Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Zderzenia
  Podstawowe pojęcia dynamiki
  Aplikacje
  Kołyska Newtona (html5)
  Symulacja wahadła Newtona – przyrządu, który ilustruje zasadę zachowania pędu i energii kinetycznej podczas sprężystego zderzenia kul.
  Pęd i popęd (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między pędem ciała, a popędem działającej siły Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Zderzenia centralne (html5)
  Interaktywna symulacja html5 zderzeń centralnych. Regulowane parametry zderzenia. Animowane wykresy pędu, energii kinetycznej, prędkości i położenia. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Popęd siły, a zmiana pędu (html5)
  To ćwiczenie stawia uczniom za cel znalezienie zależności pomiędzy popędem siły, a zmianą pędu. Użyj gaśnicy działając określoną siłą na astronautę Wally'ego. Możesz zmieniać wartość siły i czas jej działania oraz masę astronauty, a następnie określic jego prędkość i pęd, gdy przechodzi między dwiema fotokomórkami. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Zderzenie doskonale niesprężyste (html5)
  Upewnij się, czy potrafisz określić wartość enegii kinetycznej utraconej w zderzeniu doskonale niesprężystym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)
  Aplikacja HTML5 przedstawia zderzenia dwóch wózków: Przy zderzeniu sprężystym suma energii kinetycznych ciał jest stała. Po zderzeniu doskonale niesprężystym, oba ciała mają tą samą prędkość, natomiast suma ich energii kinetycznych jest mniejsza w porównaniu z wartością początkową, ponieważ część zmieniła się w energię wewnętrzną (cieplną). Całkowity pęd jest zachowany, niezależnie od tego czy zderzenie jest sprężyste czy nie. Proces zderzenia nie ma wpływu na ruch wspólnego środka ciężkości (oznaczony żółtą kropką). Możesz wybrać symulację zderzenia sprężystego lub nie, stosując odpowiednią opcję w prawym górnym rogu. Przycisk "Resetuj" prowadzi wagony do ich pierwotnego położenia; animacja rozpoczyna się po kliknięciu myszą na przycisk "Start". Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy. Możesz wpisać wartości mas i prędkości początkowe do pól tekstowych. Dodatnia (ujemna) współrzędna prędkości oznacza ruch w prawo (w lewo). Dane przekraczające dopuszczalne wartości są automatycznie zmieniane. W zależności od wybranej opcji (na dole po prawej), aplet będzie ilustrować prędkość, pęd oraz energię kinetyczną wózków. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Kołyska Newtona (html5)
  Ten programik symuluje dobrze znane doświadczenie, które pokazuje prawo zachowania pędu i energii kinetycznej podczas sprężystego zderzenia kul. W programie pominięto opory ruchu. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Zderzenia
  Symulacja zderzeń sprężystych kulek. © lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pęd kamieni curlingowych (html5)
  Uczniowie muszą przewidzieć prędkość kamienia curlingowego po zderzeniu z kamieniem spoczywającym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie stałej sprężystości na podstawie zasady zachowania pędu (html5)
  Uczniowie mają za zadanie określić stałą sprężystości sprężyny, która działając na dwa wózki, nadaje im pęd. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu Poziom 1 (html5)
  Dwa wózki Vernier Dynamics są początkowo w stanie spoczynku. Po odblokowaniu, sprężyna odepchnie te wózki od siebie. Na wózkach umieszczone są różne masy i trzeba wyznaczyć jedną z nich. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu Poziom 2 (html5)
  Wyznaczanie nieznanej masy, z wykorzystaniem zasady zachowania pędu, w zderzeniu doskonale niesprężystym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu Poziom 3 (html5)
  Wyznaczanie prędkości po zderzeniu, z wykorzystaniem zasady zachowania pędu, w zderzeniu doskonale niesprężystym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu Poziom 4 (html5)
  Wyznaczanie prędkości po zderzeniu, z wykorzystaniem zasady zachowania pędu, w zderzeniu doskonale niesprężystym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie prędkości na podstawie wykresu F(t) (html5)
  Obliczanie prędkości krążka hokejowego na podstawie wykresu siły oddziaływania pomiędzy kijem i krążkiem w funkcji czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zasada zachowania energii i pędu Poziom 1 (html5)
  Obliczanie prędkości każdego z wózków odpychanych przez rozprężającą się sprężynę, umieszczoną między nimi. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zasada zachowania energii i pędu Poziom 2 (html5)
  Obliczanie prędkości ciał po zderzeniu idealnie sprężystym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenia skośne (html5)
