Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ruch prostoliniowy
  Aplikacje
  Równia pochyła (html5)
  Równia pochyła jest płaszczyzną tworzącą z płaszczyzną horyzontalną kąt alfa. Wielkość siły tarcia jest wprost proporcjonalna do nacisku ciała na podłoże. Siły oporu aerodynamicznego są istotne jedynie przy stosunkowo dużych prędkościach.
  Kolejka górska
  Interaktywna symulacja ruchu roller coastera © Michael R Gallis, Wee Loo Kang, Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Kulka na równi (html5)
  Interaktywna symulacja html5 ruchu kulki na równi pochyłej o regulowanej wysokości i podstawie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Równie pochyłe - porównanie (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pozwalająca porównać ruch dwóch kulek na równiach pochyłych o regulowanych wysokościach i podstawach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siły na równi pochyłej (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, żeby umożliwić uczniom analizę czynników, które mogą mieć wpływ na kąt, przy którym obiekt, umieszczony na równi pochyłej, zaczyna się poruszać. Współczynnik tarcia między powierzchniami, natężenie pola grawitacyjnego i masa ciała mogą być regulowane. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja sił na równi pochyłej (html5)
  Program przedstawia wizualną reprezentację sił działających na ciało umieszczone na równi pochyłej. Uczniowie mogą obserwować siłę grawitacji (oraz jej składowe), siłę reakcji i siłę tarcia przy zmieniającym się kącie nachylenia równi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch na równi pochyłej Poziom 3 (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć, posługując się zasadami dynamiki Newtona, prędkość ciała poruszającego się po równi pochyłej, w momencie kiedy wraca do swojego początkowego położenia. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch na równi pochyłej Poziom 2 (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć, wykorzystując zasady dynamiki Newtona, odległość do jakiej dotrze ciało poruszające się pod górę równi pochyłej (z tarciem). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch na równi pochyłej Poziom 1 (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć, wykorzystując zasady dynamiki Newtona, odległość do jakiej dotrze ciało poruszające się pod górę równi pochyłej (bez tarcia). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Pianino na pochylni
  Poznaj zależności między siłą, pracą i energią za pomocą maszyny prostej w interaktywnej symulacji Ck-12.