Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prawo Hooke'a (html5)
  Aplikacje
  Prawo Hooke'a (html5)
  Rozciągaj i ściskaj sprężyny żeby zbadać zależności pomiędzy siłą, stałą sprężystości, przemieszczeniem i energią potencjalną! Zbadaj, co dzieje się, gdy dwie sprężyny są połączone szeregowo oraz równolegle. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Stała sprężystości na podstawie wykresu (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości na podstawie wykresu siły w funkcji długości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości na podstawie danych (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości i początkową długość sprężyny (nieobciążonej) w oparciu o dane, które zostały zebrane przez podwieszanie do jej końca różnych mas (sprężyna wisi pionowo). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła sprężystości (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowany tak, aby uczniowie mogli przeanalizować zależność między siłą przyłożoną do sprężyny, a jej długością. Uczniowie mogą testować 7 różnych sprężyn. Za każdym razem po kliknięciu na Start, na sprężynę zadziała nowa siła, o losowo dobieranej wartości maksymalnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać parametry, które określają częstotliwość drgań masy zawieszonej na sprężynie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym bez tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome tłumione (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym z uwzględnieniem tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciężarki na sprężynach
  Symulacja zachowań ciężarków zawieszonych na sprężynach. Powieś masę, wyreguluj współczynnik sprężystości sprężyny, dobierz współczynnik tłumienia. Możesz nawet spowolnić czas czy przetransportować laboratorium na inne planety. Diagram pokaże energię kinetyczną, potencjalną i cieplną. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Masy na sprężynach - podstawy
  Wieszaj masy na sprężynach i badaj odkształcenia sprężyn i oscylacje mas. Porównaj dwa układy masa-sprężyna i eksperymentuj ze stałą sprężystości. Przenoś laboratorium na różne planety, spowolnij czas i obserwuj prędkość i przyspieszenie w trakcie oscylacji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0