Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ciepło, temperatura
  Obieg wody w przyrodzie
  Aplikacje
  Ciepło właściwe cieczy (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie określić ciepło właściwe cieczy w oparciu o wielkość zmiany temperatury, po umieszczeniu w niej gorącego przedmiotu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ogrzewanie substancji (html5)
  Uczniowie muszą, na podstawie wykresu zależności temperatury substancji od dostarczonego ciepła, określić temperaturę wrzenia cieczy i ciepło właściwe. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/