Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Balony i pole elektrostatyczne (html5)
  Lampa neonowa
  Pole elektryczne
  Elektrostatyka
  Kondensatory Lab
  Elektryczny hokej
  Półprzewodniki
  Obwód elektryczny
  John Trawoltaż (html5)
  Prawo Coulomba
  Linie sił pola
  Ładowanie/rozładowanie kondensatora
  Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)
  Pole elektrostatyczne
  Ruch ładunków w polu elektrostatycznym
  Pojemność elektryczna
  Ładunki i pola (html5)
  Centralne pole elektrostatyczne
  Prawo Coulomba
  Pole centralne
  Pole centralne2
  Polaryzacja elektryczna
  Dipol elektryczny
  Pole dipola
  Pole ładunku liniowego
  Ładunek na łuku
  Naładowany pierścień
  Naładowany pierścień 3D
  Ładowanie kondensatora
  Generator Van De Graaffa
  Aplikacje
  John Trawoltaż (html5)
  Iskrzyć z Jasiem. Porusz stopą, Jasia, a przejmie on ładunki z dywanu. Przenieś jego rękę w pobliże gałki drzwi aby pozbyć się nadmiaru ładunku. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Centralne pole elektrostatyczne (html5)
  Do opisu pola elektrycznego wprowadzamy dwie wielkości fizyczne: wektor - natężenie pola elektrostatycznego i skalar - potencjał elektryczny. W pobliżu punktowego (kulistego) ładunku elektrycznego linie siła pola elektrycznego są skierowane radialnie do ładunku ujemnego, a od ładunku dodatniego. Punkty stałego potencjału – to powierzchnie ekwipotencjalne – są sferami o środku w punkcie, w którym jest ładunek.
  Ładunki i pola elektryczne (html5)
  Interaktywna symulacja pól elektrostatycznych wytwarzanych przez różne układy ładunków. Wizualizacja linii sił pola i powierzchni ekwipotencjalnych.
  Pole elektryczne w pobliżu dwóch ładunków (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca pole elektryczne w pobliżu dwóch ładunków. Regulowane wartości ładunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła działająca między ładunkami (html5)
  Interaktywne ćwiczenie html5, w którym uczniowie muszą znaleźć siłę z jaką jeden ładunek działa na drugi. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Właściwości kondensatorów (html5)
  To wirtualne laboratorium umożliwia uczniom dokonywanie różnych zmian parametrów kondensatora powietrznego i analizę skutków tych zmian. Uczniowie mogą zmieniać odległość między okładkami, ich wielkość i napięcie między nimi. Program wylicza ładunek zgromadzony na okładkach, energię zmagazynowaną i natężenie pole elektrycznego pomiędzy płytkami. Uczniowie mogą obliczyć pojemność poprzez podzielenie ładunku przez napięcie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Pole od ładunku punktowego (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom przyjrzenie się natężeniu pola elektrycznego i potencjałuowi elektrycznemu w otoczeniu ładunku punktowego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie pola od ładunku punktowego (html5)
  Obliczanie natężenia pola elektrycznego od ładunku punktowego w punkcie B, gdy znamy natężenie w punkcie A. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Potencjał pola od ładunku punktowego (html5)
  Obliczanie potencjału pola elektrycznego od ładunku punktowego w punkcie B, gdy znamy potencjał w punkcie A. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory połączone szeregowo (html5)
  Określanie energii zgromadzonej na kondensatorze w układzie kondensatorów połączonych szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory połączone równolegle (html5)
  Określanie całkowitej energii zmagazynowanej w układzie kondensatorów połączonych równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Potencjał od dwóch ładunków (html5)
  Określanie wypadkowego potencjału od dwóch ładunków. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie i potencjał pola elektrycznego w dwóch wymiarach
  W tej symulacji można zbadać natężenie i potencjał pola elektrycznego na płaszczyźnie. Można włączyć 1 do 5 naładowanych cząstek i przeciągając ładunek próbny na płaszczyźnie w ich pobliżu, odczytać natężenie (składową x i y) i potencjał wypadkowego pola elektrycznego wytwarzanego przez te cząstki w różnych punktach. Źródło © 2015, andrew duffy; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pole elektrostatyczne od ładunku punktowego (html5)
  Wyznaczanie pola elektrycznego w pobliżu ładunku. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek odchylany w polu kondensatora (html5)
  Elektron emitowany z katody, przyspieszany w polu elektrycznym, przelatuje przez mały otwór w anodzie, trafiając następnie między okładki drugiego kondensatora, odchylającego jego bieg w pionie. Uczniowie muszą określić czas po jakim elektron dotrze do ekranu luminescencyjnego, jego prędkość w tym momencie oraz odchylenie w pionie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu elektrycznym (html5)
  Uczniowie mają za zadanie określić czas po jakim elektron dotrze do ekranu luminescencyjnego i jego prędkość w tym momencie. Elektron emitowany z katody, przyspieszany w polu elektrycznym, przelatuje przez mały otwór w anodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/