Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ładunki elektryczne
  Aplikacje
  Prawo Coulomba
  Wizualizuj siłę elektrostatyczną wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków. Obserwuj, jak zmiana znaku i wartości ładunków oraz odległości między nimi wpływa na siłę elektrostatyczną. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Centralne pole elektrostatyczne (html5)
  Do opisu pola elektrycznego wprowadzamy dwie wielkości fizyczne: wektor - natężenie pola elektrostatycznego i skalar - potencjał elektryczny. W pobliżu punktowego (kulistego) ładunku elektrycznego linie siła pola elektrycznego są skierowane radialnie do ładunku ujemnego, a od ładunku dodatniego. Punkty stałego potencjału – to powierzchnie ekwipotencjalne – są sferami o środku w punkcie, w którym jest ładunek.
  Siła działająca między ładunkami (html5)
  Interaktywne ćwiczenie html5, w którym uczniowie muszą znaleźć siłę z jaką jeden ładunek działa na drugi. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Coulomba (html5)
  To mini laboratorium zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom odkrycie zależności, które stanowią prawo Coulomba. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja zależności w prawie Coulomba (html5)
  Wizualne przedstawienie relacji między siłą oddziaływania elektrostatycznego, a czynnikami, które wpływają na jej wielkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Coulomba (html5)
  W tej symulacji można zbadać siły wzajemnego oddziaływania naładowanych cząstek, oraz to, w jaki sposób siła zmienia się w zależności od odległości między cząstkami. Wykres pokazuje siłę działającą na ruchomy ładunek, umieszczony z prawej strony. Siła skierowana w prawo jest przedstawiona jako dodatnia, a w lewo, jako ujemna. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Coulomba (html5)
  W tej symulacji można zbadać siły wzajemnego oddziaływania naładowanych cząstek, oraz to, w jaki sposób siła zmienia się, w zależności od odległości między cząstkami. Wykres pokazuje siłę działającą na ruchomy ładunek, umieszczony z prawej strony. Siła skierowana w prawo jest przedstawiona jako dodatnia, a w lewo, jako ujemna. Za pomocą przycisków, można wykreślić siłę w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła i energia potencjalna (html5)
  W symulacji można badać siłę i energię potencjalną związaną z oddziaływaniem dwóch naładowanych cząstek w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia wartość siły działającej na ruchomy ładunek po prawej i jego energię potencjalną. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Energia potencjalna (html5)
  Za pomocą tej tej symulacji można badać elektrostatyczną energię potencjalną związaną z dwoma oddziaływującymi naładowanymi cząstkami, w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia energię potencjalną ruchomego ładunku, umieszczonego z prawej strony. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Coulomba (html5)
  W tej symulacji można zbadać siły wzajemnego oddziaływania naładowanych cząstek, oraz to, w jaki sposób siła zmienia się w zależności od odległości między cząstkami. Wykres pokazuje siłę działającą na ruchomy ładunek, umieszczony z prawej strony. Siła skierowana w prawo jest przedstawiona jako dodatnia, a w lewo, jako ujemna. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Coulomba (html5)
  W tej symulacji można zbadać siły wzajemnego oddziaływania naładowanych cząstek, oraz to, w jaki sposób siła zmienia się, w zależności od odległości między cząstkami. Wykres pokazuje siłę działającą na ruchomy ładunek, umieszczony z prawej strony. Siła skierowana w prawo jest przedstawiona jako dodatnia, a w lewo, jako ujemna. Za pomocą przycisków, można wykreślić siłę w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła i energia potencjalna (html5)
  W symulacji można badać siłę i energię potencjalną związaną z oddziaływaniem dwóch naładowanych cząstek w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia wartość siły działającej na ruchomy ładunek po prawej i jego energię potencjalną. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Energia potencjalna (html5)
  Za pomocą tej tej symulacji można badać elektrostatyczną energię potencjalną związaną z dwoma oddziaływującymi naładowanymi cząstkami, w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia energię potencjalną ruchomego ładunku, umieszczonego z prawej strony. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła elektrostatyczna (ładunki współliniowe) (html5)
  Upewnij się, że wiesz, jak znaleźć wypadkową siłę działającą na jeden z ładunków, w układzie ładunków współliniowych. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła elektrostatyczna (trójkąt) (html5)
  Upewnij się, że wiesz, jak znaleźć wypadkową siłę działającą na jeden z ładunków, w układzie ładunków umieszczonych w wierzchołkach trójkąta. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła elektrostatyczna (prostokąt) (html5)
  Upewnij się, że wiesz, jak znaleźć wypadkową siłę działającą na jeden z ładunków, w układzie ładunków umieszczonych w wierzchołkach prostokąta. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Badanie oddziaływań elektrostatycznych (html5)
  To mini laboratorium pozwala szybko zbadać relacje między wartością siły oddziaływania elektrostatycznego, a czynnikami, które na nią wpływają. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Linie pola elektrycznego
  Interaktywne demo pokazujące zachowanie linii pola elektrycznego wokół ładunków dodatnich i ujemnych. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Wahadło Coulomba
  Interaktywna symulacja zachowania dwóch naładowanych kulek zawieszonych na linkach. © Anne J Cox; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Prawo Coulomba
  Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, w jaki sposób rozkład ładunków wpływa na natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny w pobliskiej przestrzeni.