Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Odbicie i załamanie światła (html5)
  Odbicie i załamanie światła (html5)
  Aplikacje
  Pryzmat (html5)
  Rozszczepienie światła białego w pryzmacie. Dyspersja.
  Odbicie i załamanie światła (html5)
  Zbadaj zmianę kierunku biegu światła na granicy dwóch ośrodków, o różnych współczynnikach załamania. Zobacz, jak zmiana ośrodka z powietrza na wodę czy szkło, zmienia kąt załamania. Pobaw się pryzmatami o różnych kształtach i twórz tęcze. Przykładowe cele kształcenia Wyjaśnij, w jaki sposób światło załamuje się na granicy pomiędzy dwoma ośrodkami i co określa kąt załamania. Zastosuj Prawo Snelliusa do wiązki światła laserowego, padającego na granicę dwóch ośrodków. Opisz w jaki sposób prędkość i długość fali światła zmienia się w różnych ośrodkach. Opisz wpływ zmiany długości fali na kąt załamania. Wyjaśnij powstawanie tęczy, po przejściu światła białego przez pryzmat. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Pryzmat
  Symulacja pokazuje, jak działa pryzmat. Promień światła biegnie od lewej strony. Światło wychodzące z pryzmatu, na skutek dyspersji, jest rozszczepiane na różne kolory. Dyspersja oznacza, że współczynnik załamania zmienia się w zależności od długości fali światła - na ogół współczynnik dyspersji szkła wzrasta wraz ze spadkiem długości fali światła. Rezultatem jest to, że światło o mniejszych długościach fali odchyla się bardziej, gdy wychodzi z pryzmatu do otaczającego ośrodka. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5