Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Położenie, granice i obszar Polski
  Aplikacje
  Drgania harmoniczne (html5)
  Animacja pokazuje wykres zależności położenia ciała od czasu w ruchu harmonicznym.
  Drgania mechaniczne (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy zależności wychylenia, prędkości, energii kinetycznej i potencjalnej od czasu, ciała zawieszonego na sprężynie.
  Ruch prostoliniowy (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch dwóch ciał. Możliwość zmiany parametrów ruchu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Porównanie ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca różnice między ruchem jednostajnym, a jednostajnie zmiennym Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między parametrami ruchu, a wykresami zależności położenia i prędkośći ciała od czasu Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prędkość względna: wyścig na ruchomym chodniku (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch prostoliniowy dwóch ciał. Regulowane parametry ruchu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Porównanie spadku swobodnego z rzutem poziomym (html5
  Interaktywna symulacja html5 pozwalająca porównać czas trwania spadku swobodnego i rzutu poziomego Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.p
  Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości prędkości początkowej i kąta jaki tworzy z poziomem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Rzut ukośny (regulowane składowe prędkości początkowej) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości składowych: poziomej i pionowej, prędkości początkowej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch jednostajnie przyspieszony. Regulowane parametry układu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Równia Galileusza (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ideę doświadczenia Galileusza Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wektor zmiany położenia (html5)
  Program losowo generuje trzy kolejne przemieszczenia. Musisz określić wartość i kierunek wypadkowego wektora zmiany położenia. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Test: pojęcia opisujące ruch (html5)
  Test sprawdza, na losowo generowanych przykładach, czy uczeń prawidłowo rozumie podstawowe pojęcia opisujące ruch. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prędkość w ruchu drogowym (html5)
  Gra pozwala przećwiczyć intuicyjne szacowanie liczb przy okazji znajdowania średniej prędkości ruchu drogowego. Losowe generowanie danych. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Poszukiwanie skarbu (1 wektor) (html5)
  Ćwiczenie rozkładu wektora na składowe. Należy kliknąć w okolicy końca określonego wcześniej wektora. Uczeń musi uzyskać wynik 5, żeby pomyślnie zakończyć to ćwiczenie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Poszukiwanie skarbu (3 wektory) (html5)
  Ćwiczenie dodawania wektorów. Zostaną podane losowo generowane serie trzech wektorów. Należy kliknąć w okolicy końca wektora sumy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prędkość chwilowa na podstawie wykresu położenia od czasu (html5)
  Sprawdź, czy potrafisz uzyskać chwilową prędkość obiektu na podstawie wykresu jego położenia w zależności od czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wykresy ruchu jednostajnego (html5)
  Symulacja została zaprojektowana tak, aby generować pewne dane, które uczniowie mogą wykorzystać podczas nauki wykresów ruchu. Uczniowie będą śledzić ruch łodzi, a następnie, na podstawie zebranych danych, mogą sporządzić wykres zalezności położenia od czasu. Można ustawić różne parametry łodzi, aby uzyskać różne wykresy. Punkt startu łodzi jest generowany losowo, więc dane poszczególnych uczniów różnią się między sobą. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości (html5)
  Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 1 (html5)
  Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Wszystkie prędkości są stałe Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 2 (html5)
  Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prędkość względna na podstawie wykresu (html5)
  Uczniowie wyznaczają względną prędkość dwóch ciał, na podstawie ich wykresów zależności położeń od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie na podstawie wykresu położenia od czasu (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć przyspieszenie ciała na podstawie wykresu położenia w funkcji czasu, poprzez znalezienie chwilowych prędkości w dwóch różnych momentach czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
  Symulacja przedstawia pięć różnych ruchów jednostajnie przyspieszonych bez prędkości początkowej. Pomimo, że każdy ruch jest inny, opis fizyczny jest taki sam. Za pomocą przycisków można wybrać ruch, a także przełączać się między wykresem prędkości lub położenia na osi pionowej. Zielona strzałka oznacza prędkość. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ruch 2 obiektów między 2 miastami
  Symulacja ruchów jednostajnych prostoliniowych. © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Badanie II zasady dynamiki
  Interaktywna symulacja ruchu dwóch ciał połączonych liną przerzuconą przez bloczek nieruchomy. Jedno z ciał porusza się po poziomym podłożu bez tarcia, drugie wisi zaczepione do drugiego końca liny. Wykresy ruchu. Możliwość ustalenia modelu opisującego ruch (równania ruchu). Źródło © 2016, Lee Tat Leong, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
  Model pokazuje dynamikę układu z uwzględnieniem tarcia statycznego i kinetycznego. Symulacja pokazuje asymetrię spowodowaną przez zmianę zwrotu siły tarcia podczas ruchu w górę i w dół równi, oraz znaczenie tarcia w ustaleniu położenia równowagi. Skala pokazywanych wektorów sił jest umowna, a obraz jest przeskalowywany gdy długość równi pochyłej (od 0,1 do 10 m) lub jej kąt nachylenia zmienia się. Dodatkowo użytkownik może ustawić współczynniki tarcia i stałą sprężyny. Pokazane są wykresy położenia, prędkości i wypadkowej siły działającej na masę w funkcji czasu, zsynchronizowane ze zmianami w układzie. © 2015, Wolfgang Christian, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Wektor położenia w przestrzeni 3D (html5)
  Program wizualizuje wektor położenia (a konkretnie jego koniec - w postaci kulki, której położeniem możemy sterować) w trójwymiarowym układzie współrzędnych, pokazując jednocześnie jego współrzędne. Autor Frank McCulley. Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Samochód bezzałogowy
  Dowiedz się więcej o dodawaniu dwóch wektorów, operując ich współrzędnymi, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12.
  Styl motylkowy
  Poznaj zależność między prędkością i położeniem pływaka za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12.