Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Opór przewodnika (html5)
  Dowiedz się więcej o procesach fizycznych związanych z oporem przewodnika. Zmieniaj jego opór właściwy, długość i pole przekroju, aby zobaczyć, jak to wpływa na jego opór. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się wraz ze zmianami wielkości, które oznaczają. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Termistor (html5)
  Animacja pokazuje obwód z termistorem, opornikiem, którego rezystancja (opór) silnie zależy od temperatury
  Prosty obwód (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z jednym opornikiem o regulowanej wartości. W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie szeregowe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi szeregowo (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie równoległe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi równolegle (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód elektryczny (html5)
  Symulacja pokazuje prosty obwód z baterią, wyłącznikiem i opornikiem. Umowny kierunek prądu pokazuje widok obwodu tak, jakby przemieszczające się ładunki były dodatnie (zaznaczone na czerwono). W rzeczywistości ładunki płynące w obwodzie poza baterią są ujemne (pokazane na niebiesko) - są to elektrony - podczas gdy te wewnątrz baterii są dodatnie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od oporu dla danego napięcia, poprzez wybór napięcia, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, oporu rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Badanie prawa Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od napięcia dla danego oporu, poprzez wybór oporu, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, napięcia baterii. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od oporu dla danego napięcia, poprzez wybór napięcia, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, oporu rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Badanie prawa Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Można również naszkicować wykres natężenia prądu w zależności od napięcia dla danego oporu, poprzez wybór oporu, a następnie zmianę, za pomocą suwaka, napięcia baterii. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Obwód elektryczny (html5)
  Symulacja pokazuje prosty obwód z baterią, wyłącznikiem i opornikiem. Umowny kierunek prądu pokazuje widok obwodu tak, jakby przemieszczające się ładunki były dodatnie (zaznaczone na czerwono). W rzeczywistości ładunki płynące w obwodzie poza baterią są ujemne (pokazane na niebiesko) - są to elektrony - podczas gdy te wewnątrz baterii są dodatnie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznaczanie napięcia baterii (pojedynczy opornik) (html5)
  Wyznaczanie napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystora i natężenia prądu w obwodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ szeregowy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ równoległy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odczytaj opór (html5)
  Ta gra pomoże uczniom poznać kody barwne rezystorów. Posiada tryb czasowy, w którym uczniowie mają trzy minuty na odczytanie jak największej liczby oporów. Losowe generowanie danych. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny baterii na podstawie wykresu (html5)
  Określanie oporu wewnętrznego ogniwa, na podstawie wykresu natężenia prądu w funkcji napięcia na zaciskach. Wyznaczanie maksymalnego natężenia prądu i siły elektromotorycznej ogniwa. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny ogniwa (html5)
  Wyznaczanie oporu wewnętrznego ogniwa na podstawie siły elektromotorycznej i wartości napięcia mierzonego na zaciskach, gdy czerpany jest z niego prąd. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kod barwny rezystora (html5)
  Ta gra pomoże uczniom poznać kody paskowe rezystorów. Będą mieli za zadanie określić kombinacje kolorów, które opisują kolejne opory. W ciągu trzech minut należy uzyskać jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie szeregowe (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu szeregowego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie równoległe (html5)
  Obliczanie natężenia prądu płynącego przez opornik, który jest częścią obwodu równoległego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Ohma (html5)
  Ten programik pokazuje prosty obwód zawierający jeden odbiornik (opornik), woltomierz (dołączony równolegle do odbiornika), amperomierz (połączony szeregowo z odbiornikiem) i źródło napięcia. Bieżące wartości napięcia i natężenia prądu widoczne są w prawej dolnej części ramki. Możesz zmieniać (w pewnych granicach) opór odbiornika oraz napięcie źródła. Gdy zobaczysz czerwony napis "Przekroczona wartość maksymalna!", musisz dopasować odpowiednio zakresy woltomierza i amperomierza do bieżących wartości napięcia i natężenia prądu, widocznych w dolnej części prawej ramki. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Potencjometr (html5)
  Symulacja działania układu potencjometrycznego. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Mostek Wheatstone'a (html5)
  Układ mostka Wheatstone'a pozwala w łatwy sposób określić opór elektryczny. Nie jest konieczny pomiar napięcia i natężenia prądu. Ta aplikacja HTML5 symuluje taki mostek. Badany opornik znajduje się w lewym górnym rogu, obok oporu wzorcowego z prawej. Najważniejszą częścią układu jest potencjometr suwakowy (w najprostszym przypadku jest to drut oporowy) z ruchomym stykiem ślizgowym. Styk ślizgowy dzieli potencjometr na dwa pojedyncze rezystory, których wartości są łatwe do określenia dzięki skali długości. Źródło napięcia (niebieskie) jest wyświetlane poniżej potencjometru suwakowego. Nieznany opornik ma wartość z generatora liczb losowych. Pozostałe rezystory i napięcie zasilania mogą być - w pewnych granicach - regulowane w polach po prawej stronie (zielone tło). Przy wykonywaniu pomiaru styk ślizgowy należy przesunąć tak, żeby podłączony galwanometr (czerwony) wskazywał natężenie prądu 0 mA Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.