Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fizyka
  Optyka
  Falowa natura światła
  Dualizm korpuskularno-falowy światła
  Aplikacje
  Widzenie kolorowe (html5)
  Użyj trzech lamp, czerwonej, zielonej i niebieskiej by stworzyć dowolny kolor światła. Zmieniaj długość fali za pomocą filtra. Zobacz bieg promienia świetlnego lub poszczególnych fotonów. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Załamanie
  Interaktywna symulacja załamania promienia światła przechodzącego z powietrza do szklanego bloku. Steven Sahyun na podstawie pracy Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://sahyun.net/html5.php
  Pryzmat (html5)
  Rozszczepienie światła białego w pryzmacie. Dyspersja.
  Soczewka rozpraszająca (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca obrazy powstające w soczewce rozpraszającej.
  Soczewka skupiająca (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca obrazy powstające w soczewce skupiającej.
  Mieszanie barw (html5)
  Subtraktywne i addytywne miesznie barw.
  Tarcza Newtona (html5)
  Tarcza Newtona - mieszanie barw
  Zwierciadła płaskie (html5)
  Interaktywna symulacja obrazów powstających w układach zwierciadeł płaskich
  Strumień świetlny (html5)
  W animacji porównano strumień świetlny kilku źródeł światła
  Światłość (html5)
  W animacji porównano światłość kilku źródeł światła
  Natężenie oświetlenia (html5)
  Wirtualne doświadczenie pokazujące natężenie oświetlenia powierzchni w zależności od odległości źródła światła i kąta padania promieni.
  Akomodacja oka (html5)
  Animacja wyjaśniająca zjawisko akomodacji oka.
  Mikroskop (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w mikroskopie
  Lupa (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w lupie
  Luneta Galileusza (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w lunecie Galileusza
  Luneta Keplera (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w lunecie Keplera
  Luneta Newtona (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w lunecie Newtona
  Soczewki (html5)
  Interaktywny aplet html5 - Zdolność skupiająca i ogniskowa soczewki.
  Zwierciadło wklęsłe (html5)
  Interaktywny aplet html5 pozwalający przeanalizować obrazy powstające w zwierciadle wklęsłym
  Zwierciadło wypukłe (html5)
  Interaktywny aplet html5 pozwalający przeanalizować obrazy powstające w zwierciadle wypukłym
  Wady wzroku (html5)
  Animacja html5- Wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm
  Bieg promieni w zwierciadle wklęsłym, wypukłym i płaskim (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca obrazy powstające w zwierciadłach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca obrazy powstające w soczewkach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Załamanie światła - laboratorium (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany zachodzące przy przejściu światła z jednego ośrodka do innego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Postawanie obrazów w soczewce skupiającej (html5)
  Animacja pokazująca relacje między ogniskową soczewki, położeniem i wysokością przedmiotu i obrazu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odbicie światła w zwierciadle płaskim (Plane Mirror) (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają zbadać zależność między kątem padania i kątem odbicia krążka hokejowego odbijającego się od płaskiej bandy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odbicie światła w zwierciadle wypukłym (html5)
  W symulacji pokazano zachowanie się wystrzeliwanych krążków hokejowych, odbijających się od wypukłej bandy o różnych promieniach krzywizny. Zachowanie krążków odwzorowuje sposób w jaki światło odbija się od zwierciadła sferycznego lub parabolicznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa) (html5)
  Ten programik HTML5 tłumaczy zjawisko odbicia i załamania na podstawie zasady Huygensa. Objaśnienie odbywa się w kilku krokach. Po zakończeniu każdego kroku kliknij przycisk "Następny krok"! Możesz zatrzymać lub wznowić symulację przez użycie przycisku "Pauza / Wznów". Program pozwala zmieniać bezwzględne współczynniki załamania obu ośrodków i kąt padania fali na granicę tych ośrodków. Ośrodek o mniejszym współczynniku załamania (o większej szybkości rozchodzenia się fali) ma kolor żółty, a ośrodek o większym współczynniku załamania (o mniejszej szybkości rozchodzenia się fali) - kolor niebieski. Wszelkie zmiany zatwierdź klawiszem "Enter"! Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Odbicie i załamanie światła (html5)
  Promień światła przychodzący od góry, z lewej strony, pada na granicę dwóch ośrodków. (Można dokonywać wyboru ośrodka dla promienia padającego oraz promienia załamanego; służą do tego dwa okienka umieszczone w górnym prawym rogu). Ośrodek mający większy współczynnik załamania zaznaczany jest w oknie appletu na niebiesko, drugi ośrodek na żółto. Aby zmienić kąt padania promienia, należy nacisnąć i przytrzymać dowolny klawisz myszki a następnie ustawić żądany kąt. Aplet pokaże promień odbity oraz promień załamany. Zostają również policzone wszystkie kąty (padania, odbicia i załamania), a ich wartości są pokazane po prawej stronie. Kąt padania(czarny), Kąt odbicia (niebieski), Kąt załamania (czerwony) Uwaga! Współczynniki załamania są nieco inne dla różnych długości fal światła. Zjwisko to nosi nazwę dyspersji. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Odbicie i załamanie światła (html5)
  Zbadaj zmianę kierunku biegu światła na granicy dwóch ośrodków, o różnych współczynnikach załamania. Zobacz, jak zmiana ośrodka z powietrza na wodę czy szkło, zmienia kąt załamania. Pobaw się pryzmatami o różnych kształtach i twórz tęcze. Przykładowe cele kształcenia Wyjaśnij, w jaki sposób światło załamuje się na granicy pomiędzy dwoma ośrodkami i co określa kąt załamania. Zastosuj Prawo Snelliusa do wiązki światła laserowego, padającego na granicę dwóch ośrodków. Opisz w jaki sposób prędkość i długość fali światła zmienia się w różnych ośrodkach. Opisz wpływ zmiany długości fali na kąt załamania. Wyjaśnij powstawanie tęczy, po przejściu światła białego przez pryzmat. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0