Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
    • Rodzaje:
    • Wszystkie
    • Baza wiedzy
    • Materiały
    • Aplikacje
    • Przedmioty:
    • Język polski
    • Matematyka
    • Geografia
    • Chemia
    • Historia
    • Fizyka
    • Biologia
    • Filozofia
     
    Baza wiedzy
    Model oddziaływań grawitacyjnych (podstawy)
    Model spadku swobodnego wzdłuż osi y
    Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom średni)
    Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom podstawowy)
    Rzuty
    Orbity w problemie dwóch ciał
    Siła grawitacyjna
    Żaba (gra dotycząca rzutów)
    Rzuty (energie)
    Rzuty (energie)
    Małpa i myśliwy (rzuty)
    Orbity w problemie dwóch ciał
    Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego Ziemi
    Aplikacje
    Model oddziaływań grawitacyjnych (podstawy)
    Symulacja oddziaływań grawitacyjnych dwóch mas. © 2016, weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Model spadku swobodnego wzdłuż osi y
    © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom średni)
    © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom podstawowy)
    © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Rzuty
    © 2015, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Orbity w problemie dwóch ciał
    © 2016, weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Siła grawitacyjna
    Model oddziaływań grawitacyjnych dwóch ciał. © 2016, weelookang@gmail.com; Anne Cox; Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Żaba (gra dotycząca rzutów)
    © 2015, lookang; leongster. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Rzuty (energie)
    © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Rzuty (energie)
    © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Małpa i myśliwy (rzuty)
    Klasyczny już eksperyment myślowy: mysliwy celuje do małpy wiszącej na drzewie i w momencie kiedy ta puszcza się gałęzi strzela. Gdzie powinien celować by trafić? © 2016, lookang; Fu-Kwun Hwang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Orbity w problemie dwóch ciał
    Ruch układu składającego się z dwóch ciał wygodnie jest rozpatrywać w układzie odniesienia, w którym środek masy układu jest w spoczynku. W tym układzie każde z nich porusza się po trajektorii, która jest krzywą stożkową, a środek masy znajduje się w jednym z jej ognisk. Jeśli krzywe, po których poruszają się ciała, są zamknięte, to są one elipsami. Energia potencjalna układu ciał (jest ona ujemna), przewyższa co do wartości bezwzględnej sumaryczną energię kinetyczną układu, a całkowita energia układu jest ujemna (pomijamy tutaj energię kinetyczną obrotu ciał wokół swych osi). Jeżeli orbity są otwarte, ruch ciał odbywa się po hiperboli lub paraboli. Wikipedia Źródło © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee; Wolfgang Christian Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego Ziemi
    Pole grawitacyjne jest niewidoczne. Tu, w symulacji, jest obrazowane przez linie pola. W jaki sposób wygląda pole grawitacyjne Ziemi (w różnych odległościach od niej)? Jak wyglądają linie sił pola, które jest superpozycją pól pochodzących od różnych mas. Przeciągaj czerwoną masę próbną do dowolnego punktu i wciskaj przycisk odtwarzania symulacji. Za każdym razem zostanie zaznaczona linia pola, a po kontakcie z powierzchnią Ziemi, symulacja zostanie wstrzymana. Kiedy tak się dzieje, należy przeciągnąć czerwoną masę do nowego położenia i powtórzyć procedurę. © 2016, Andrew Duffy; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
    Symulator orbity
    Interaktywna demonstracja orbity. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org