Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Deska Galtona (html5)
  Częstość bezwzględna i względna
  Diagram kołowy
  Diagram słupkowy
  Działania na zdarzeniach
  Grupowanie danych w przedziałach
  Histogram
  Mediana zmiennej ciągłej
  Obliczanie mediany
  Parametryrozproszenia
  Parametry statystyczne
  Prawdopodobieństwa zdarzeń
  Prawdopodobieństwo
  Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń
  Prosta regresji
  Rozkład dwumianowy
  Rozkład normalny
  Rozkład prawdopodobieństwa
  Średnia arytmetyczna
  Średnia i mediana
  Wykres rozrzutu (punktowy)
  Wykres skrzynkowy z wąsami
  Zmienne statystyczne
  Charakterystyka zmiennej losowej
  Losowanie kul bez zwracania
  Losowanie kul ze zwracaniem
  Losowanie liczb z danego zbioru
  Określanie liczebności populacji
  Rozkład kul w układzie kanałów (II)
  Rozkład kul w układzie kanałów (III)