  Symulacja jest zaprojektowana tak, aby uczniowie mogli zbadać zderzenia skośne z wykorzystaniem kamieni curlingowych. Uczniowie będą mogli przyjrzeć się, w jaki sposób prędkość przed zderzeniem i masa kamieni wpływa na ich zachowanie po zderzeniu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenia (html5)
  Symulacja pokazuje różne aspekty zderzenia centralnego dwóch wózków. Możemy analizować wykresy pędu, energii kinetycznej, prędkości i położenia w funkcji czasu lub wykresy słupkowe pędu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Zasada zachowania pędu (html5)
  Uczniowie muszą policzyć początkową prędkość obiektu Pasa Kuipera, znając pęd każdej części na jakie się rozpadnie po eksplozji. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu (z uwzględnieniem energii) (html5)
  Uczniowie muszą policzyć energię dostarczoną do układu, gdy obiekt Pasa Kuipera zostanie trafiony przez ładunek wybuchowy. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie szybkości na podstawie wykresu F(t) Poziom 1 (html5)
  Obliczanie prędkości krążka hokejowego na podstawie wykresu siły oddziaływania pomiędzy kijem i krążkiem w funkcji czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Popęd siły (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć popęd siły działającej na krązek hokejowy odbijający się od bandy boiska. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Żagiel słoneczny (ciśnienie promieniowania)
  Symulacja żagla słonecznego - satelity lub sondy kosmicznej wykorzystującej promieniowanie słoneczne, odbijające się od żagli, jako formy napędu. Początkowo statek spoczywa w tej samej odległości od Słońca, w jakiej jest Ziemia. Użyj suwaków, aby wyregulować masę statku kosmicznego i długość boku żagla (przyjmujemy, że jest kwadratowy). Duży żółty obiekt to Słońce. Mniejszym niebieskim obiektem jest żagiel słoneczny. Strzałka reprezentuje przyspieszenie żagla. Przyspieszenie pochodzi od sumy wektorowej siły grawitacji, którą Słońce wywiera na statek (siła ta jest skierowana w stronę Słońca), oraz siły związanej z ciśnieniem promieniowania (siła ta działa w kierunku od Słońca). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Kołyska Newtona
  Model kołyski Newtona - ilustruje prawo zachowania pędu i energii podczas sprężystego zderzenia kul. © Fu-Kwun Hwang; lookang; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Testy balistyczne
  Wykorzystaj zasadę zachowania pędu i energii do analizy zachowania wahadła balistycznego w interaktywnej symulacji Ck-12.
  Zderzenia sprężyste 2D
  Aplet przedstawia animację zderzenia sprężystego kulek, poruszających się poziomo po stole bez tarcia. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Zobrazowanie ruchu po okręgu (Newton)
  Ruch po okręgu, z ciągle zmieniającym się kierunkiem, oznacza nieustannie działającą siłę. Newton zwizualizował to, zaczynając od ruchu po wielokącie, czyli ruchu prostoliniowym wzdłuż boku, a następnie działaniu chwilowej siły w każdym z wierzchołków, w wyniku odbijania się od okrągłego pojemnika. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Zderzenia - quiz
  W przypadku każdego zderzenia dwóch wózków poruszających się po prostej, mamy dziewięć słupków określających to, co dzieje się z pędem. Pokazane są trzy (zawsze dwa dla wózka 1 i jeden z pozostałych). W przypadku pozostałych sześciu (ustawianych za pomocą okrągłych uchwytów) twoim zadaniem jest przeciągnięcie ich w lewo lub w prawo, aby pokazywały poprawne wartości. Zauważ, że jeden lub więcej z nich może wskazywać zero. Kiedy uważasz, że wszystkie są poprawne, sprawdź odpowiedź, aby przekonać się, czy masz rację. Kiedy już rozwiązałeś zagadkę, przejdź do następnego przykładu. Sprawdź, czy uda ci się uzyskać 10 poprawnych odpowiedzi, zanim popełnisz 4 błędy. Pomocne może być naciśnięcie przycisku Uruchom, aby zobaczyć przebieg zderzenia - może to pomóc w prawidłowym ustawieniu słupków. Po uzyskaniu dobrego wyniku, w następnych przykładach, ustaw słupki bez wyświetlania zderzenia - spróbuj przewidzieć, jaki będzie jego wynik. Otrzymujesz punkt za poprawną odpowiedź, gdy wszystkie słupki są poprawne. Zwróć uwagę, że ich końce powinny zawsze pokrywać się z liniami siatki. Czy któryś ze słupków zawsze wskazuje zero, niezależnie od sytuacji? Dla wózka 1 mamy trzy słupki - pęd przed zderzeniem, zmiana pędu podczas zderzenia i pęd po zderzeniu. Analogiczne trzy są dla wózka 2, a kolejne trzy dla układu z dwoma wózkami. Należy zauważyć, że nie ma wypadkowej siły zewnętrznej działającej na układ. Oznacza to, że pęd układu powinien być zachowany. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Zderzenia sprężyste centralne
  Demonstracja jednowymiarowych zderzeń sprężystych - zasada zachowania pędu i energii kinetycznej. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org