Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Rzut ukośny (tor ruchu i składowe prędkości) (html5)
  Symulacja pokazuje ruch kulki w rzucie ukośnym. Za pomocą przycisków wybierz różne wartości g (przyspieszenie grawitacyjne), składowej poziomej prędkości początkowej oraz składowej pionowej prędkości początkowej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Rzut ukośny (tor ruchu i składowe prędkości i wykresy) (html5)
  Symulacja pokazuje ruch kulki w rzucie ukośnym. Za pomocą przycisków wybierz różne wartości g (przyspieszenie grawitacyjne), składowej poziomej prędkości początkowej oraz składowej pionowej prędkości początkowej i co zaznaczyć na pionowej osi wykresu (po prawej). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Rzut ukośny (wektory prędkości i położenia) (html5)
  Symulacja pokazuje różne sposoby oglądu wektorów położenia i prędkości kulki w rzucie ukośnym. 1. Przy wyborze składowych wektora położenia, widzimy wektor położenia i jednocześnie przemieszczenia (pomarańczowy) oraz jego składowe x (czerwona) oraz y (zielona). Widzimy również zielony wektor na osi y, który jest składnikiem zmiany położenia związanym ze składową pionową prędkości początkowej, oraz wektor w kolorze różowym/fioletowym, który jest składnikiem wynikającym z przyspieszenia. 2. Przy wyborze składowych wektora prędkości, widzimy wektor prędkości (pomarańczowy) jego składowe x (czerwona) oraz y (zielona). Widzimy również zielony wektor na osi y, który jest składową y wektora prędkości początkowej, , oraz wektor w kolorze różowym/fioletowym zmiany prędkości, wynikający z przyspieszenia. 3. Przy wyborze wektora położenia, widzimy wektor położenia i jednocześnie przemieszczenia (pomarańczowy) oraz składniki związane z początkową prędkością (zielony) i przyspieszeniem (niebieski). 4. Przy wyborze wektora prędkości, widzimy wektor prędkości (pomarańczowy) i jego składniki - prędkość początkową (zielona) oraz zmianę prędkości, wynikającą z przyspieszenia (niebieska). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Rzut ukośny (wózek balistyczny) (html5)
  Symulacja pokazuje wózek balistyczny. Jeżeli wózek jest w stanie spoczynku na powierzchni poziomej, to piłka wystrzelna prosto w górę ponownie wyląduje na wózku. A co jeśli, tak jak w tej symulacji, wózek porusza się ze stałą prędkością w poziomie? Czy piłka wyląduje przed wózkiem, na nim, czy za? Należy pamiętać, że wystrzeliwujemy piłkę prosto w górę względem wózka, gdy jego środek mija mały pionowy spust na torze. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Małpa i myśliwy (html5)
  Symulacja pokazuje klasyczną demonstrację wykładową małpy i myśliwego. W tym przypadku, myśliwy próbuje uspokoić małpę, aby można było ją przetransportować do lepszego siedliska. Małpa jest sprytna - gdy lotka ze środkiem usypiającym (niebieska) opuszcza broń, małpa (w kolorze fioletowym) puszcza gałąź drzewa i zaczyna spadać w dół. Zauważ, że na dole rozpięta jest siatka (nie pokazano), aby złapać małpę, więc małpa nie zrani się. Jak powinna być skierowana strzelba, żeby lotka trafiła w małpę? Można badać różne parametry, w tym zmianę kierunku ustawienia strzelby, wartości przyspieszenia grawitacyjnego i prędkości początkowej lotki. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Kopanie piłki - zawody
  Traf jak najwięcej celów, dobierając kąt rzutu tak, żeby jego zasięg pozwolił na idealne lądowanie na celu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prędkość w rzucie poziomym
  Uczniowie muszą określić składową poziomą prędkości ciała na podstawie przebytej odległości i innych danych. Następnie muszą znaleźć czas lotu i podać go w milisekundach. Na koniec, muszą znaleźć składową pionową prędkości końcowej ciała. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zadanie - ruch z tarciem, rzut
  W zadaniu należy określić miejsce lądowania przedmiotu, który początkowo przesuwa się po chropowatej powierzchni stołu, a następnie z niego spada. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kopanie piłki - Lab
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli znaleźć czynniki, które wpływają na zachowanie piłki wykopanej pod pewnym kątem (początek i koniec na powierzchni gruntu). Uczniowie mogą kontrolować prędkość piłki, kąt i pole grawitacyjne. Uczniowie będą mogli zmierzyć maksymalną wysokość uzyskaną przez piłkę, czas lotu i jej przesunięcie w poziomie (zasięg). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu elektrycznym
  Symulacja ruchu naładowanej cząstki wstrzeliwanej poziomo do jednorodnego pola elektrycznego skierowanego w dół. Suwaki pozwalają zmieniać wielkość pola elektrycznego, a także ładunek cząstki. Zwróć uwagę, że grawitacja jest zaniedbana - zakładamy, że siła grawitacji jest znikoma we wszystkich pokazanych sytuacjach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Tor w rzucie ukośnym
  Masz za zadanie dopasować tor kulki do toru sfilmowanej piłki, poruszającej się w rzucie ukośnym. Parametry, które należy ustalić: składowa x i y położenia początkowego, składowa x i y prędkości początkowej oraz wartość przyspieszenia grawitacyjnego. © Francisco Esquembre; Felix J. García-Clemente; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Tor w rzucie ukośnym(1)
  Masz za zadanie dopasować tor kulki do toru sfilmowanej piłki, poruszającej się w rzucie ukośnym. Położenie początkowe obu ciał jest ustalone - punkt (0, 0). Parametry, które należy ustalić: składowa x i y prędkości początkowej oraz składowa x i y przyspieszenia. © Francisco Esquembre; Felix J. García-Clemente; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Wykresy funkcji kwadratowych
  Dowiedz się, w jaki sposób zmieniające się współczynniki we wzorze funkcji kwadratowej zmieniają kształt jej wykresu - paraboli. Zobacz wykresy poszczególnych jednomianów (np. y = bx), aby zobaczyć, jak dodają się generując krzywą wielomianową. Odkryj definicje i własności wierzchołka paraboli, punktów jej przecięcia z osiami układu współrzędnych i osi symetrii. Porównaj wzory funkcji kwadratowej w różnych postaciach. Zdefiniuj parabolę poprzez jej ognisko i kierownicę. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0