Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Funkcja logarytmiczna
  Równania i nierówności trygonometryczne
  Funkcja wykładnicza
  Równania i nierówności, układy równań
  Równania i nierówności liniowe
  Równania i nierówności kwadratowe
  Równania i nierówności n-tego stopnia
  Równania i nierówności wymierne
  Równania i nierówności wykładnicze
  Równania i nierówności logarytmiczne
  Proporcja
  Układy równań
  Aplikacje
  Dodawanie wektorów: równania
  Eksperymentuj z równaniami wektorowymi i porównuj sumy i różnice wektorów. Zmieniaj wektory bazowe i badaj mnożenie wektora przez liczbę, dostosowując współczynniki w równaniu. Określ wektory we współrzędnych kartezjańskich lub biegunowych i wyświetl wartość, kąt i składowe każdego wektora. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Dodawanie wektorów
  Przeglądaj wektory w przestrzeni jedno lub dwuwymiarowej i dowiedz się, jak się sumują. Określ wektory we współrzędnych kartezjańskich lub biegunowych i wyświetl wartość, kąt i składowe każdego wektora. Eksperymentuj z równaniami wektorowymi i porównuj sumy i różnice wektorów. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0