Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prąd elektryczny
  Aplikacje
  Prawo Ohma (html5)
  Zobacz jak prawo Ohma odnosi się do prostego obwodu. Regulacja napięcia i oporu pozwoli Ci zobaczyć zmianę natężenia prądu, zgodną z prawem Ohma. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się zgodnie ze zmianami wielkości, które symbolizują. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Opór przewodnika na podstawie prawa Ohma (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium, uczniowie mają za zadanie określić opór właściwy przewodnika, w oparciu o wykres oporu przewodu prostoliniowego w zależności od jego długości. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór przewodnika prostoliniowego (html5)
  To wirtualne laboratorium umożliwia uczniom zbadanie czynników, które wpływają na opór przewodnika prostoliniowego. Uczniowie będą mogli regulować długość przewodnika, jego średnicę i materiał, z którego jest zbudowany. Można sporządzić wykresy oporu w zależności od długości przewodnika, oporu w zależności od promienia przekroju poprzecznego i oporu w zależności od pola powierzchni przekroju poprzecznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prosty obwód (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z jednym opornikiem o regulowanej wartości. W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie szeregowe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi szeregowo (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie równoległe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi równolegle (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od oporu dla danego napięcia, poprzez wybór napięcia, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, oporu rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Badanie prawa Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od napięcia dla danego oporu, poprzez wybór oporu, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, napięcia baterii. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Moc żarówki (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zmieniać opór żarówki i różnicę potencjałów na żarówce. Będą mogli zobaczyć, jak te dwa czynniki wpływają na natężenie prądu płynącego przez żarówkę i wydzielaną na niej moc. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od oporu dla danego napięcia, poprzez wybór napięcia, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, oporu rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Badanie prawa Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od napięcia dla danego oporu, poprzez wybór oporu, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, napięcia baterii. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma z miernikami analogowymi (html5)
  To ćwiczenie jest zaprojektowana tak, aby umożliwić uczniom zbadanie relacji między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z tylko jednym elementem biernym. Ta wersja symulacji wymaga od uczniów umiejętności odczytu mierników analogowych, aby uzyskać napięcie i natężenie prądu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Ohma (html5)
  Interaktywna symulacja obwodu do badania prawa Ohma.
  Opór wewnętrzny ogniwa (html5)
  Interaktywna symulacja obwodu do badania oporu wewnętrznego ogniwa.
  Prawo Ohma
  Aplet Javy pokazujący prosty przykład zastosowania prawa Ohma. Kolor zielony oznacza potencjał dodatni, a kolor szary wskazuje masę (uziemienie). Ruch żółtych kropek wskazuje przepływ prądu (kierunek konwencjonalny). Prąd płynie od dodatniego potencjału źródła napięcia, przez każdy z dwóch rezystorów, do ziemi. Wartość rezystancji w omach jest pokazana po prawej stronie każdego rezystora. Napięcie może być zmieniane za pomocą suwaka "Napięcie" po prawej. Zgodnie z prawem Ohma, natężenie prądu płynącego przez każdy rezystor będzie równe napięciu podzielonemu przez opór. Opornik po prawej stronie ma 10 razy większy opór, więc płynie przez niego 10 razy mniejszy prąd.
  Oporniki
  Aplet Javy pokazujący prosty obwód rezystancyjny. Kolor zielony oznacza potencjał dodatni, a kolor szary wskazuje masę (uziemienie). Ruch żółtych kropek wskazuje przepływ prądu (kierunek konwencjonalny). Po lewej stronie pokazano źródło napięcia 5 V, a prąd przepływa przez kilka przełączników i rezystorów po prawej. Wartość rezystancji w omach jest pokazana po prawej stronie każdego rezystora. Aby otworzyć lub zamknąć przełącznik, po prostu kliknij na nim. Jeśli przesuniesz kursor nad dowolny element obwodu, pojawi się krótki opis tego składnika i jego aktualnego stanu w prawym dolnym rogu okna.
  Dzielnik napięcia
  Dzielnik napięcia, prosty układ, który może być stosowany w celu uzyskania napięcia odniesienia ze znanego napięcia zasilającego. W środku dwa jednakowe rezystory generują napięcie 5 V od zasilania 10 V. Po prawej stronie, cztery rezystory zapewniają 7,5 V, +5 V i 2,5 V.
  Latarka
  Dowiedz się o obwodach elektrycznych, przepływie prądu, oporze elektrycznym i rozpraszaniu energii elektrycznej, badając działanie latarki za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12.