Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Ruch jednostajny po okręgu (html5)
  Ta aplikacja HTML5 symuluje ruch po okręgu, pokazując jednocześnie, jak zmieniają się w czasie: położenie, prędkość, przyspieszenie i działająca siła. Przycisk "Resetuj" umieszcza ciało krążące w położeniu początkowym. Możesz rozpocząć lub zatrzymać i kontynuować symulację za pomocą drugiego przycisku. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy. Można zmieniać promień, okres i masę wpisując dane w odpowiednie pola tekstowe. Przełączniki u dołu pozwalają wybrać wielkość fizyczną, którą chcesz obserwować. Wektor wodzący (czerwony) łączy środek okręgu (początek układu współrzędnych) z krążącym ciałem. Wektor prędkości (fioletowy), jest styczny do okręgu, a prostopadły do wektora wodzącego. Wektor przyspieszenia (niebieski) jest skierowany do środka. Tutaj przyspieszenie nie oznacza zwiększenia lub zmniejszenia wartości prędkości ale zmianę jej kierunku. To samo odnosi się do siły (zielona) działającej na ciało. Terminy - przyspieszenie dośrodkowe i siła dośrodkowa wyrażają to, że wektory te są skierowane do środka okręgu, po którym porusza się ciało. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Karuzela (html5)
  Jeśli ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, to oznacza, że wypadkowa wszystkich sił, działających na to ciało, stanowi siłę dośrodkową; uproszczony model karuzeli pokazuje tę siłę. W polach po lewej stronie u dołu możesz zmieniać wybrane parametry symulacji (nie zapomnij zatwierdzić zmian klawiszem "Enter"!). Jeśli wybierzesz drugi z czterech przełączników w górnej części ramki ("Karuzela z siłami"), zostaną pokazane przestrzennie wektory sił, działających na każde z ośmiu ciał: siła ciężkości (czarna strzałka) i siła pochodząca od linki (strzałka niebieska). Dodając te wektory otrzymujemy siłę wypadkową, czyli siłę dośrodkową (strzałka czerwona). Widok sił można wyłączyć, wybierając przycisk "Karuzela". Dodatkowo możesz obejrzeć prosty dwuwymiarowy rysunek wektorów sił ("Równoległobok sił") oraz ważne dla ruchu po okręgu wartości liczbowe ("Wartości liczbowe"). Jeśli chcesz dokładnie obserwować wektory sił, możesz zatrzymać obrót karuzeli za pomocą przycisku "Zatrzymaj / Wznów" lub dziesięciokrotnie go spowolnić, używając opcji "Spowolnienie". UWAGA: Symulacja pokazuje wyłącznie ruch po okręgu z prędkością o stałej wartości. Pomija się także opór powietrza. © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Przyspieszenie dośrodkowe
  Ciało ma przyspieszenie kiedy jego prędkość zmienia się w miarę upływu czasu. W ruchu jednostajnym po okręgu prędkość podlega ciągłej zmianie, bo zmienia się jej kierunek. Kliknięcie przycisku odtwarzania uruchamia, a kliknięcie pauzy zatrzymuje symulację. Po wstrzymaniu, pojawiają się dodatkowe informacje. Kiedy symulacja jest zatrzymana w czasie t: strzałki w kolorze magenta pokazują wektory prędkości: vf w danym momencie i vi w poprzednim kroku czasu t-dt. Czerwony wektor pokazuje zmianę prędkości. Po wstrzymaniu możemy też odtwarzać symulację krok po kroku dokładnie analizując zmiany. Źródło © 2016,Fu-Kwun Hwang; lookang; tinatan Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pętla śmierci
  Symulacja ruchu ciała zsuwającego się z pochylni i następnie poruszającego się w pętli śmierci o promieniu r. © 2015, Fu-Kwun Hwang; lookang; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Przyspieszenie dośrodkowe (html5)
  Program wizualnie wyjaśnia, skąd w ruchu jednostajnym po okręgu bierze się przyspieszenie. Pokaże metodę obliczenia przyspieszenia dośrodkowego na podstawie zmiany prędkości dla dwóch bliskich położeń ciała. Uczniowie będą mogli zmieniać promień okręgu i prędkość ciała, aby zobaczyć, jak każdy z tych czynników wpływa na to przyspieszenie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie dośrodkowe
  Ćwiczenie ma na celu zbadanie czynników wpływających na przyspieszenie skręcającego samochodu. Miernik przyspieszenia znajduje się po stronie kierowcy samochodu. Uczniowie będą mogli zmienić promień skrętu i prędkość samochodu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zobrazowanie ruchu po okręgu (Newton)
  Ruch po okręgu, z ciągle zmieniającym się kierunkiem, oznacza nieustannie działającą siłę. Newton zwizualizował to, zaczynając od ruchu po wielokącie, czyli ruchu prostoliniowym wzdłuż boku, a następnie działaniu chwilowej siły w każdym z wierzchołków, w wyniku odbijania się od okrągłego pojemnika. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  III prawo Keplera
  Interaktywna demonstracja ukazująca, w jaki sposób wielka półoś orbity planety (czyli jej średnia odległość od gwiazdy) jest powiązana z okresem obiegu. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Ruch jednostajny po okręgu
  Animacja obrazująca parametry ruchu jednostajnego po okręgu. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Działo Newtona
  Dowiedz się, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, więcej na temat orbit i tego, jak obiekt może pozostawać na orbicie pod wpływem siły grawitacji.
  Piłka na uwięzi
  Dowiedz się więcej, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, o ruchu krzywoliniowym w kontekście gry w tetherball.