Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Model oddziaływań grawitacyjnych (podstawy)
  Symulacja oddziaływań grawitacyjnych dwóch mas. © 2016, weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model spadku swobodnego wzdłuż osi y
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom średni)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom podstawowy)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty
  © 2015, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Orbity w problemie dwóch ciał
  © 2016, weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Siła grawitacyjna
  Model oddziaływań grawitacyjnych dwóch ciał. © 2016, weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Żaba (gra dotycząca rzutów)
  © 2015, lookang; leongster. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty (energie)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty (energie)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Małpa i myśliwy (rzuty)
  Klasyczny już eksperyment myślowy: mysliwy celuje do małpy wiszącej na drzewie i w momencie kiedy ta puszcza się gałęzi strzela. Gdzie powinien celować by trafić? © 2016, lookang; Fu-Kwun Hwang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Orbity w problemie dwóch ciał
  Ruch układu składającego się z dwóch ciał wygodnie jest rozpatrywać w układzie odniesienia, w którym środek masy układu jest w spoczynku. W tym układzie każde z nich porusza się po trajektorii, która jest krzywą stożkową, a środek masy znajduje się w jednym z jej ognisk. Jeśli krzywe, po których poruszają się ciała, są zamknięte, to są one elipsami. Energia potencjalna układu ciał (jest ona ujemna), przewyższa co do wartości bezwzględnej sumaryczną energię kinetyczną układu, a całkowita energia układu jest ujemna (pomijamy tutaj energię kinetyczną obrotu ciał wokół swych osi). Jeżeli orbity są otwarte, ruch ciał odbywa się po hiperboli lub paraboli. Wikipedia Źródło © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee; Wolfgang Christian Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike