Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ruch prostoliniowy
  Prawo powszechnej grawitacji
  Ruch dwuwymiarowy
  Ruch drgający harmoniczny
  Kinematyka ruchu krzywoliniowego
  Kinematyka ruchu prostoliniowego
  Aplikacje
  Praca, a energia kinetyczna (2)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Uczniowie mogą także ustawić maksymalną energię gaśnicy (zapewniającej odrzut) lub maksymalną prędkość astronauty. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stan nieważkości (html5)
  Stan nieważkości w układzie spadającym swobodnie w polu grawitacyjnym.
  Super winda (html5)
  Obrazowe przedstawienie sytuacji człowieka w windzie, która porusza się z różnymi przyspieszeniami.
  Wielokrążek stały i przesuwny (html5)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy.
  Wielokrążek (html5)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy. Wielokrążki (układy bloczków).
  III zasada dynamiki Newtona (html5)
  Aplet obrazuje działanie III zasady dynamiki Newtona
  II zasada dynamiki Newtona
  Aplet wizualizuje zależności między wielkościami z II zasady dynamiki. Autor Steven Sahyun, Uniwersytet Wisconsin - Whitewater. Źródło: http://sahyun.net/html5.php
  Związek ruchu po okręgu z ruchem harmonicznym
  W tej symulacji można zbadać związek między jednostajnym ruchem po okręgu, a ruchem harmonicznym prostym. © Andrew Duffy; Wee Loo Kang; Tan Wei Chiong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch
  Interaktywna aplikacja html5 pozwalająca przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego.
  II zasada dynamiki Newtona (html5)
  Interaktywny aplet html5 pozwalający przeanalizować II zasadę dynamiki Newtona
  Kinematyka samochodu i autobusu
  Prosta symulacja ruchu dwóch ciał. Możliwość ustawienia prędkości początkowej i przyspieszenia. © Francisco Esquembre; Félix J. García; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch prostoliniowy (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch dwóch ciał. Możliwość zmiany parametrów ruchu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Porównanie ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca różnice między ruchem jednostajnym, a jednostajnie zmiennym Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między parametrami ruchu, a wykresami zależności położenia i prędkośći ciała od czasu Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prędkość względna: wyścig na ruchomym chodniku (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch prostoliniowy dwóch ciał. Regulowane parametry ruchu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Porównanie spadku swobodnego z rzutem poziomym (html5
  Interaktywna symulacja html5 pozwalająca porównać czas trwania spadku swobodnego i rzutu poziomego Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.p
  Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości prędkości początkowej i kąta jaki tworzy z poziomem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Rzut ukośny (regulowane składowe prędkości początkowej) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości składowych: poziomej i pionowej, prędkości początkowej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch jednostajnie przyspieszony. Regulowane parametry układu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Równia Galileusza (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ideę doświadczenia Galileusza Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Laboratorium Newtona - z fotokomórkami (html5)
  Wirtualne ćwiczenie umożliwiające zbadanie czynników, które wpływają na przyspieszenie obiektu na poziomej powierzchni bez tarcia. Symulacja dostarcza uczniom dane z dwóch fotokomórek dzięki czemu mogą obliczyć przyspieszenie obiektu. Można zmieniać parametry takie jak siła wypadkowa i masa całkowita i zobaczyć, jak wpływa to na przyspieszenie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Popęd siły, a zmiana pędu (html5)
  To ćwiczenie stawia uczniom za cel znalezienie zależności pomiędzy popędem siły, a zmianą pędu. Użyj gaśnicy działając określoną siłą na astronautę Wally'ego. Możesz zmieniać wartość siły i czas jej działania oraz masę astronauty, a następnie określic jego prędkość i pęd, gdy przechodzi między dwiema fotokomórkami. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Dopasowywanie wykresów ruchu (html5)
  Dopasowywanie wykresów ruchu (html5) Interaktywne ćwiczenie, w którym uczniowie mają za zadanie odtworzyć ruch na podstawie podanego wykresu zależności prędkości od czasu, ustawiając prędkość początkową, przyspieszenie i szybkość hamowania (opóźnienie). Następnie, używając wirtualnego pedału gazu i hamulca w samochodzie, należy wykres jego prędkości w czasie dopasować do podanego wykresu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl).
  Wyznaczanie przyspieszenia - ćwiczenia (html5)
  Umożliwia uczniom ćwiczenie wyznaczania przyspieszenia obiektu za pomocą dwóch wirtualnych bramek z fotokomórkami. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl).
  Wykresy ruchu - ćwiczenia (html5)
  Interaktywne ćwiczenie, które umożliwia uczniom zabawę z wirtualnym samochodem i obserwację tego, jak jego ruch jest przedstawiony na wykresie położenia w funkcji czasu i prędkości w funkcji czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Równania ruchu - ćwiczenia (html5)
  Interaktywne ćwiczenie, które zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom ustalenie wielu kluczowych powiązań dla obiektów poruszających się ze stałą prędkością lub ze stałym przyspieszeniem. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ustal przyspieszenie! (html5)
  Interaktywne ćwiczenie, w którym uczniowie mają za zadanie, w ciągu 3 minut, obliczyć jak największą liczbę przyspieszeń pojazdu. Naciskając na wirtualny pedał gazu, aby przyspieszyć swój pojazd i obserwując prędkościomierz, odczytują potrzebne dane. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Laboratorium Newtona (html5)
  Ćwiczenie zaprojektowano tak, aby umożliwić uczniom zbadanie czynników, które wpływają na przyspieszenie obiektu na poziomej powierzchni bez tarcia. Dla każdego ruchu, w zależności od przyłożonej siły, symulacja generuje wykresy położenia i prędkości w zależności od czasu. Uczniowie mogą wykorzystać te wykresy do obliczenia przyspieszenia obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Newtona: problem z tarciem statycznym i kinetycznym (html5)
  Uczniowie muszą przeanalizować układ dwóch ciał. Zostaną podane współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego. Należy określić minimalną masę ciężarka potrzebną do wprawienia układu w ruch, a następnie obliczyć jego przyspieszenie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Laboratorium Newtona: 2 ciała, bez tarcia (html5)
  To ćwiczenie pozwala na zbadanie czynników wpływających na przyspieszenie układu na poziomej powierzchni bez tarcia. Symulacja podaje położenia ciał w zależności od czasu i na tej podstawie uczniowie powinni określić przyspieszenie. Następnie mogą zmieniać parametry takie, jak siła wypadkowa i masa całkowita (poprzez zmianę każdej z mas układu) i analizować w jaki sposób te zmiany wpływają na przyspieszenie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/