne fazy. W przypadku środkowego obwodu, impedancja jest czysto rezystancyjna i nie ma reaktancji. W dwóch pozostałych przypadkach (z cewką i kondensatorem) występuje reaktancja, a więc fazy natężenia prądu są różne. We wszystkich trzech przypadkach, wartość szczytowa natężenia prądu jest taka sama (25 mA).