Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Kinematyka ruchu krzywoliniowego
  Aplikacje
  Drzwi obrotowe (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między momentem przyłożonej siły, momentem bezwładności i przyspieszeniem kątowym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Toczenie - problem kuli do kręgli (html5)
  Interaktywna symulacja html5 ruchu postępowego brył obrotowych, które zaczynają poruszać się po powierzchni na której działa tarcie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Ruch po okręgu
  Symulacja 3D ruchu jednostajnego po okręgu w płaszczyźnie poziomej kulki zaczepionej na lince, do której drugiego, zwisającego końca doczepiona jest inna kulka. © 2015, Fu-Kwun Hwang; lookang; tinatan Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Test: ruch po okręgu (html5)
  Gra pomoże uczniom opanować podstawowe pojęcia dotyczące ruchu po okręgu. Uczniowie będą mieli dwie minuty, aby poprawnie odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie dośrodkowe
  Ciało ma przyspieszenie kiedy jego prędkość zmienia się w miarę upływu czasu. W ruchu jednostajnym po okręgu prędkość podlega ciągłej zmianie, bo zmienia się jej kierunek. Kliknięcie przycisku odtwarzania uruchamia, a kliknięcie pauzy zatrzymuje symulację. Po wstrzymaniu, pojawiają się dodatkowe informacje. Kiedy symulacja jest zatrzymana w czasie t: strzałki w kolorze magenta pokazują wektory prędkości: vf w danym momencie i vi w poprzednim kroku czasu t-dt. Czerwony wektor pokazuje zmianę prędkości. Po wstrzymaniu możemy też odtwarzać symulację krok po kroku dokładnie analizując zmiany. Źródło © 2016,Fu-Kwun Hwang; lookang; tinatan Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch po okręgu (html5)
  Ćwiczenia mają na celu zapoznanie uczniów z niektórymi podstawowymi wielkościami charakteryzującymi ruch po okręgu. Wprowadzenie dotyczy pojęć takich jak liczba obrotów na minutę - rpm, częstotliwość, okres, częstość kołowa/wartość prędkości kątowej, prędkość liniowa i szybkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Koło Fortuny (html5)
  Kinematyka ruchu obrotowego. Uczniowie muszą obliczyć położenie w momencie zatrzymania koła fortuny. Wymaga znajomości kinematycznych równań ruchu obrotowego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Koło Fortuny Poziom 2 (html5)
  Kinematyka ruchu obrotowego z uwzględnieniem energii. Uczniowie muszą obliczyć położenie w momencie zatrzymania koła fortuny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Parametry ruchu jednostajnego po okręgu (html5)
  Zadanie ma na celu pomóc uczniom przećwiczyć określanie i przeliczanie różnych wielkości charakteryzujących ruch po okręgu. Te wielkości to częstotliwość, liczba obrotów na minutę, okres, prędkość kątowa, prędkość liniowa, droga liniowa i droga kątowa w radianach. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley. Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  GearSketch (html5)
  GearSketch to oprogramowanie, które umożliwia poznanie działania przekładni (zębatej i łańcuchowej). Pozwala uczniom zbadać sposób, w jaki koła zębate i łańcuchy przenoszą ruch. Copyright (c) 2013 Frank Leenaars na licencji MIT
  Ślizgająca/tocząca się moneta
  Animacja ruchu monety, początkowo ślizgającej się po powierzchni, a następnie toczącej się bez poślizgu. Dwukrotnie kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Juan M. Aguirregabiria; Fremont Teng; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Porównanie ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego i obrotowego
  W tej symulacji można porównać ruch kulki poruszającej się swobodnie w polu grawitacyjnym, z ruchem dysku obracającego się ze stałym przyspieszeniem kątowym skierowanym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (przed ekran). Pokazano położenia kulki i dysku zaznaczane co 0,5 s. Pokazano też wykresy położenia, prędkości i przyspieszenia kulki lub wykresy położenia kątowego, prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego dysku, wszystkie w funkcji czasu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Skacząc na karuzeli
  Interaktywna animacja pozwalająca przeanalizować zasadę zachowania momentu pędu w zderzeniu punktu materialnego z obracającą się bryłą sztywną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Cylindryczna rura staczająca się z równi
  Symulacja pozwala przyjrzeć się, w jaki sposób moment bezwładności wpływa na ruch bryły sztywnej staczającej się z równi pochyłej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Droga przy toczeniu bez poślizgu
  W tym interaktywnym ćwiczeniu uczniowie mogą zmieniać promień i prędkość liniową toczącego się bez poślizgu walca. Mogą wtedy zobaczyć, jak każda z tych zmiennych wpływa na prędkość kątową. Uczniowie mogą również przyjrzeć się zależności między drogą kątową, a liniową. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch jednostajny po okręgu
  Animacja obrazująca parametry ruchu jednostajnego po okręgu. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Fazy Księżyca
  Dowiedz się, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, jak okresowy ruch Księżyca wokół Ziemi i fazy związane ze względnym położeniem Ziemi, Słońca i Księżyca, pozwalają nam określić czas, po prostu patrząc na kształt i orientację światła Księżyca.