Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Rzut ukośny (regulowane składowe prędkości początkowej) (html5)
  Aplikacje
  Przyspieszenie ziemskie (html5)
  Przyspieszenie ziemskie, z uwzględznieniem siły grawitacyjnej (przyciągania Ziemi) i siły odśrodkowej bezwładności związanej z ruchem obrotowym Ziemi (w zależności od szerokości geograficznej).
  Rzut ukośny (regulowane składowe prędkości początkowej) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości składowych: poziomej i pionowej, prędkości początkowej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Rzut rożny (html5)
  Uczniowie muszą określić 3 współrzędne początkowej prędkości piłki podczas wykonywania rzutu rożnego. Widoczne będzie przemieszczenie piłki we wszystkich trzech wymiarach, a także czas, kiedy piłka jest w powietrzu. Uczniowie muszą również znaleźć szybkość piłki, w momencie gdy opuszcza podłoże. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Strzał na bramkę (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć maksymalną odległość od bramki, przy której kopnięta piłka trafi w losowo wygenerowany punkt światła bramki. Prędkość i kąt rzutu będą generowane losowo. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Spadek swobodny, rzut pionowy
  Symulacja spadku swobodnego i rzutów pionowych w jednorodnym polu grawitacyjnym. © Francisco Esquembre; Félix J. García, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzut ukośny jako złożenie ruchów
  Diagram Galileusza (rysunek został animowany), wyjaśniający, że rzut poziomy można rozważać jako złożenie ruchu w poziomie ze stałą prędkością i ruchu w pionie, identycznego ze spadkiem swobodnym. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Mapa ziemskiej grawitacji
  Model 3D fluktuacji pola grawitacyjnego Ziemi. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org