Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Platonizm
  Mity i opowieści Platona
  O powstaniu ludzi
  O sądzie nad duszami po śmierci z opisem świata
  O Atlantydzie ("Kiritios")
  O Atlantydzie ("Timaios")
  O zbudowaniu przez boga świata i człowieka
  Alegoria jaskini
  O trzech składnikach duszy
  O sądzie nad duszami po śmierci
  O naturze duszy i miłości
  O powstaniu ludzi z ziemi
  O boskim pasterzu świata
  O czterech synach ziemi
  Opowieść o śmierci Sokratesa
  O pierścieniu Gygesa
  Metafora demokracji - okręt - a sytuacja filozofów w państwie
  O dziwnej naturze pisma i o mowie żywej
  Opowieść o trupach koło domu kata
  O sądzie nad duszami po śmierci ("Gorgiasz")
  Obrona Sokratesa
  Sokrates w celi śmierci
  O Erosie
  O naturze Erosa, dwóch sposobach osiągania nieśmiertelności i o poznawaniu piękna
  Opowieść Alkibiadesa o Sokratesie
  Platon