Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Okręgi styczne. Warunek styczności.
  Interaktywny rysunek okręgów stycznych zewnętrznie lub wewnętrznie (możliwość przeciągania środków okręgów i zmiany ich promieni, zoom). Przeciągnij końce linijki, żeby dokonać pomiaru. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Okręgi bliźniacze Archimedesa (html5)
  Można przeciągać okręgi z wciśniętym przyciskiem myszy. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Łańcuch Pappusa (html5)
  Wielkości okręgów mogą być zmieniane za pomocą myszki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Okręgi styczne
  Aplikacja pokazuje różne zadania związane z okręgiem. Typ zadania można ustawić przyciskiem. W każdym przypadku poszukiwane są okręgi o specjalnych właściwościach: Okręgi, które przechodzą przez dwa podane punkty Okręgi, które przechodzą przez dany punkt, styczne do danej prostej Okręgi, które przechodzą przez dany punkt, styczne do danego okręgu Okręgi styczne do dwóch danych prostych Okręgi styczne do danej prostej i danego okręgu Okręgi styczne do dwóch danych okręgów Podane punkty, proste i okręgi są wyświetlane w kolorze czarnym i można je zmienić, przeciągając z wciśniętym przyciskiem myszy. W kolorze czerwonym wyświetlane są przykładowe okręgi spełniające podane warunki. Jeśli przeciągniesz środek takiego okręgu, geometryczne położenia punktów środkowych staną się widoczne w postaci linii (niebieskiej). © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0