Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Pole elektrostatyczne
  Ruch ładunków w polu elektrostatycznym
  Pojemność elektryczna
  Aplikacje
  Elektryzujący John Travolta
  Porusz stopą Johna, a przejmie on ładunki z dywanu. Przenieś jego rękę w pobliże gałki drzwi aby pozbyć się nadmiaru ładunku. Iskrzy? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Centralne pole elektrostatyczne (html5)
  Do opisu pola elektrycznego wprowadzamy dwie wielkości fizyczne: wektor - natężenie pola elektrostatycznego i skalar - potencjał elektryczny. W pobliżu punktowego (kulistego) ładunku elektrycznego linie siła pola elektrycznego są skierowane radialnie do ładunku ujemnego, a od ładunku dodatniego. Punkty stałego potencjału – to powierzchnie ekwipotencjalne – są sferami o środku w punkcie, w którym jest ładunek.
  Ładunki i pola elektryczne (html5)
  Interaktywna symulacja pól elektrostatycznych wytwarzanych przez różne układy ładunków. Wizualizacja linii sił pola i powierzchni ekwipotencjalnych.
  Pole elektryczne w pobliżu dwóch ładunków (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca pole elektryczne w pobliżu dwóch ładunków. Regulowane wartości ładunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła działająca między ładunkami (html5)
  Interaktywne ćwiczenie html5, w którym uczniowie muszą znaleźć siłę z jaką jeden ładunek działa na drugi. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Właściwości kondensatorów (html5)
  To wirtualne laboratorium umożliwia uczniom dokonywanie różnych zmian parametrów kondensatora powietrznego i analizę skutków tych zmian. Uczniowie mogą zmieniać odległość między okładkami, ich wielkość i napięcie między nimi. Program wylicza ładunek zgromadzony na okładkach, energię zmagazynowaną i natężenie pole elektrycznego pomiędzy płytkami. Uczniowie mogą obliczyć pojemność poprzez podzielenie ładunku przez napięcie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Pole od ładunku punktowego (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom przyjrzenie się natężeniu pola elektrycznego i potencjałuowi elektrycznemu w otoczeniu ładunku punktowego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie pola od ładunku punktowego (html5)
  Obliczanie natężenia pola elektrycznego od ładunku punktowego w punkcie B, gdy znamy natężenie w punkcie A. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Potencjał pola od ładunku punktowego (html5)
  Obliczanie potencjału pola elektrycznego od ładunku punktowego w punkcie B, gdy znamy potencjał w punkcie A. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory połączone szeregowo (html5)
  Określanie energii zgromadzonej na kondensatorze w układzie kondensatorów połączonych szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory połączone równolegle (html5)
  Określanie całkowitej energii zmagazynowanej w układzie kondensatorów połączonych równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Potencjał od dwóch ładunków (html5)
  Określanie wypadkowego potencjału od dwóch ładunków. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie i potencjał pola elektrycznego w dwóch wymiarach
  W tej symulacji można zbadać natężenie i potencjał pola elektrycznego na płaszczyźnie. Można włączyć 1 do 5 naładowanych cząstek i przeciągając ładunek próbny na płaszczyźnie w ich pobliżu, odczytać natężenie (składową x i y) i potencjał wypadkowego pola elektrycznego wytwarzanego przez te cząstki w różnych punktach. Źródło © 2015, andrew duffy; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pole elektrostatyczne od ładunku punktowego (html5)
  Wyznaczanie pola elektrycznego w pobliżu ładunku. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek odchylany w polu kondensatora (html5)
  Elektron emitowany z katody, przyspieszany w polu elektrycznym, przelatuje przez mały otwór w anodzie, trafiając następnie między okładki drugiego kondensatora, odchylającego jego bieg w pionie. Uczniowie muszą określić czas po jakim elektron dotrze do ekranu luminescencyjnego, jego prędkość w tym momencie oraz odchylenie w pionie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu elektrycznym (html5)
  Uczniowie mają za zadanie określić czas po jakim elektron dotrze do ekranu luminescencyjnego i jego prędkość w tym momencie. Elektron emitowany z katody, przyspieszany w polu elektrycznym, przelatuje przez mały otwór w anodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/