Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Oceń natężenia prądów (html5)
  W symulacji trzy długie, prostoliniowe, równoległe przewodniki przechodzą przez wierzchołki trójkąta równobocznego. Kolor czerwony oznacza prąd płynący na zewnątrz ekranu, a niebieski w głąb ekranu. Widzimy sytuację w płaszczyźnie prostopadłej do przewodników. Strzałka na każdym z przewodów oznacza siłę wypadkową oddziaływań magnetycznych ze strony dwóch pozostałych. Twoim celem jest uporządkowanie przewodników na podstawie wielkości płynących w nich prądów - po ustaleniu kolejności, trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk, aby sprawdzić odpowiedź. Następnie należy wybrać nowy zestaw prądów i spróbować ponownie. Sprawdź, czy jesteś w stanie udzielić 10 poprawnych odpowiedzi, zanim pojawią się 3 błędne. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.