Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Efekt Dopplera (html5)
  Aplikacje
  Odbicie fali (html5)
  Animacja przedstawia odbicie fali. Regulowana prędkość fali i kąt padania
  Załamanie fali (html5)
  Animacja przedstawia załamanie fali. Regulowana prędkość fali i kąt padania
  Prędkość dźwięku (html5)
  Prosta animacja fali dźwiękowej powstającej przy uderzeniu pioruna.
  Fala uderzeniowa (html5)
  Animacja fali uderzeniowej, powstającej podczas przelotu odrzutowca.
  Efekt Dopplera (html5)
  Symulacja pokazuje zjawisko Dopplera dla fal dźwiękowych. Regulowana częstotliwość dźwięku,prędkość źródła i prędkość obserwatora.
  Efekt Dopplera (html5)
  Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić zarówno początkowe położenie i prędkość źródła (mała niebieska kropka), jak i początkowe położenie i prędkość obserwatora (zielony prostokąt), a następnie obserwować powierzchnie falowe emitowane przez źródło i docierające do obserwatora. Źródło spoczywające emituje częstotliwość 100 Hz, fo oznacza obserwowaną częstotliwość (odbieraną przez obserwatora). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Zasada Huygensa
  Każdy punkt ośrodka, do którego dociera fala staje się źródłem fali cząstkowej kolistej (kulistej). Fala wypadkowa jest złożeniem (superpozycją) fal cząstkowych.
  Fale kuliste
  Interaktywna wizualizacja fali kulistej. Zobacz, jak liczba falowa, częstotliwość i amplituda wpływają na jej zachowanie. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org