Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Dynamika ruchu prostoliniowego
  Obwody prądu przemiennego
  Aplikacje
  Prawo Ohma (html5)
  Zobacz jak prawo Ohma odnosi się do prostego obwodu. Regulacja napięcia i oporu pozwoli Ci zobaczyć zmianę natężenia prądu, zgodną z prawem Ohma. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się zgodnie ze zmianami wielkości, które symbolizują. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Opór przewodnika (html5)
  Dowiedz się więcej o procesach fizycznych związanych z oporem przewodnika. Zmieniaj jego opór właściwy, długość i pole przekroju, aby zobaczyć, jak to wpływa na jego opór. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się wraz ze zmianami wielkości, które oznaczają. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Równia pochyła (html5)
  Równia pochyła jest płaszczyzną tworzącą z płaszczyzną horyzontalną kąt alfa. Wielkość siły tarcia jest wprost proporcjonalna do nacisku ciała na podłoże. Siły oporu aerodynamicznego są istotne jedynie przy stosunkowo dużych prędkościach.
  Uszereguj opory
  To interaktywne ćwiczenie pokazuje, w każdym z przykładów, pięć różnych reprezentacji dotyczących różnych scenariuszy. Twoim zadaniem jest uszeregowanie ich na podstawie wielkości oporu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Termistor (html5)
  Animacja pokazuje obwód z termistorem, opornikiem, którego rezystancja (opór) silnie zależy od temperatury
  Lampa neonowa (html5)
  Animacja pokazująca działanie neonówki
  Opór przewodnika na podstawie prawa Ohma (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium, uczniowie mają za zadanie określić opór właściwy przewodnika, w oparciu o wykres oporu przewodu prostoliniowego w zależności od jego długości. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór przewodnika prostoliniowego (html5)
  To wirtualne laboratorium umożliwia uczniom zbadanie czynników, które wpływają na opór przewodnika prostoliniowego. Uczniowie będą mogli regulować długość przewodnika, jego średnicę i materiał, z którego jest zbudowany. Można sporządzić wykresy oporu w zależności od długości przewodnika, oporu w zależności od promienia przekroju poprzecznego i oporu w zależności od pola powierzchni przekroju poprzecznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód RC (html5)
  Ćwiczenie umożliwia zbadanie czynników, które wpływają na szybkość rozładowywania kondensatora w obwodzie z opornikiem. Uczniowie mogą zmieniać opór i pojemność w obwodzie, a następnie monitorować rozładowywanie kondensatora. Można sporządzić wykresy napięcia w funkcji czasu, natężenia prądu w funkcji czasu, ładunku w funkcji czasu. Można także sporządzić wykresy czasu rozładowywania kondensatora w zależności od oporu i od pojemności. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc żarówki (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zmieniać opór żarówki i różnicę potencjałów na żarówce. Będą mogli zobaczyć, jak te dwa czynniki wpływają na natężenie prądu płynącego przez żarówkę i wydzielaną na niej moc. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Opór wewnętrzny baterii (html5)
  Wyznaczanie oporu wewnętrznego baterii na podstawie siły elektromotorycznej i natężenia prądu płynącego w obwodzie z opornikiem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (pojedynczy opornik) (html5)
  Wyznaczanie napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystora i natężenia prądu w obwodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ szeregowy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ równoległy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odczytaj opór (html5)
  Ta gra pomoże uczniom poznać kody barwne rezystorów. Posiada tryb czasowy, w którym uczniowie mają trzy minuty na odczytanie jak największej liczby oporów. Losowe generowanie danych. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny baterii na podstawie wykresu (html5)
  Określanie oporu wewnętrznego ogniwa, na podstawie wykresu natężenia prądu w funkcji napięcia na zaciskach. Wyznaczanie maksymalnego natężenia prądu i siły elektromotorycznej ogniwa. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny baterii (html5)
  Symulacja umożliwia analizę napięcia na zaciskach baterii, w zależności od natężenia pobieranego z niej prądu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny (układ równoległy) (html5)
  Określanie oporu wewnętrznego baterii na podstawie siły elektromotorycznej i natężenia płynącego prądu, w obwodzie z opornikami połączonymi równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny ogniwa (html5)
  Wyznaczanie oporu wewnętrznego ogniwa na podstawie siły elektromotorycznej i wartości napięcia mierzonego na zaciskach, gdy czerpany jest z niego prąd. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Ohma z miernikami analogowymi (html5)
  To ćwiczenie jest zaprojektowana tak, aby umożliwić uczniom zbadanie relacji między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z tylko jednym elementem biernym. Ta wersja symulacji wymaga od uczniów umiejętności odczytu mierników analogowych, aby uzyskać napięcie i natężenie prądu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór elektryczny (html5)
  Wizualizacja zależności oporu przewodnika prostoliniowego od jego wymiarów i materiału.
  Model spadku swobodnego wzdłuż osi y
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom średni)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model spadku swobodnego wzdłuż osi y (poziom podstawowy)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty
  © 2015, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty (energie)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty (energie)
  © 2016, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Małpa i myśliwy (rzuty)
  Klasyczny już eksperyment myślowy: mysliwy celuje do małpy wiszącej na drzewie i w momencie kiedy ta puszcza się gałęzi strzela. Gdzie powinien celować by trafić? © 2016, lookang; Fu-Kwun Hwang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike