Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Siły Grawitacyjne Lab (html5)
  Zobacz siły grawitacji, z jakimi dwa obiekty działają na siebie nawzajem. Zmień właściwości obiektów, aby zobaczyć, jak zmienia się siła grawitacji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Prawo Powszechnego Ciążenia (html5)
  Siła przyciągania grawitacyjnego, działająca na kosmonautę znajdującego się na linii łączącej Ziemię i Księżyc.
  Natężenie pola grawitacyjnego (html5)
  Natężenie ziemskiego pola grawitacyjnego w zależności od odległości od środka Ziemi.
  Pole grawitacyjne centralne (html5)
  Wartość, kierunek i zwrot wektora natężenia pola grawitacyjnego wokół Ziemi.
  Pole grawitacyjne jednorodne (html5)
  Wartość, kierunek i zwrot wektora natężenia pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Ziemi.
  Przyspieszenie ziemskie (html5)
  Przyspieszenie ziemskie, z uwzględznieniem siły grawitacyjnej (przyciągania Ziemi) i siły odśrodkowej bezwładności związanej z ruchem obrotowym Ziemi (w zależności od szerokości geograficznej).
  Trajektorie ciał (html5)
  Tory ciał poruszających się swobodnie w polu grawitacyjnym Słońca. I prawo Keplera.
  Prędkości kosmiczne (html5)
  I i II prędkość kosmiczna. Wystrzel z działa Newtona i sprawdź co się stanie.
  Satelity geostacjonarne (html5)
  Czasy obiegu satelitów ziemskich. Promień orbity geostacjonarnej.
  II prawo Keplera
  Prędkość polowa komety w ruchu po elipsie.
  III prawo Keplera - planety wewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety wewnętrzne
  III prawo Keplera - planety zewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety zewnętrzne
  I prawo Keplera (html5)
  Ruch planet wokół Słońca. Interaktywna aplikacja obrazująca I prawo Keplera.
  Prawa Keplera (html5)
  Animacja i zadania, które ułatwiają zrozumienie praw Keplera.
  Układ Słoneczny (html5)
  Animacja ruchu planet
  Fazy Księżyca (html5)
  Animacja html5 prezentująca fazy Księżyca
  Siła grawitacyjna - ćwiczenie (html5)
  Interaktywne ćwiczenie html5, w którym uczniowie muszą znaleźć wartość siły grawitacji pomiędzy dwoma kulistymi obiektami na podstawie ich rozmiaru, gęstości i odległości pomiędzy środkami. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Sprawność silnika cieplnego(html5)
  Interaktywna symulacja html5, w której uczniowie muszą określić, na podstawie dostarczonych danych, sprawność silnika cieplnego(0 - 1). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły grawitacyjne - laboratorium (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić zbieranie danych dotyczących oddziaływania między dwoma obiektami w przestrzeni kosmicznej. Uczniowie są przenoszeni przez TARDIS do przestrzeni kosmicznej i mogą korzystać z siłomierzy w celu pomiaru siły przyciągania grawitacyjnego między dwoma obiektami. Mogą zmieniać rozmiar obiektów, to z czego są zbudowane i odległość między nimi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Badanie grawitacyjnej energii potencjalnej (html5)
  To ćwiczenie pozwala zbadać wielkość energii jaką musimy dostarczać do obiektu, gdy jest on odsuwany od innego obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja zależności w Prawie Powszechnego Ciążenia (html5)
  Wizualne przedstawienie relacji między siłą przyciągania grawitacyjnego, a czynnikami, które wpływają na jej wielkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciężar wiadra (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom zebranie danych dotyczących siły grawitacji w zależności od objętości materiału. Uczniowie mogą napełniać wirtualne wiadro do różnych poziomów i rejestrować siłę, która na nie działa. Mogą następnie nanieść swoje dane na wykres i wykorzystać je do znalezienia gęstości substancji w wiadrze i masy wiadra. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Satelita (html5)
  Symulacja umożliwia zbadanie różnych aspektów ruchu satelity. Uczniowie mogą zmieniać masę satelity, promień orbity satelity i obiektu wokół którego krąży. Mogą mierzyć czas ruchu, a następnie obliczać prędkość, częstotliwość, przyspieszanie czy energię kinetyczną. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie grawitacyjne (html5)
  Symulacja html5, która została zaprojektowana tak, aby uczniowie mogli przetestować czynniki, które wpływają na przyspieszenie grawitacyjne na planecie. Można zmieniać rodzaj planety, a następnie, po upuszczeniu obiektu, określić jego przyspieszenie. Aplikacja automatycznie wyświetli wykres prędkości opadającego ciała w funkcji czasu, a na jego podstawie, po wyznaczeniu współczynnika kierunkowego, uczeń będzie mógł podać przyspieszenie grawitacyjne na tej planecie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Pierwsze prawo Keplera (html5)
  Jak wygląda orbita planety krążącej wokół Słońca? Od Ptolemeusza aż do Kopernika astronomowie mieli na to prosty (ale błędny) pogląd. Orbitą planety jest okrąg, lub przynajmniej taka orbita, która da się opisać jako superpozycja ruchów po okręgu. Johann Kepler w roku 1609 obalił ten błędny pogląd. Po przeanalizowaniu ogromnej ilości bardzo precyzyjnych pomiarów dokonanych przez Tycho Brache, Kepler doszedł do wniosku, że orbity planet są elipsami. Elipsa jest miejscem geometrycznym, dla których suma odległości od dwóch punktów (zwanych ogniskami) jest wielkością stałą. Pierwsze Prawo Keplera: Planeta krąży wokół Słońca po orbicie eliptycznej; w jednym z ognisk tej elipsy znajduje się Słońce. Niniejszy aplet ilustruje Pierwsze Prawo Keplera. Planetę (kolor niebieski) można przesuwać przy pomocy myszki (trzymając wciśnięty dowolny klawisz) na jej orbicie wokół Słońca (kolor czerwony). Okienko w górnej części zielonego panelu, pozwala na wybór dowolnej planety naszego Układu Słonecznego oraz komety Halley'a. Dodatkowo możemy prześledzić orbitę hipotetycznej (nieistniejącej) planety. W tym celu, w okienku półoś długa należy wprowadzić jej wartość (wyrażoną w AU), a w okienku mimośród wartość mimośrodu orbity (musi być mniejsza niż 1). Program obliczy długość półosi małej, aktualną odległość od Słońca oraz odległość minimalną i maksymalną. Długości te podane są w jednostkach astronomicznych (AU - astronomical unit). 1 AU = 1.49597870 x 1011 m zdefiniowana jest jako średnia odległość Ziemi od Słońca. Zaznaczenie pozycji orbita eliptyczna spowoduje narysowanie tej orbity. Zaznaczając pole półosie możemy spowodować ich narysowanie. Po zaznaczeniu pola linie łączące, program pokaże linie łączące planetę z ogniskami elipsy (F i F'). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Drugie prawo Keplera (html5)
  W którym punkcie, na swojej eliptycznej orbicie, znajduje się planeta w danym czasie? W 1609 roku Johann Kepler mógł sobie odpowiedzieć na to pytanie posługując się następującym prawem: Drugie prawo Keplera - o niezakłóconym ruchu planetarnym: Promień wodzący planety, czyli linia łącząca Słońce z planetą, w równych odstępach czasu zakreśla równe pola powierzchni. Powyższe prawo zostanie zilustrowane za pomocą symulacji komputerowej. W prawym górnym rogu apletu znajduje się rozwijana lista, z której możesz wybrać jedną z dziewięciu planet naszego Układu Słonecznego lub kometę Halley'a. Dodatkowo można ustalić orbitę wyimaginowanego ciała niebieskiego podając jego półoś dużą oraz liczbowy mimośród (po wpisaniu danych nie zapomnij nacisnąć klawisza "Enter"!). Animację możesz wstrzymywać i wznawiać za pomocą przycisku "wstrzymaj/wznów" lub spowolnić zaznaczając opcję "Spowolnienie". Jeżeli wybierzesz opcję "Sektory" na aplecie pojawią się dwa sektory/wycinki o takich samych polach powierzchni. Dodatkowo widoczne będą dwa zegary, dzięki którym będziesz mógł odczytać czas jaki jest potrzebny na pokonanie tych wycinków (wyrażany za pomocą okresu orbitalnego T). Sektory mogą być zwiększane lub pomniejszane poprzez suwak który znajduje się obok opcji "Sektory". Można również zmieniać ich położenie. W tym celu należy umieścić na wybranym sektorze kursor, nacisnąć i przytrzymać dowolny klawisz myszki a następnie przesuwać. Zaznaczając opcję "Wektor prędkości" program wyświetla wektor prędkości poruszającej się planety bądź komety. W prawym dolnym rogu wyświetlane są informacje o odległości od Słońca (w jednostkach astronomicznych - 1 AU = 1.49597870 x 1011 m) oraz prędkości planety (w km/s). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Siła grawitacji działająca na satelitę (html5)
  Upewnij się, że wiesz, jak obliczyć siłę grawitacyjną, z jaką ciało niebieskie działa na orbitującego satelitę. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Skoki Joe (html5)
  Sprawdź czy potrafisz policzyć zasięg w rzucie ukośnym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie pola grawitacyjnego (html5)
  Upewnij się, że wiesz jak obliczyć natężenie pola grawitacyjnego w miejscu usytuowania satelity, krążącego na orbicie wokół jednego z obiektów w naszym Układzie Słonecznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch orbitalny satelity (html5)
  Upewnij się, że możliwe jest obliczenie okresu obiegu satelity poruszającego się wokół jednego z ciał w Układzie Słonecznym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/