Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Pole elektrostatyczne
  Aplikacje
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Centralne pole elektrostatyczne (html5)
  Do opisu pola elektrycznego wprowadzamy dwie wielkości fizyczne: wektor - natężenie pola elektrostatycznego i skalar - potencjał elektryczny. W pobliżu punktowego (kulistego) ładunku elektrycznego linie siła pola elektrycznego są skierowane radialnie do ładunku ujemnego, a od ładunku dodatniego. Punkty stałego potencjału – to powierzchnie ekwipotencjalne – są sferami o środku w punkcie, w którym jest ładunek.
  Ładunki i pola elektryczne (html5)
  Interaktywna symulacja pól elektrostatycznych wytwarzanych przez różne układy ładunków. Wizualizacja linii sił pola i powierzchni ekwipotencjalnych.
  Natężenie pola od ładunku punktowego (html5)
  Obliczanie natężenia pola elektrycznego od ładunku punktowego w punkcie B, gdy znamy natężenie w punkcie A. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Potencjał pola od ładunku punktowego (html5)
  Obliczanie potencjału pola elektrycznego od ładunku punktowego w punkcie B, gdy znamy potencjał w punkcie A. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Obwód prądu przemiennego z rezystorami, kondensatorem lub diodą
  Symulacja pokazuje potencjał w zależności od czasu dla różnych kombinacji. Rezystor R1 jest połączony szeregowo z innym rezystorem, kondensatorem (obwód RC) lub z diodą. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Związki między siłą, natężeniem pola, energią potencjalną i potencjałem (html5)
  Po lewej stronie znajduje się reprezentacja powierzchni 4 m x 4 m przestrzeni, w której jest jednorodne pole, o liniach sił skierowanych w dół. Jeśli wybierzesz kulkę, to pole jest polem grawitacyjnym. Jeśli wybierzesz ładunek, to pole jest polem elektrycznym. Po prawej stronie znajduje się wykres. Na wykresie można wykreślić jedną z sześciu różnych wielkości na osi pionowej, w zależności od x albo y na osi poziomej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunek (html5)
  W tej symulacji, ciału (na zielono) jest losowo przypisany znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tego ładunku, a następnie ustawienie suwaka na tej wartości i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunku, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanego ciała. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanych ciał. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Znajdź ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków na podstawie wykresów, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Można kliknąć i przeciągnąć każde z ciał. Położenie ciała z lewej jest ograniczone do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych, a ciała z prawej, na prawo. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wykresy natężenia pola elektrycznego na osi x w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x w zależności od położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego jest przedstawione jako dodatnie, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane w prawo, a jako ujemne, gdy pole jest skierowane w lewo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Szacowanie wielkości ładunków (html5)
  W symulacji trzy naładowane ciała umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Należy je uszeregować w zależności od wielkości ich ładunku - nacisnąć odpowiedni przycisk, aby sprawdzić odpowiedź. Następnie wybrać nowy zestaw ładunków i spróbować ponownie. Sprawdź, czy będziesz w stanie uzyskać 10 poprawnych odpowiedzi, zanim pojawią się 3 błędne. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Potencjał od dwóch ładunków (html5)
  Określanie wypadkowego potencjału od dwóch ładunków. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie i potencjał pola elektrycznego w dwóch wymiarach
  W tej symulacji można zbadać natężenie i potencjał pola elektrycznego na płaszczyźnie. Można włączyć 1 do 5 naładowanych cząstek i przeciągając ładunek próbny na płaszczyźnie w ich pobliżu, odczytać natężenie (składową x i y) i potencjał wypadkowego pola elektrycznego wytwarzanego przez te cząstki w różnych punktach. Źródło © 2015, andrew duffy; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ładunki i pola (html5)
  W dowolny sposób rozmieść ładunki, a następnie wyświetl wektory natężenia pola elektrycznego, potencjał. Obejrzyj kształty powierzchni ekwipotencjalnych. To jest kolorowe, to jest dynamiczne, to nic nie kosztuje! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego Ziemi
  Pole grawitacyjne jest niewidoczne. Tu, w symulacji, jest obrazowane przez linie pola. W jaki sposób wygląda pole grawitacyjne Ziemi (w różnych odległościach od niej)? Jak wyglądają linie sił pola, które jest superpozycją pól pochodzących od różnych mas. Przeciągaj czerwoną masę próbną do dowolnego punktu i wciskaj przycisk odtwarzania symulacji. Za każdym razem zostanie zaznaczona linia pola, a po kontakcie z powierzchnią Ziemi, symulacja zostanie wstrzymana. Kiedy tak się dzieje, należy przeciągnąć czerwoną masę do nowego położenia i powtórzyć procedurę. © 2016, Andrew Duffy; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ładunek zawieszony w polu elektrycznym (html5)
  Uczniowie muszą określić ładunek kulki i naciąg nitki, na której jest zawieszona, w polu elektrycznym między okładkami kondensatora. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Różnica potencjałów
  Analogia między różnicą ciśnień, a różnicą potencjałów. Podwójne kliknięcie w dowolnym miejscu panelu włącza tryb pełnoekranowy. © Fremont Teng. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Diagramy mocy - wstęp
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla bardzo prostego przypadku - obwód z pojedynczą baterią i pojedynczym rezystorem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Diagramy mocy - połączenie równoległe
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami połączonymi równolegle. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Diagramy mocy - połączenie szeregowe
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami połączonymi szeregowo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Diagramy mocy - połączenie szeregowe RC
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorem i kondensatorem, połączonymi szeregowo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Potencjał typu x^n
  Ruch punktu materialnego w wybranym jednowymiarowym potencjale typu x^n Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Układ zachowawczy o jednym stopniu swobody
  Ruch punktu materialnego w różnych potencjałach w tym w bistabilnych. Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Punkt materialny na powierzchni stożka
  Ruch punktu materialnego po powierzchni stożka. Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Baseny przyciągania dla potencjału x^4/4−x^2/2
  Baseny przyciągania dla potencjału bistabilnego. Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Chaos I
  Przejście do chaosu dla jednej cząstki poruszającej się w potencjale x^4/x - x^2/2 Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Chaos II
  Przejście do chaosu dla dwóch cząstek poruszających się w potencjale x^4/x - x^2/2 Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Animacja basenów przyciągania
  Animacja basenów przyciągania Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/