Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Funkcje trygonometryczne (html5)
  Aplikacje
  Funkcje trygonometryczne (html5)
  Definicje i wykresy funkcji trygonometrycznych. Okrąg jednostkowy. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Parametry ruchu jednostajnego po okręgu (html5)
  Zadanie ma na celu pomóc uczniom przećwiczyć określanie i przeliczanie różnych wielkości charakteryzujących ruch po okręgu. Te wielkości to częstotliwość, liczba obrotów na minutę, okres, prędkość kątowa, prędkość liniowa, droga liniowa i droga kątowa w radianach. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley. Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Droga przy toczeniu bez poślizgu
  W tym interaktywnym ćwiczeniu uczniowie mogą zmieniać promień i prędkość liniową toczącego się bez poślizgu walca. Mogą wtedy zobaczyć, jak każda z tych zmiennych wpływa na prędkość kątową. Uczniowie mogą również przyjrzeć się zależności między drogą kątową, a liniową. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Radian
  Prosta animacja obrazująca definicję radiana. Przeliczanie stopni na radiany i na odwrót. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl