Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  I prawo Keplera (html5)
  Ruch planet wokół Słońca. Interaktywna aplikacja obrazująca I prawo Keplera.
  Układ Słoneczny (html5)
  Animacja ruchu planet
  Fazy Księżyca (html5)
  Animacja html5 prezentująca fazy Księżyca
  Pierwsze prawo Keplera (html5)
  Jak wygląda orbita planety krążącej wokół Słońca? Od Ptolemeusza aż do Kopernika astronomowie mieli na to prosty (ale błędny) pogląd. Orbitą planety jest okrąg, lub przynajmniej taka orbita, która da się opisać jako superpozycja ruchów po okręgu. Johann Kepler w roku 1609 obalił ten błędny pogląd. Po przeanalizowaniu ogromnej ilości bardzo precyzyjnych pomiarów dokonanych przez Tycho Brache, Kepler doszedł do wniosku, że orbity planet są elipsami. Elipsa jest miejscem geometrycznym, dla których suma odległości od dwóch punktów (zwanych ogniskami) jest wielkością stałą. Pierwsze Prawo Keplera: Planeta krąży wokół Słońca po orbicie eliptycznej; w jednym z ognisk tej elipsy znajduje się Słońce. Niniejszy aplet ilustruje Pierwsze Prawo Keplera. Planetę (kolor niebieski) można przesuwać przy pomocy myszki (trzymając wciśnięty dowolny klawisz) na jej orbicie wokół Słońca (kolor czerwony). Okienko w górnej części zielonego panelu, pozwala na wybór dowolnej planety naszego Układu Słonecznego oraz komety Halley'a. Dodatkowo możemy prześledzić orbitę hipotetycznej (nieistniejącej) planety. W tym celu, w okienku półoś długa należy wprowadzić jej wartość (wyrażoną w AU), a w okienku mimośród wartość mimośrodu orbity (musi być mniejsza niż 1). Program obliczy długość półosi małej, aktualną odległość od Słońca oraz odległość minimalną i maksymalną. Długości te podane są w jednostkach astronomicznych (AU - astronomical unit). 1 AU = 1.49597870 x 1011 m zdefiniowana jest jako średnia odległość Ziemi od Słońca. Zaznaczenie pozycji orbita eliptyczna spowoduje narysowanie tej orbity. Zaznaczając pole półosie możemy spowodować ich narysowanie. Po zaznaczeniu pola linie łączące, program pokaże linie łączące planetę z ogniskami elipsy (F i F'). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Drugie prawo Keplera (html5)
  W którym punkcie, na swojej eliptycznej orbicie, znajduje się planeta w danym czasie? W 1609 roku Johann Kepler mógł sobie odpowiedzieć na to pytanie posługując się następującym prawem: Drugie prawo Keplera - o niezakłóconym ruchu planetarnym: Promień wodzący planety, czyli linia łącząca Słońce z planetą, w równych odstępach czasu zakreśla równe pola powierzchni. Powyższe prawo zostanie zilustrowane za pomocą symulacji komputerowej. W prawym górnym rogu apletu znajduje się rozwijana lista, z której możesz wybrać jedną z dziewięciu planet naszego Układu Słonecznego lub kometę Halley'a. Dodatkowo można ustalić orbitę wyimaginowanego ciała niebieskiego podając jego półoś dużą oraz liczbowy mimośród (po wpisaniu danych nie zapomnij nacisnąć klawisza "Enter"!). Animację możesz wstrzymywać i wznawiać za pomocą przycisku "wstrzymaj/wznów" lub spowolnić zaznaczając opcję "Spowolnienie". Jeżeli wybierzesz opcję "Sektory" na aplecie pojawią się dwa sektory/wycinki o takich samych polach powierzchni. Dodatkowo widoczne będą dwa zegary, dzięki którym będziesz mógł odczytać czas jaki jest potrzebny na pokonanie tych wycinków (wyrażany za pomocą okresu orbitalnego T). Sektory mogą być zwiększane lub pomniejszane poprzez suwak który znajduje się obok opcji "Sektory". Można również zmieniać ich położenie. W tym celu należy umieścić na wybranym sektorze kursor, nacisnąć i przytrzymać dowolny klawisz myszki a następnie przesuwać. Zaznaczając opcję "Wektor prędkości" program wyświetla wektor prędkości poruszającej się planety bądź komety. W prawym dolnym rogu wyświetlane są informacje o odległości od Słońca (w jednostkach astronomicznych - 1 AU = 1.49597870 x 1011 m) oraz prędkości planety (w km/s). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Ziemia i Słońce (html5)
  Co sprawia, że Ziemia porusza się po torze w przybliżeniu kołowym wokół Słońca? Jest to związane z prędkością Ziemi równą około 30 km/s i siłą grawitacji z jaką Słońce działa na Ziemię. Za pomocą przycisków, można symulować różne prędkość Ziemi, aby zobaczyć jaki to miałoby wpływ na jej orbitę. Czerwona strzałka pokazuje przyspieszenie, a zielona strzałka prędkość Ziemi. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ziemia (różne prędkości) i Słońce (html5)
  Co sprawia, że Ziemia porusza się po torze w przybliżeniu kołowym wokół Słońca? Jest to związane z prędkością Ziemi równą około 30 km/s i siłą grawitacji z jaką Słońce działa na Ziemię. Symulacja pokazuje pięć hipotetycznych planet, o prędkościach początkowych 80%, 100%, 120%, 141.42% i 150% prędkości Ziemi. Skutkuje to czterema różnymi typami kształtów orbit - dwie orbity eliptyczne, orbita kołowa, trajektoria paraboliczna i trajektoria hiperboliczna. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Wyznaczanie masy planety (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć masę planety na podstawie parametrów ruchu orbitalnego księżyca krążącego wokół tej planety. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Grawitacja, a orbity (html5)
  Zmieniaj położenie Słońca, Ziemi, Księżyca i stacji orbitalnej, aby zobaczyć, jak to wpływa na siły grawitacyjne i orbity. Wizualizuj rozmiary i odległości pomiędzy różnymi ciałami niebieskimi. Zobacz co by się stało, gdyby nie działały siły grawitacyjne! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Energia kinetyczna satelity (html5)
  Uczniowie muszą określić energię kinetyczną satelity krążącego wokół planety. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch orbitalny satelity stacjonarnego (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć promień orbity satelity stacjonarnego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie prędkości satelity (html5)
  Uczniowie muszą określić szybkość satelity i okres jego obiegu, na podstawie pomiaru czasu trwania fragmentu jego ruchu na orbicie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa planety (html5)
  Uczniowie muszą ustalić masę planety, na podstawie ruchu orbitalnego satelity krążącego wokół tej planety. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Keplera
  Interaktywna symulacja ruchu planet, obrazująca pierwsze i drugie prawo Keplera. (Uwaga: obsługa tylko przeglądarki Chrome i Edge) Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Armata Newtona
  Interaktywna animacja znanego doświadczenia myślowego Newtona. Wyimaginowane działo znajduje się na wysokiej górze i wystrzeliwuje kulę armatnią ponad atmosferą. W zależności od prędkości kula może spaść, okrążyć Ziemię lub odlecieć. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Fazy Wenus
  Aplet pokazuje orbitę Wenus z różnych perspektyw, pozwalając zrozumieć, w jaki sposób widok fragmentu nasłonecznionej połowy planety ukazuje fazy podobne do Księżyca. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Symulator orbity
  Interaktywna demonstracja orbity. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Planety wewnętrzne
  Prosta animacja przedstawiająca względne rozmiary orbit i okresy planet wewnętrznych: Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Planety zewnętrzne
  Prosta animacja przedstawiająca względne rozmiary orbit i okresy zewnętrznych planet: Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Planowanie podróży na Marsa
  Aplet kreśli orbity ruchu statku kosmicznego wystrzelonego z Ziemi z określoną prędkością. Znajdź najlepszą orbitę, uruchamiając statek z różnymi prędkościami i w różnych momentach czasu tak, aby spotkać Marsa poruszającego się na swojej orbicie. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Siły centralne
  Ten interaktywny aplet pomaga zbadać rodzaje orbit generowanych przez różne rodzaje sił centralnych. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  III prawo Keplera
  Interaktywna demonstracja ukazująca, w jaki sposób wielka półoś orbity planety (czyli jej średnia odległość od gwiazdy) jest powiązana z okresem obiegu. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Elementy orbitalne
  Wizualizacja demonstruje parametry, które jednoznacznie definiują orbitę keplerowską danego ciała. Źródło: https://github.com/kriskda/OrbitalElements
  Ruch orbitalny
  Zrozum, przy użyciu naszej interaktywnej symulacji, zachowanie momentu pędu, przy braku przyłożonego momentu obrotowego w kontekście orbit planetarnych.
  Stacja Kosmiczna
  Dowiedz się więcej, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, o orbitach w kontekście stacji kosmicznej następnej generacji.
  Układ Słoneczny
  Interaktywna animacja przedstawiająca podstawowe parametry Układu Słonecznego. Źródło: https://sim4edu.com/index.html
  Mój Układ Słoneczny
  Zbuduj swój własny układ ciał niebieskich i obserwuj balet grawitacyjny. Za pomocą tego symulatora orbit możesz ustawić położenia początkowe, prędkości i masy 2, 3 lub 4 ciał, a następnie zobaczyć co z tego wyniknie. Źródło: https://github.com/openstax/simulations