Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Pole magnetyczne
  Struktura pasmowa ciał stałych
  Przewodniki i izolatory
  Pojemność elektryczna
  Aplikacje
  Opór przewodnika (html5)
  Dowiedz się więcej o procesach fizycznych związanych z oporem przewodnika. Zmieniaj jego opór właściwy, długość i pole przekroju, aby zobaczyć, jak to wpływa na jego opór. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się wraz ze zmianami wielkości, które oznaczają. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Wirtualne laboratorium, w którym uczniowie mogą analizować kierunek linii sił pola magnetycznego w zależności od kierunku prądu w przewodniku prostoliniowym. Za pomocą sondy, mogą analizować wielkość pola magnetycznego (indukcja magnetyczna) w różnych odległościach od przewodnika. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór przewodnika na podstawie prawa Ohma (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium, uczniowie mają za zadanie określić opór właściwy przewodnika, w oparciu o wykres oporu przewodu prostoliniowego w zależności od jego długości. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór przewodnika prostoliniowego (html5)
  To wirtualne laboratorium umożliwia uczniom zbadanie czynników, które wpływają na opór przewodnika prostoliniowego. Uczniowie będą mogli regulować długość przewodnika, jego średnicę i materiał, z którego jest zbudowany. Można sporządzić wykresy oporu w zależności od długości przewodnika, oporu w zależności od promienia przekroju poprzecznego i oporu w zależności od pola powierzchni przekroju poprzecznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór elektryczny (html5)
  Wizualizacja zależności oporu przewodnika prostoliniowego od jego wymiarów i materiału.
  Model przewodnika metalicznego (prędkość dryfu)
  Model przewodnika metalicznego (elektronowego) pokazujący ruch elektronów swobodnych i prędkość unoszenia (dryfu) © 2016, Francisco Esquembre ; Maria Jose Cano; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Oddziaływanie przewodników z prądem
  Symulacja pokazuje siły działające między długimi przewodnikami prostoliniowymi z prądem. Przewodniki są prostopadłe do płaszczyzny rysunku - widzimy ich przekrój poprzeczny. Kółko oznacza kierunek prądu przed ekran (suwak natężenia prądu jest ustawiony na wartość dodatnią), a x w głąb ekranu (suwak natężenia prądu jest ustawiony na wartość ujemną). Możesz przeciągać przewody, aby zmienić ich położenie. Jeśli potrzebujesz tylko dwóch lub trzech z nich, po prostu ustaw natężenie prądu na pozostałych na zero. Możesz wyświetlić (lub nie) wektory sił wypadkowych działających na każdy przewód. Możesz także użyć pól wyboru do wyświetlenia poszczególnych sił, które działają na dany przewodnik ze strony innych przewodników. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Magnes sztabkowy i przewodnik z prądem
  Interaktywny model prostoliniowego przewodnika z prądem w polu wytworzonym przez magnes sztabkowy. © Wolfgang Christian; Francisco Esquembre; Anne J Cox; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike