Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Centralne pole elektrostatyczne (html5)
  Do opisu pola elektrycznego wprowadzamy dwie wielkości fizyczne: wektor - natężenie pola elektrostatycznego i skalar - potencjał elektryczny. W pobliżu punktowego (kulistego) ładunku elektrycznego linie siła pola elektrycznego są skierowane radialnie do ładunku ujemnego, a od ładunku dodatniego. Punkty stałego potencjału – to powierzchnie ekwipotencjalne – są sferami o środku w punkcie, w którym jest ładunek.
  Ładunki i pola elektryczne (html5)
  Interaktywna symulacja pól elektrostatycznych wytwarzanych przez różne układy ładunków. Wizualizacja linii sił pola i powierzchni ekwipotencjalnych.
  Fala elektromagnetyczna (html5)
  Animacja pokazuje zmiany pola elektrycznego i magnetycznego w fali elektromagnetycznej
  Doświadczenie Millikana (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium uczniowie mają za zadanie określić ładunki kropelek rozpylonego oleju, zawieszonych w polu elektrycznym. Uczniowie będą mierzyć wielkość kropelki w celu określenia siły ciężkości. Wykorzystując to, że kropelka jest w stanie równowagi, z porównania siły elektrycznej z grawitacyjną, mogą określić ładunek na kropli. Testowanie wielu kropli pokaże istotną własność tych ładunków. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszanie elektronów (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie zbadać czynniki, które wpływają na szybkość elektronu i czas potrzebny do przebycia odległości między naładowanymi okładkami kondensatora. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Fala elektromagnetyczna (html5)
  Ta animacja pokazuje spolaryzowaną falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się zgodnie ze zwrotem osi x. Wektory natężenia pola elektrycznego (w kolorze czerwonym) są równoległe do osi y, wektory indukcji magnetycznej (w kolorze niebieskim) są równoległe do osi z. Natężenie pola magnetycznego i wektor indukcji magnetycznej to wielkości fizyczne, charakteryzujące te pola. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła i energia potencjalna (html5)
  W symulacji można badać siłę i energię potencjalną związaną z oddziaływaniem dwóch naładowanych cząstek w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia wartość siły działającej na ruchomy ładunek po prawej i jego energię potencjalną. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Energia potencjalna (html5)
  Za pomocą tej tej symulacji można badać elektrostatyczną energię potencjalną związaną z dwoma oddziaływującymi naładowanymi cząstkami, w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia energię potencjalną ruchomego ładunku, umieszczonego z prawej strony. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Pole elektryczne od dwóch ładunków (html5)
  Określanie wypadkowego natężenia pola elektrycznego, wytworzonego przez dwa różne ładunki. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła i energia potencjalna (html5)
  W symulacji można badać siłę i energię potencjalną związaną z oddziaływaniem dwóch naładowanych cząstek w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia wartość siły działającej na ruchomy ładunek po prawej i jego energię potencjalną. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Energia potencjalna (html5)
  Za pomocą tej tej symulacji można badać elektrostatyczną energię potencjalną związaną z dwoma oddziaływującymi naładowanymi cząstkami, w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia energię potencjalną ruchomego ładunku, umieszczonego z prawej strony. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Cyklotron (html5)
  Symulacja cyklotronu, który jest akceleratorem cyklicznym cząstek. W dwóch półkolisych elektrodach (są to tzw.duanty) wytworzone jest pole magnetyczne, które sprawia, że naładowane cząstki poruszają się po półokręgach. Każdy z tych półokręgów przenosi cząstkę z powrotem do szczeliny pomiędzy duantami, w której znajduje się pole elektryczne, które przyspiesza cząstki w szczelinie. Ostatecznie, cząstka wylatuje z cyklotronu z dużą prędkością. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunek (html5)
  W tej symulacji, ciału (na zielono) jest losowo przypisany znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tego ładunku, a następnie ustawienie suwaka na tej wartości i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunku, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanego ciała. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanych ciał. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Znajdź ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków na podstawie wykresów, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Można kliknąć i przeciągnąć każde z ciał. Położenie ciała z lewej jest ograniczone do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych, a ciała z prawej, na prawo. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wykresy natężenia pola elektrycznego na osi x w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x w zależności od położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego jest przedstawione jako dodatnie, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane w prawo, a jako ujemne, gdy pole jest skierowane w lewo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Szacowanie wielkości ładunków (html5)
