Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Prawo Ohma (html5)
  Zobacz jak prawo Ohma odnosi się do prostego obwodu. Regulacja napięcia i oporu pozwoli Ci zobaczyć zmianę natężenia prądu, zgodną z prawem Ohma. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się zgodnie ze zmianami wielkości, które symbolizują. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Opór przewodnika (html5)
  Dowiedz się więcej o procesach fizycznych związanych z oporem przewodnika. Zmieniaj jego opór właściwy, długość i pole przekroju, aby zobaczyć, jak to wpływa na jego opór. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się wraz ze zmianami wielkości, które oznaczają. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Promienie katodowe (html5)
  Promieniowanie katodowe – oddziaływanie z polem magnetycznym.
  Wyładowania elektryczne (html5)
  Przepływ prądu w gazach. Jonizacja termiczna
  Generowanie i rekombinacja (html5)
  Generowanie i rekombinacja elektronów i dziur w półprzewodniku samoistnym.
  Mostek Graetza (html5)
  Animacja pokazuje działanie mostka Graetza
  Przewodnictwo dziurowe (html5)
  Przewodnictwo dziurowe w półprzewodniku samoistnym
  Termistor (html5)
  Animacja pokazuje obwód z termistorem, opornikiem, którego rezystancja (opór) silnie zależy od temperatury
  Lampa neonowa (html5)
  Animacja pokazująca działanie neonówki
  Łuk elektryczny (html5)
  Animacja demonstruje łuk elektryczny
  Ochrona odgromowa (html5)
  Animacja ochrony odgromowej
  Ognie świętego Elma (html5)
  Animacja pokazuje ognie świętego Elma
  Świecenie gazów (html5)
  Wyładowania w gazach rozrzedzonych
  Cewka Ruhmkorffa (html5)
  Animacja pokazuje działanie cewki Ruhmkorffa
  Charakterystyka I(U) (html5)
  Przepływ prądu w gazach. Charakterystyka prądowo – napięciowa. Promieniowanie jonizujące.
  Fotorezystor (html5)
  Animacja demonstruje działanie fotoopornika
  Oscyloskop (html5)
  Animacja pokazuje działanie oscyloskopu
  Świetlówka (html5)
  Animacja demonstruje zasadę działania świetlówki
  Równoległy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat równoległego obwodu RLC
  Szeregowy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat szeregowego obwodu RLC
  Reguła lewej dłoni Fleminga (html5)
  Reguła Fleminga obrazowo przedstawiona w animacji html5
  Reguła śruby prawoskrętnej (html5)
  Animacja pozwala prześledzić kierunek i zwrot linii sił pola magnetycznego od przewodnika prostoliniowego
  Alternator i dynamo (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania prądnicy
  Generator prądu trójfazowego (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania generatora prądu trójfazowego
  Indukcja elektromagnetyczna (html5)
  Wirtualne doświadczenie z cewką i magnesem
  Reguła Lenza (html5)
  Animacja pokazuje skutki działania reguły Lenza
  Obwody
  Interaktywna symulacja pozwalająca zbudować prosty obwód elektryczny i przeanalizować rodzaje pobieranej/wydzielanej energii. ©2015 Keith Warren, Department of Physics, North Carolina State University
  Prawa Kirchhoffa (html5)
  Symulacja prostch obwodów elektrycznych. Rozkłady prądowo napięciowe na podstawie praw Kirchhoffa.
  Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Wirtualne laboratorium, w którym uczniowie mogą analizować kierunek linii sił pola magnetycznego w zależności od kierunku prądu w przewodniku prostoliniowym. Za pomocą sondy, mogą analizować wielkość pola magnetycznego (indukcja magnetyczna) w różnych odległościach od przewodnika. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/