Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Uszereguj opory
  To interaktywne ćwiczenie pokazuje, w każdym z przykładów, pięć różnych reprezentacji dotyczących różnych scenariuszy. Twoim zadaniem jest uszeregowanie ich na podstawie wielkości oporu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Kondensatory połączone równolegle (html5)
  Określanie całkowitej energii zmagazynowanej w układzie kondensatorów połączonych równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie równoległe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi równolegle (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie równoległe (html5)
  Obliczanie natężenia prądu płynącego przez opornik, który jest częścią obwodu równoległego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wydzielana na oporniku (html5)
  Określ ilość energii wydzielanej na rezystorze w złożonym układzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Oporniki
  Aplet Javy pokazujący prosty obwód rezystancyjny. Kolor zielony oznacza potencjał dodatni, a kolor szary wskazuje masę (uziemienie). Ruch żółtych kropek wskazuje przepływ prądu (kierunek konwencjonalny). Po lewej stronie pokazano źródło napięcia 5 V, a prąd przepływa przez kilka przełączników i rezystorów po prawej. Wartość rezystancji w omach jest pokazana po prawej stronie każdego rezystora. Aby otworzyć lub zamknąć przełącznik, po prostu kliknij na nim. Jeśli przesuniesz kursor nad dowolny element obwodu, pojawi się krótki opis tego składnika i jego aktualnego stanu w prawym dolnym rogu okna.
  Dzielnik napięcia
  Dzielnik napięcia, prosty układ, który może być stosowany w celu uzyskania napięcia odniesienia ze znanego napięcia zasilającego. W środku dwa jednakowe rezystory generują napięcie 5 V od zasilania 10 V. Po prawej stronie, cztery rezystory zapewniają 7,5 V, +5 V i 2,5 V.
  Cewki połączone równolegle
  Aplet pokazuje, że indukcyjność układu dwóch cewek połączonych równolegle jest równa odwrotności sumy odwrotności indukcyjności tych cewek.
  Kondensatory połączone równolegle
  Aplet pokazuje, że pojemność układu dwóch kondensatorów połączonych równolegle jest równa sumie poszczególnych pojemności tych kondensatorów.
  Opór wewnętrzny (html5)
  W tym ćwiczeniu należy obliczyć moc wydzielaną na jednym z dwóch oporników połączonych równolegle i podłączonych do baterii mającej pewien opór wewnętrzny. Uczniowie muszą również ustalić napięcie na zaciskach baterii. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prąd w obwodach szeregowych i równoległych
  Przeciągnij amperomierz do wyróżnionych pól żeby zbadać natężenie prądu. Odpowiedz na pytania mini quizu. © 2018, Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Diagramy mocy - połączenie równoległe
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami połączonymi równolegle. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Rodzaje obwodów (tylko Chrome)
  Proste przykłady wyjaśniające działanie połączeń szeregowych i równoległych. © Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Połączenia równoległe
  Proste ćwiczenia dotyczące połączeń równoległych. © Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Połączenia szeregowe
  Proste ćwiczenia dotyczące połączeń szeregowych. © Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Domek dla lalek
  Dowiedz się, dzięki interaktywnej symulacji Ck-12, o analizie obwodów z połączeniami równoległymi, na przykładzie prostej instalacji domowej.
  Łączenie żarówek
  Dowiedz się więcej, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, o różnych sposobach okablowania obwodu elektrycznego i o tym, jak jasność świateł zależy od konfiguracji połączeń.