Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Wykres do efektu Dopplera (html5)
  Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić położenie początkowe i prędkość źródła (mała niebieska kropka) i obserwatora (zielony prostokąt). Źródło (spoczywające) emituje falę o częstotliwości 100 Hz. fo oznacza częstotliwość odbieraną przez obserwatora. Symulacja pokazuje także wykres przesunięcia częstotliwości w stosunku do emitowanej częstotliwości (100 Hz). Na przykład, jeśli obserwator spoczywa, na prawo od źródła, a prędkość źródła wynosi 0,2 prędkości dźwięku, odbierana będzie częstotliwość 125 Hz. To jest 0,25 razy 100 Hz powyżej 100 Hz, a więc wykres pokaże czerwoną kropkę o współrzędnych +0,25 na osi OY i +0,2 na osi OX. Gdy źródło minie obserwatora, odbierana częstotliwość spada do 83 Hz, spadek o 17 Hz (0,17 razy 100 Hz), więc czerwona kropka przesunie się do -0.17 na osi OY i -0,2 na osi OX (uwzględniono fakt, że teraz źródło oddala się od obserwatora). Co z liniami na wykresie? Zielona linia pokazuje tylko efekt tylko ruchu obserwatora - jest rysowana w funkcji prędkości obserwatora. Pokazuje liniową zależność od szybkości obserwatora. Jeśli ustawimy prędkość obserwatora na zero, uzyskamy jedną niebieską krzywą - przedstawia względną zmianę częstotliwości w funkcji prędkości źródła. (Te dwa wykresy przedstawiają zależność od różnych prędkości!) Fakt, że linia zielona i niebieska linia to nie to samo mówi nam, że efekt Dopplera dla fal dźwiękowych nie jest tylko efektem względnej prędkości. W przypadku ustawienia niezerowej prędkości obserwatora, niebieska linia dzieli się na dwie krzywe, z których jedna ma zastosowanie, kiedy źródło znajduje się na lewo od obserwatora, a druga, gdy źródło jest z prawej strony obserwatora.(Te niebieskie krzywe odnoszą się do ruchu zarówno obserwatora, jak i źródła). Kropka z czerwonym środkiem pokazuje aktualne przesunięcie częstotliwości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
  W symulacji zobrazowano przesunięcie Dopplera dla fal elektromagnetycznych. Na górze znajduje się uproszczona wersja widma emisyjnego od Słońca, z liniami absorpcyjnymi wodoru. Na dole pokazano widmo odległej gwiazdy. Za pomocą suwaka można ustawić prędkość gwiazdy względem nas, mierzoną jako ułamek prędkości światła. Plus oznacza, że ​​gwiazda oddala się od nas, a minus, że ​​zbliża się do nas. Ponieważ wszechświat się rozszerza, większość gwiazd we wszechświecie oddala się od nas. Powoduje to wzrost długości fal światła - tzw. przesunięcie ku czerwieni. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/