Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Okręgi styczne. Warunek styczności.
  Interaktywny rysunek okręgów stycznych zewnętrznie lub wewnętrznie (możliwość przeciągania środków okręgów i zmiany ich promieni, zoom). Przeciągnij końce linijki, żeby dokonać pomiaru. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Ruch jednostajny po okręgu (html5)
  Ta aplikacja HTML5 symuluje ruch po okręgu, pokazując jednocześnie, jak zmieniają się w czasie: położenie, prędkość, przyspieszenie i działająca siła. Przycisk "Resetuj" umieszcza ciało krążące w położeniu początkowym. Możesz rozpocząć lub zatrzymać i kontynuować symulację za pomocą drugiego przycisku. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy. Można zmieniać promień, okres i masę wpisując dane w odpowiednie pola tekstowe. Przełączniki u dołu pozwalają wybrać wielkość fizyczną, którą chcesz obserwować. Wektor wodzący (czerwony) łączy środek okręgu (początek układu współrzędnych) z krążącym ciałem. Wektor prędkości (fioletowy), jest styczny do okręgu, a prostopadły do wektora wodzącego. Wektor przyspieszenia (niebieski) jest skierowany do środka. Tutaj przyspieszenie nie oznacza zwiększenia lub zmniejszenia wartości prędkości ale zmianę jej kierunku. To samo odnosi się do siły (zielona) działającej na ciało. Terminy - przyspieszenie dośrodkowe i siła dośrodkowa wyrażają to, że wektory te są skierowane do środka okręgu, po którym porusza się ciało. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Twierdzenie Talesa (okrąg) (html5)
  Twierdzenie Talesa (okrąg): każdy kąt wpisany w okrąg oparty na średnicy jest prosty. Przeciągnij myszką wierzchołek kąta prostego, aby zmienić jego położenie na półokręgu. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Czworokąt wpisany w okrąg (html5)
  Czworokąt wpisany w okrąg. Interaktywna aplikacja html5. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Czworokąt opisany na okręgu (html5)
  Czworokąt opisany na okręgu. Interaktywna aplikacja html5. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Algorytm szacowania Pi Archimedesa
  Symulacja demonstruje obliczenia obwodu koła jednostkowego za pomocą algorytmu podanego przez Archimedesa. © Dieter Roess; Tan Wei Chiong; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Kąty w okręgu (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów wpisanych i środkowych.
  Masa i energia kinetyczna cząstki (html5)
  W tym zadaniu należy określić masę i energię kinetyczną cząstki uwięzionej w polu magnetycznym. Podany będzie ładunek cząstki, jej szybkość i indukcja magnetyczna pola. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i szybkość cząstki (html5)
  W tym zadaniu uczeń ma za zadanie wyznaczyć masę i szybkość cząstki, poruszającej się w polu pól magnetycznym i elektrycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia kinetyczna w ruchu po okręgu (html5)
  Obliczanie energii kinetycznej ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie dośrodkowe
  Ćwiczenie ma na celu zbadanie czynników wpływających na przyspieszenie skręcającego samochodu. Miernik przyspieszenia znajduje się po stronie kierowcy samochodu. Uczniowie będą mogli zmienić promień skrętu i prędkość samochodu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch po okręgu
  Symulacja ruchu kulki poruszającej się ruchem jednostajnym po okręgu, co oznacza, że ​​porusza się po okręgu ze stałą szybkością (wartością prędkości). Użyj suwaków, aby zmienić szybkość i promień toru. Jeśli pokażesz wektory, zobaczysz wektor prędkości kulki na niebiesko i wektor przyspieszenia na zielono. Wektor prędkości jest zawsze styczny do okręgu, a wektor przyspieszenia zawsze wskazuje środek okręgu. Jeśli pokazywane są wektory, a kulka przeszła około trzech czwartych toru, zobaczysz również trójkąt wektorowy. Trójkąt wektorowy pokazuje, dlaczego wektor przyspieszenia jest skierowany w stronę środka. Zastanawiamy się, w którą stronę skierowany jest wektor przyspieszenia w momencie gdy kulka jest na dole. Fioletowy wektor pokazuje prędkość tuż przed osiągnięciem tego punktu, jasnoniebieski tuż po. Czarny wektor reprezentuje zatem zmianę prędkości w dolnym punkcie - zauważ, że zmiana prędkości (a więc i przyspieszenie) w okolicach tego najniższego punktu jest skierowane w górę, czyli w kierunku środka koła. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Związek ruchu harmonicznego z ruchem po okręgu
  Symulacja porównuje ruch kulki poruszającej się ruchem jednostajnym po okręgu z dwoma różnymi ruchami harmonicznymi prostymi, jednym w pionie i jednym w poziomie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Epicykloidy i hipocykloidy
  Interaktywna wizualizacja powstawania epicykloid i hipocykloid dla różnych wartości ilorazów promieni. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Zobrazowanie ruchu po okręgu (Newton)
  Ruch po okręgu, z ciągle zmieniającym się kierunkiem, oznacza nieustannie działającą siłę. Newton zwizualizował to, zaczynając od ruchu po wielokącie, czyli ruchu prostoliniowym wzdłuż boku, a następnie działaniu chwilowej siły w każdym z wierzchołków, w wyniku odbijania się od okrągłego pojemnika. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Test powtórzeniowy z geometrii
  Obliczanie odległości, pól powierzchni i objętości prostych figur geometrycznych. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Animacja hipocykloidy
  Interaktywne demo powstawania hipocykloidy, krzywej płaskiej, jaką zakreśla ustalony punkt okręgu toczącego się bez poślizgu wewnątrz okręgu o większym promieniu. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org