  W symulacji trzy naładowane ciała umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Należy je uszeregować w zależności od wielkości ich ładunku - nacisnąć odpowiedni przycisk, aby sprawdzić odpowiedź. Następnie wybrać nowy zestaw ładunków i spróbować ponownie. Sprawdź, czy będziesz w stanie uzyskać 10 poprawnych odpowiedzi, zanim pojawią się 3 błędne. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Praca w polu elektrycznym (html5)
  Określanie pracy, która musi być wykonana przy przenoszeniu ładunku z jednego położenia do drugiego, w pobliżu innego ładunku. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząstki w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym
  Symulacja torów elektronu poruszającego się w przestrzeni 3D pod wpływem sił pola elektrycznego i magnetycznego. © Dieter Roess; Tan Wei Chiong; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ładunki i pola (html5)
  W dowolny sposób rozmieść ładunki, a następnie wyświetl wektory natężenia pola elektrycznego, potencjał. Obejrzyj kształty powierzchni ekwipotencjalnych. To jest kolorowe, to jest dynamiczne, to nic nie kosztuje! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Ładunek, energia i pole elektryczne w kondensatorze (html5)
  W tym zadaniu zostaniesz poproszony, aby określić ładunek i energię zmagazynowaną w kondensatorze. Wyznaczysz również pole elektryczne między okładkami kondensatora. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i szybkość cząstki (html5)
  W tym zadaniu uczeń ma za zadanie wyznaczyć masę i szybkość cząstki, poruszającej się w polu pól magnetycznym i elektrycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Pole elektryczne od dwóch ładunków (html5)
  Wyznaczanie natężenia pola od dwóch ładunków punktowych w punkcie leżącym na linii prostej przechodzącej przez te ładunki. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząstki w polu magnetycznym i elektrycznym
  Symulacja ruchu (2D) cząstek w polu magnetycznym i elektrycznym. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Spektrometr mas
  Symulacja pokazuje trzy sektory spektrometru mas. W sektorze akceleracji cząstka naładowana dodatno jest przyspieszana od stanu spoczynku w pobliżu dodatniej okładki kondensatora płaskiego. Cząstka przyspiesza w obszarze kondensatora w kierunku okładki ujemnej, wylatując przez szczelinę na zewnątrz. Zmieniaj pole elektryczne, obserwując, jak to wpływa na cząstkę. W selektorze prędkości mamy skierowane w dół pole elektryczne oraz pole magnetyczne skierowane w głąb strony. Pole elektryczne działa siłą skierowaną w dół, a pole magnetyczne wywiera siłę, która jest początkowo skierowana ku górze. Zmieniaj prędkość cząstki i obserwuj, w jaki sposób zmiany wpływają na tor ruchu. Tylko cząstki, które przechodzą nieodchylone przez selektor prędkości, wchodzą do separatora masy, który jest po prostu obszarem z jednorodnym polem magnetycznym skierowanym przed stronę. Promień toru, po którym porusza się cząstka, jest proporcjonalny do masy cząstki, a więc cząstki są rozdzielane ze względu na masę. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Ładunek w polu elektrycznym
  Symulacja ruchu naładowanej cząstki wstrzeliwanej poziomo do jednorodnego pola elektrycznego skierowanego w dół. Suwaki pozwalają zmieniać wielkość pola elektrycznego, a także ładunek cząstki. Zwróć uwagę, że grawitacja jest zaniedbana - zakładamy, że siła grawitacji jest znikoma we wszystkich pokazanych sytuacjach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Naładowana kulka wahadła w polu elektrycznym
  Symulacja pokazująca położenie równowagi naładowanej kulki zawieszonej na nitce. Suwaki pozwalają zmieniać wartość natężenia pola elektrycznego (wektor fioletowy), ładunek i masę kulki. Natężenie pola grawitacyjnego ma wartość 10 N/kg i jest skierowane w dół. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Fala elektromagnetyczna
  Wizualizacja pokazuje spolaryzowaną liniowo falę elektromagnetyczną, która porusza się w kierunku + z. Jeden kolor oznacza wektory natężenia pola elektrycznego, a drugi wektory indukcji magnetycznej. Reguła prawej dłoni mówi, że jeśli w określonym miejscu wskazujesz palcami prawej ręki w kierunku wektora natężenia pola elektrycznego, a następnie zwiniesz palce w kierunku wektora indukcji magnetycznej, kciuk wskaże kierunek ruchu fali. Korzystając z tej reguły, określ, które strzałki reprezentują wektory natężenia pola elektrycznego, a które wektory indukcji magnetycznej. Andrew Duffy, w oparciu o wizualizator 3D Wolfganga Bauera. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Spektrometr masowy
  Interaktywny schemat spektrometru mas. © Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike