Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Energia kinetyczna i potencjalna, praca
  Gazy
  Praca (początki państwa polskiego)
  Praca (okres rozbicia dzielnicowego)
  Praca (późne średniowiecze)
  Praca (odrodzenie)
  Praca (Polska Wazów i Sasów)
  Praca (oświecenie i klasycyzm)
  Praca (romantyzm)
  Praca (schyłek XIX w.)
  Pole elektrostatyczne
  Aplikacje
  Praca a energia kinetyczna (2)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Uczniowie mogą także ustawić maksymalną energię gaśnicy (zapewniającej odrzut) lub maksymalną prędkość astronauty. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca mechaniczna (html5)
  Wykonywanie pracy jest procesem związanym z siłą działającą na ciało fizyczne poruszające się po określonym torze. Jednocześnie praca jest to wielkość fizyczna równa iloczynowi składowej siły równoległej do toru i drogi.
  Silnik czterosuwowy (html5)
  Interaktywna animacja przedstawia zasadę działania silnika czterosuwowego
  Silnik o zapłonie samoczynnym (html5)
  Interaktywna animacja przedstawia zasadę działania silnika diesla
  Silnik Wankla (html5)
  Interaktywna animacja przedstawia zasadę działania silnika Wankla
  Praca, a energia kinetyczna (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Na koniec można zmierzyć prędkość, jaką uzyskał obiekt w wyniku działania siły. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Badanie grawitacyjnej energii potencjalnej (html5)
  To ćwiczenie pozwala zbadać wielkość energii jaką musimy dostarczać do obiektu, gdy jest on odsuwany od innego obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Mechaniczny równoważnik ciepła (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mogą przyjrzeć się uproszczonej wersji eksperymentu Jamesa Joule'a pokazującego przemianę energii mechanicznej na ciepło. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiany gazowe (html5)
  Program umożliwia uczniom wirtualne zbadanie zachowań gazu w zamkniętym prostopadłościennym naczyniu z tłokiem. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia potencjalna sprężystości (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium uczniowie będą szukali związku między wykonaną pracą, a odkształceniem sprężyny. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia potencjalna ciężkości (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie odkrywają związek między wielkością dostarczonej energii, a wysokością, na jaką podnoszony jest obiekt. Można regulować ilość dostarczonej energii i wybrać jedną, spośród pięciu różnych mas. Wreszcie, uczniowie mogą zmienić natężenie pola grawitacyjnego w miejscu eksperymentu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc żarówki (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zmieniać opór żarówki i różnicę potencjałów na żarówce. Będą mogli zobaczyć, jak te dwa czynniki wpływają na natężenie prądu płynącego przez żarówkę i wydzielaną na niej moc. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Silnik dwusuwowy (html5)
  Silnik dwusuwowy - animacja html5 Źródło: http://www.vascak.cz/?p=2514
  Elektryczny równoważnik ciepła (html5)
  Symulacja jest zaprojektowana tak, aby uczniowie mogli przeanalizować konwersję energii elektrycznej na energię cieplną. Można zmieniać ilość wody, napięcie zasilania i czas dostarczania energii. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia w rzucie pionowym (html5)
  W oparciu o zasadę zachowania energii, uczniowie muszą policzyć maksymalną wysokość osiągniętą przez ciało wyrzucone pionowo do góry. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia na równi pochyłej (html5)
  Uczniowie, w oparciu o zasadę zachowania energii, muszą policzyć odległość jaką przebędzie ciało poruszające się w górę równi pochyłej. Uwzględniono tarcie, czyli część energii mechanicznej zamieni się w energię cieplną. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia sprężystości (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć pracę wykonaną nad sprężyną, analizując wykres zależności siły od długości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Transport ciepła, a zmiana entropii (html5)
  Określenie zmiany entropii, która występuje, gdy ciepło przechodzi przez przegrodę, która oddziela gazy w dwóch różnych temperaturach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca w silniku Carnota (html5)
  Wyznaczanie pracy wykonanej przez silnik idealny (Carnota). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca w polu elektrycznym (html5)
  Określanie pracy, która musi być wykonana przy przenoszeniu ładunku z jednego położenia do drugiego, w pobliżu innego ładunku. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Saneczkarz na wzgórzu 1 (html5)
  W zadaniu należy obliczyć odległość przebytą przez saneczkarza zjeżdżającego z oblodzonego wzgórza i sunącego dalej, aż do zatrzymania, po ośnieżonym poziomym podłożu. Wzgórze jest pokryte lodem (pomijamy tarcie), dzięki czemu można ignorować straty energii. Tarcie przy ruchu w poziomie, po śniegu, jest już istotne. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Saneczkarz na wzgórzu 2 (html5)
  W zadaniu należy obliczyć odległość przebytą przez saneczkarza zjeżdżającego z pokrytego śniegiem wzgórza i sunącego dalej, aż do zatrzymania, po ośnieżonym poziomym podłożu. Należy uwzględnić straty energii związane z tarciem działającym podczas całego ruchu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia na równi z uwzględnieniem tarcia (html5)
  Obliczanie prędkości ciała po przebyciu określonego dystansu w dół pochyłości. Uczniowie muszą uwzględnić straty energii z uwagi na tarcie między ciałem, a podłożem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Bilans energetyczny (sprężyna, ruch z tarciem) (html5)
  Ściśnięta sprężyna po odblokowaniu odpycha ciało, które porusza się następnie po powierzchni z tarciem. Wykorzystując równanie bilansu energetycznego, trzeba będzie znaleźć odległość przebytą przez obiekt do momentu zatrzymania. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie prędkości na podstawie wykonanej pracy (html5)
  Obliczanie prędkości krążka hokejowego na podstawie wykresu siły oddziaływania pomiędzy kijem i krążkiem w funkcji przebytej drogi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciepło w przemianie izobarycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w przemianie izobarycznej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciepło w przemianie izochorycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w procesie, w którym nie zmienia się jego objętość. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wewnętrzna przy sprężaniu izotermicznym (html5)
  Wyznaczanie energii wewnętrznej gazu, który podlega sprężaniu izotermicznemu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca wykonana przy sprężaniu adiabatycznym (html5)
  Określanie pracy wypadkowej w układzie, w którym gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Sprawność silnika cieplnego (html5)
  Wyznaczanie sprawności silnika (0 - 1) na podstawie dostarczonego wykresu zależności p(V). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/