Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
  Aplikacje
  Odczyt wskazań miernika (html5)
  Ćwiczenie sprawdza, czy uczniowie są w stanie odczytać wskazania analogowego amperomierza. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Silnik elektryczny prądu stałego (html5)
  Ten programik HTML5 pokazuje model silnika prądu stałego, składający się - dla uproszczenia - tylko z najbardziej istotnych elementów. Zamiast wielozwojowej cewki, nawiniętej na żelazny rdzeń, model zawiera tylko jeden zwój w kształcie prostokąta; nie zaznaczono także osi obrotu zwoju. Czerwona strzałka wskazuje kierunek prądu (od + do -). Kolorem zielonym narysowane są linie pola magnetycznego, zwrócone od (niebieskiego) bieguna północnego do (czerwonego) bieguna południowego. Czarne strzałki pokazują siłę elektrodynamiczną, która działa w polu magnetycznym na przewodnik, przez który płynie prąd. Przycisk "Start/Pauza/Wznów" uruchamia, zatrzymuje i wznawia symulację. Przycisk "Resetuj" wyłącza symulację. Przycisk "Zmień kierunek" zmienia kierunek prądu, a zatem zwroty sił elektrodynamicznych. Częstość obrotów możesz zmieniać suwakiem. Pola wyboru poniżej pozwalają wyświetlić lub ukryć odpowiednio: kierunek prądu, linie pola magnetycznego i wektory siły elektrodynamicznej. Siła elektrodynamiczna jest prostopadła do kierunku prądu i do linii pola magnetycznego. Zwrot tej siły jest zgodny z regułą lewej dłoni: W wyprostowanej lewej dłoni cztery palce wskazują kierunek prądu, linie pola magnetycznego wchodzą prostopadle do wnętrza dłoni, a kciuk wskazuje zwrot siły elektrodynamicznej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od oporu dla danego napięcia, poprzez wybór napięcia, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, oporu rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Badanie prawa Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od napięcia dla danego oporu, poprzez wybór oporu, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, napięcia baterii. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Moc żarówki (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zmieniać opór żarówki i różnicę potencjałów na żarówce. Będą mogli zobaczyć, jak te dwa czynniki wpływają na natężenie prądu płynącego przez żarówkę i wydzielaną na niej moc. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od oporu dla danego napięcia, poprzez wybór napięcia, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, oporu rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Badanie prawa Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od napięcia dla danego oporu, poprzez wybór oporu, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, napięcia baterii. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Opór wewnętrzny baterii (html5)
  Wyznaczanie oporu wewnętrznego baterii na podstawie siły elektromotorycznej i natężenia prądu płynącego w obwodzie z opornikiem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (pojedynczy opornik) (html5)
  Wyznaczanie napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystora i natężenia prądu w obwodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ szeregowy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ równoległy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny baterii na podstawie wykresu (html5)
  Określanie oporu wewnętrznego ogniwa, na podstawie wykresu natężenia prądu w funkcji napięcia na zaciskach. Wyznaczanie maksymalnego natężenia prądu i siły elektromotorycznej ogniwa. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny baterii (html5)
  Symulacja umożliwia analizę napięcia na zaciskach baterii, w zależności od natężenia pobieranego z niej prądu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny (układ równoległy) (html5)
  Określanie oporu wewnętrznego baterii na podstawie siły elektromotorycznej i natężenia płynącego prądu, w obwodzie z opornikami połączonymi równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny ogniwa (html5)
  Wyznaczanie oporu wewnętrznego ogniwa na podstawie siły elektromotorycznej i wartości napięcia mierzonego na zaciskach, gdy czerpany jest z niego prąd. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód elektryczny (html5)
  Symulacja umożliwia zbudowanie wirtualnego obwodu elektrycznego.
  Opór elektryczny (html5)
  Wizualizacja zależności oporu przewodnika prostoliniowego od jego wymiarów i materiału.
  Rozpoznawanie symboli elektrycznych (html5)
  Gra została zaprojektowana, aby pomóc uczniom poznać znaczenia niektórych graficznych symboli stosowanych w schematach elektrycznych. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Ohma (html5)
  Ten programik pokazuje prosty obwód zawierający jeden odbiornik (opornik), woltomierz (dołączony równolegle do odbiornika), amperomierz (połączony szeregowo z odbiornikiem) i źródło napięcia. Bieżące wartości napięcia i natężenia prądu widoczne są w prawej dolnej części ramki. Możesz zmieniać (w pewnych granicach) opór odbiornika oraz napięcie źródła. Gdy zobaczysz czerwony napis "Przekroczona wartość maksymalna!", musisz dopasować odpowiednio zakresy woltomierza i amperomierza do bieżących wartości napięcia i natężenia prądu, widocznych w dolnej części prawej ramki. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Pole magnetyczne od 2 przewodników z prądem
  Symulacja pokazuje pole magnetyczne utworzone przez prąd elektryczny płynący w 2 prostoliniowych przewodnikach, w płaszczyźnie prostopadłej do nich (z opcją pola zewnętrznego). Użytkownik może kliknąć w dowolnej części płaszczyzny, aby wykreślić linie pola magnetycznego. © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Prawo Ohma (html5)
  Interaktywna symulacja obwodu do badania prawa Ohma.
  Potencjometr (html5)
  Symulacja działania układu potencjometrycznego. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Mostek Wheatstone'a (html5)
  Układ mostka Wheatstone'a pozwala w łatwy sposób określić opór elektryczny. Nie jest konieczny pomiar napięcia i natężenia prądu. Ta aplikacja HTML5 symuluje taki mostek. Badany opornik znajduje się w lewym górnym rogu, obok oporu wzorcowego z prawej. Najważniejszą częścią układu jest potencjometr suwakowy (w najprostszym przypadku jest to drut oporowy) z ruchomym stykiem ślizgowym. Styk ślizgowy dzieli potencjometr na dwa pojedyncze rezystory, których wartości są łatwe do określenia dzięki skali długości. Źródło napięcia (niebieskie) jest wyświetlane poniżej potencjometru suwakowego. Nieznany opornik ma wartość z generatora liczb losowych. Pozostałe rezystory i napięcie zasilania mogą być - w pewnych granicach - regulowane w polach po prawej stronie (zielone tło). Przy wykonywaniu pomiaru styk ślizgowy należy przesunąć tak, żeby podłączony galwanometr (czerwony) wskazywał natężenie prądu 0 mA Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Energia wydzielana na oporniku (html5)
  Określ ilość energii wydzielanej na rezystorze w złożonym układzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwody prądu stałego
  Eksperymentuj z zestawem elektroniki! Twórz obwody z bateriami, rezystorami, żarówkami i wyłącznikami. Określ, czy przedmioty codziennego użytku są przewodnikami czy izolatorami. Zmierz natężenie prądu i napięcie za pomocą amperomierza i woltomierza. Wyświetl obwód jako schemat lub przejdź do realistycznego widoku. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium
  Eksperymentuj z zestawem elektroniki! Twórz obwody z bateriami, rezystorami, żarówkami i wyłącznikami. Określ, czy przedmioty codziennego użytku są przewodnikami czy izolatorami. Zmierz natężenie prądu i napięcie za pomocą amperomierza i woltomierza. Wyświetl obwód jako schemat lub przejdź do realistycznego widoku. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0