Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fizyka atomu i jądra atomowego
  Fizyka jądrowa
  Aplikacje
  Rozpad promieniotwórczy (html5)
  Symulacja rozpadów promieniotwórczych
  Szeregi promieniotwórcze (html5)
  Animacja html5 - Szeregi promieniotwórcze
  Okres połowicznego zaniku (html5)
  Symulacja rozpadów izotopu Bizmutu 211. Ćwiczenie ma na celu umożliwienie uczniom obserwacji ilości promieniowania, które jest wykrywane w różnych momentach czasu, pochodzącego od źródła promieniotwórczego o bardzo krótkim okresie połowicznego zaniku. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Detekcja promieniowania (html5)
  Ćwiczenie umożliwia uczniom spojrzenie na ilość promieniowania, które jest wykrywane w różnych odległościach od źródła promieniotwórczego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ekranowanie promieniowania (html5)
  Ćwiczenie umożliwia uczniom przyjrzenie się czynnikm wpływającym na ilość promieniowania, które jest absorbowane przez różne przesłony (możemy zmieniać rodzaj promieniowania, materiał ekranu i jego grubość). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Rozpad promieniotwórczy (html5)
  Prawo rozpadu promieniotwórczego mówi, jak liczba jąder danego pierwiastka promieniotwórczego, które jeszcze nie uległy rozpadowi, zależy od czasu. Tysiąc czerwonych kółeczek to tysiąc jąder atomowych pierwiastka, którego czas połowicznego rozpadu wynosi 20 s. Wykres przedstawia zależność od czasu części jąder, które się jeszcze nie rozpadły zgodnie z prawem zaniku promieniotwórczego. W chwili uruchomienia programu (przyciskiem "Rozpocznij") jądra zaczynają się "rozpadać" (zmieniają kolor z czerwonego na czarny). Za pomocą przycisku "Zatrzymaj / Wznów" możesz zatrzymać lub wznowić symulację. W chwili zatrzymania symulacji na wykresie poniżej pojawi się niebieski punkt. Zauważ, że często punkt ten nie leży dokładnie na krzywej! Jeśli chcesz przywrócić stan początkowy, musisz kliknąć przycisk "Przywróć". Można podać prawdopodobieństwo, że pojedyncze jądro "przeżyje" w danym przedziale czasu. Prawdopodobieństwo to dla jednego czasu połowicznego rozpadu wynosi 50 %, dla (2 T) wynosi 25 % (połowa z 50 %), dla (3 T) 12,5 % (połowa z 25 %), itd. Nie można jednak przewidzieć czasu, po którym dane, konkretne jądro ulegnie rozpadowi. Np. gdyby nawet prawdopodobieństwo rozpadu w ciągu najbliższej sekundy wynosiło 99 %, to jest możliwe (lecz mało prawdopodobne), że dane jądro rozpadnie się dopiero po milionach lat. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Model rozpadów promieniotwórczych
  Promieniotwórcze jądra CZERWONE ulegają rozpadowi, dając produkt promieniotwórczy, którego jądra (NIEBIESKIE) ulegają kolejnemu rozpadowi, tworząc jądra stabilne (SZARE). Można zmieniać okres połowicznego zaniku (jednostka: sekunda) izotopów, których jądra są oznaczone na czerwono i niebiesko. Po kliknięciu na start, możemy obserwować, jak zmienia się liczba poszczególnych rodzajów jąder w próbce i na wykresie (kolorowe linie). Źródło Fu-Kwun Hwang - Dept. of Physics, National Taiwan Normal Univ.; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model rzutów kostkami
  Analogia między wynikami rzutów kostkami, a rozpadami jąder izotopów promieniotwórczych. Źródło Fu-Kwun Hwang - Dept. of Physics, National Taiwan Normal Univ.; lookang; leongster Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Czas połowicznego rozpadu 1 (html5)
  W zadaniu należy określić okres połowicznego zaniku izotopu w oparciu o dane jego aktywności promieniotwórczej w funkcji czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Czas połowicznego rozpadu 2 (html5)
  W zadaniu należy określić okres połowicznego zaniku izotopu w oparciu o wykres jego masy pozostałej w próbce w różnych momentach czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Czas połowicznego rozpadu (html5)
  Symulacja rozpadu promieniotwórczego 400 radioaktywnych jąder. Możesz wybrać jeden z trzech różnych okresów połowicznego zaniku. Jądra, po rozpadzie, zmieniają się na niebiesko, a gładka fioletowa linia na wykresie pokazuje idealny przypadek. Rzeczywisty przypadek może odbiegać od idealnego przypadku z powodu statystycznych fluktuacji (rozbieżności są większe, gdy liczba jąder jest niewielka, tak jak tu). Postaraj się oszacować okres półtrwania w trzech przedstawionych tu przypadkach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Aktywność izotopu
  W tym problemie należy określić aktywność próbki radioaktywnej poprzez pomiar zliczeń impulsów na minutę wykrytych przez czujnik. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała rozpadu i okres połowicznego zaniku - zadanie
  W tym zadaniu należy określić stałą rozpadu i okres połowicznego zaniku izotopu na podstawie danych dotyczących aktywności izotopu w funkcji czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Szeregi promieniotwórcze
  Rodziny promieniotwórcze - cztery szeregi promieniotwórcze (zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_promieniotw%C3%B3rczy) , rozpoczynające izotopami: 232Th (rodzina torowa), 235U (rodzina aktynowa), 238U (rodzina uranowo-radowa) i 237Np (rodzina neptunowa) © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Zanik promieniotwórczy (3 stany)
  Model trójstanowego rozpadu jąder symuluje rozpad promieniotwórczy jąder atomowych, w którym jądro wyjściowe rozpada się najpierw do stanu pośredniego, zanim rozpadnie się do stanu stabilnego. Chociaż rozpad zarówno wyjściowego, jak i pośredniego jądra (jądra promieniotwórcze lub radioaktywne) jest spontaniczny i nieprzewidywalny, czas połowicznego zaniku każdego z pierwiastków promieniotwórczych jest stały i jest zwykle znany. © 2018, Wolfgang Christian; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rozpady promieniotwórcze - model rzutu kośćmi
  Ten aplet pozwala ustawić prawdopodobieństwo rozpadu jądra i obserwować, jak zmienia się liczba pozostałych jąder. © Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee; leongster. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Klasa Marii Skłodowskiej-Curie
  Zbadaj podstawy rozpadu promieniotwórczego i właściwości jąder atomowych w laboratorium i klasie Marii Skłodowskiej-Curie.
  Datowanie radiowęglowe
  Dowiedz się, jak działa datowanie radiowęglowe i jak antropolodzy mogą użyć tej metody, aby ustalić, kto jak dawno temu żył.
  Rozpad beta
  Obserwuj rozpad beta w przypadku zbioru jąder lub pojedynczego jądra. Źródło: https://archive.cnx.org/specials/
  Datowanie - gra
  Dowiedz się o różnych typach datowań radiometrycznych, takich jak datowanie węglem. Dowiedz się, w jaki sposób rozkład izotopów i ich okres połowicznego zaniku umożliwia datowanie. Zagraj w grę, która testuje Twoją umiejętność dopasowania procentu pozostałego pierwiastka datowanego do wieku obiektu. Źródło: https://github.com/openstax/simulations