Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Silniki cieplne
  Aplikacje
  Zmiana temperatury w przemianie adiabatycznej
  Dlaczego sprężanie gazu często powoduje wzrost temperatury, a zwiększanie objętości często prowadzi do ochłodzenia? Ta symulacja wyjaśnia ten proces, analizując pojedynczy atom w cylindrze. Po pierwsze, pamiętaj, że temperatura jest bezpośrednio powiązana z energią kinetyczną - jeśli atomy średnio poruszają się szybciej, temperatura wzrasta, a jeśli atomy poruszają się wolniej, temperatura spada. Rozważ cylinder 2, który ma stałą objętość. Atom zderza się sprężyście ze spodem tłoka. To zmienia zwrot prędkości atomu, ale nie zmienia jego energii kinetycznej, więc temperatura się nie zmienia. W cylindrze 1 atom zderza się sprężyście ze spodem tłoka przesuwającego się w dół. To zarówno zmienia zwrot prędkości atomu, jak i zwiększa jej wartość, więc temperatura wzrasta. Modelujemy zderzenie jako zderzenie sprężyste między obiektem o dużej masie (tłokiem), a obiektem o małej masie (atom). Zderzenie zasadniczo nie ma wpływu na tłok, a wartość względnej prędkości między tłokiem, a atomem pozostaje taka sama przed i po (ponieważ zderzenie jest sprężyste). Ma to wpływ na zwiększenie wartości prędkości atomu o dwukrotność prędkości tłoka. W cylindrze 3 atom zderza się sprężyście ze spodem tłoka przesuwającego się w górę. To zarówno zmienia zwrot prędkości atomu, jak i zmniejsza jej wartość, więc temperatura spada. Ponownie, zderzenie zasadniczo nie ma wpływu na tłok, a wartość względnej prędkości między tłokiem, a atomem pozostaje taka sama przed i po. Powoduje to zmniejszenie wartości prędkości atomu o dwukrotność prędkości tłoka. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Wykres ciśnienia od objętości p(V)
  Symulacja wprowadza wykres p(V) (ciśnienie-objętość). Zobacz, co się dzieje, gdy zmieniamy temperaturę gazu doskonałego lub gdy zmieniamy objętość (przy stałej temperaturze). Można również naszkicować wykres zależności ciśnienia od objętości w danej temperaturze, wybierając temperaturę, a następnie używając suwaka objętości. Linia wykreślona w tym przypadku nazywa się izotermą. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Przemiany gazowe
  W tej symulacji można zbadać przemiany gazu przy stałym ciśnieniu (izobaryczna), stałej objętości (izochoryczna) i stałej temperaturze (izotermiczna). Można dostarczyć lub pobrać 400 J ciepła z układu i zobaczyć, co dzieje się z samym gazem, wykresem zależności p(V), a także w jaki sposób to wpływa na różne parametry. Fioletowe izotermy na wykresie p(V) zaznaczane są co 200 K. Gaz nie wykonuje pracy w procesie o stałej objętości. Praca wykonywana w przemianie izobarycznej lub izotermicznej jest wskazywana przez zacieniony obszar pod przebiegiem na wykresie p(V) - na czerwono, jeśli praca jest dodatnia (wykonywana nad gazem), a na niebiesko, jeśli praca jest ujemna (wykonywana przez gaz). Zauważ, że kPa razy litr to dżul, więc pole powierzchni pod krzywą jest wyrażone w dżulach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Przykład cyklu termodynamicznego
  Animacja pokazuje jeden wybrany cykl termodynamiczny dla jednoatomowego gazu doskonałego. Ten szczególny cykl składa się z trzech przemian (1) dostarczanie do gazu ciepła przy stałym ciśnieniu, aż do podwojenia temperatury; (2) oddawanie przez gaz ciepła w stałej objętości, powrót do pierwotnej temperatury; a następnie (3) izotermiczne sprężanie, podczas którego układ powraca do stanu początkowego. Po naciśnięciu przycisku "Uruchom cykl" animacja przechodzi kolejno przez te trzy kroki, a następnie pokazuje cały cykl. Dla całego cyklu czerwona zacieniona powierzchnia, zamknięta wykresami przemian, reprezentuje pracę całkowitą wykonaną przez gaz w cyklu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Porównanie przemian izotermicznych i adiabatycznych
  W tej symulacji można przyjrzeć się różnicy między przemianą gazu doskonałego w stałej temperaturze (izotermiczną), a procesem adiabatycznym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5