Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Uszereguj opory
  To interaktywne ćwiczenie pokazuje, w każdym z przykładów, pięć różnych reprezentacji dotyczących różnych scenariuszy. Twoim zadaniem jest uszeregowanie ich na podstawie wielkości oporu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Kondensatory połączone szeregowo (html5)
  Określanie energii zgromadzonej na kondensatorze w układzie kondensatorów połączonych szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie szeregowe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi szeregowo (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie szeregowe (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu szeregowego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wydzielana na oporniku (html5)
  Określ ilość energii wydzielanej na rezystorze w złożonym układzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Oporniki
  Aplet Javy pokazujący prosty obwód rezystancyjny. Kolor zielony oznacza potencjał dodatni, a kolor szary wskazuje masę (uziemienie). Ruch żółtych kropek wskazuje przepływ prądu (kierunek konwencjonalny). Po lewej stronie pokazano źródło napięcia 5 V, a prąd przepływa przez kilka przełączników i rezystorów po prawej. Wartość rezystancji w omach jest pokazana po prawej stronie każdego rezystora. Aby otworzyć lub zamknąć przełącznik, po prostu kliknij na nim. Jeśli przesuniesz kursor nad dowolny element obwodu, pojawi się krótki opis tego składnika i jego aktualnego stanu w prawym dolnym rogu okna.
  Dzielnik napięcia
  Dzielnik napięcia, prosty układ, który może być stosowany w celu uzyskania napięcia odniesienia ze znanego napięcia zasilającego. W środku dwa jednakowe rezystory generują napięcie 5 V od zasilania 10 V. Po prawej stronie, cztery rezystory zapewniają 7,5 V, +5 V i 2,5 V.
  Cewki połączone szeregowo
  Aplet pokazuje, że indukcyjność układu dwóch cewek połączonych szeregowo jest równa sumie indukcyjności tych cewek.
  Kondensatory połączone szeregowo
  Aplet pokazuje, że pojemność układu dwóch kondensatorów połączonych szeregowo jest równa odwrotności sumy odwrotności poszczególnych pojemności tych kondensatorów.
  Prąd w obwodach szeregowych i równoległych
  Przeciągnij amperomierz do wyróżnionych pól żeby zbadać natężenie prądu. Odpowiedz na pytania mini quizu. © 2018, Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Diagramy mocy - połączenie szeregowe
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami połączonymi szeregowo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Prosty obwód elektryczny
  Interaktywna symulacja pokazująca prawidłowy sposób podłączenia baterii (połączenie szeregowe) w obwodzie z żarówką. © lookang; Felix_J_Garcia_Clemente; Francisco (Paco) Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rodzaje obwodów (tylko Chrome)
  Proste przykłady wyjaśniające działanie połączeń szeregowych i równoległych. © Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Połączenia równoległe
  Proste ćwiczenia dotyczące połączeń równoległych. © Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Połączenia szeregowe
  Proste ćwiczenia dotyczące połączeń szeregowych. © Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Łączenie żarówek
  Dowiedz się więcej, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, o różnych sposobach okablowania obwodu elektrycznego i o tym, jak jasność świateł zależy od konfiguracji połączeń.