Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Kombinatoryka
  Aplikacje
  Kołyska Newtona (html5)
  Symulacja wahadła Newtona – przyrządu, który ilustruje zasadę zachowania pędu i energii kinetycznej podczas sprężystego zderzenia kul.
  II zasada dynamiki Newtona
  Aplet wizualizuje zależności między wielkościami z II zasady dynamiki. Autor Steven Sahyun, Uniwersytet Wisconsin - Whitewater. Źródło: http://sahyun.net/html5.php
  II zasada dynamiki Newtona (html5)
  Interaktywny aplet html5 pozwalający przeanalizować II zasadę dynamiki Newtona
  Siła grawitacyjna - ćwiczenie (html5)
  Interaktywne ćwiczenie html5, w którym uczniowie muszą znaleźć wartość siły grawitacji pomiędzy dwoma kulistymi obiektami na podstawie ich rozmiaru, gęstości i odległości pomiędzy środkami. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Laboratorium Newtona (html5)
  Ćwiczenie zaprojektowano tak, aby umożliwić uczniom zbadanie czynników, które wpływają na przyspieszenie obiektu na poziomej powierzchni bez tarcia. Dla każdego ruchu, w zależności od przyłożonej siły, symulacja generuje wykresy położenia i prędkości w zależności od czasu. Uczniowie mogą wykorzystać te wykresy do obliczenia przyspieszenia obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Newtona: problem z tarciem statycznym i kinetycznym (html5)
  Uczniowie muszą przeanalizować układ dwóch ciał. Zostaną podane współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego. Należy określić minimalną masę ciężarka potrzebną do wprawienia układu w ruch, a następnie obliczyć jego przyspieszenie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Laboratorium Newtona: 2 ciała, bez tarcia (html5)
  To ćwiczenie pozwala na zbadanie czynników wpływających na przyspieszenie układu na poziomej powierzchni bez tarcia. Symulacja podaje położenia ciał w zależności od czasu i na tej podstawie uczniowie powinni określić przyspieszenie. Następnie mogą zmieniać parametry takie, jak siła wypadkowa i masa całkowita (poprzez zmianę każdej z mas układu) i analizować w jaki sposób te zmiany wpływają na przyspieszenie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Newtona: problem 3 ciał, bez tarcia (html5)
  Uczniowie mają za zadanie obliczyć przyspieszenie układu 3 poruszających się obiektów. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Newtona: problem 2 ciał, z tarciem (html5)
  Uczniowie mają za zadanie obliczyć przyspieszenie układu 2 poruszających się obiektów oraz siłę naciągu łączącej je linki. Uwzględniono tarcie kinetyczne. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły grawitacyjne - laboratorium (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić zbieranie danych dotyczących oddziaływania między dwoma obiektami w przestrzeni kosmicznej. Uczniowie są przenoszeni przez TARDIS do przestrzeni kosmicznej i mogą korzystać z siłomierzy w celu pomiaru siły przyciągania grawitacyjnego między dwoma obiektami. Mogą zmieniać rozmiar obiektów, to z czego są zbudowane i odległość między nimi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Tarcie - laboratorium (html5)
  To wirtualne laboratorium zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli prześledzić różnice między tarciem statycznym i kinetycznym. Mogą też zmieniać masę przedmiotu, który jest przeciągany po poziomej powierzchni i wykreślić zmiany tarcia w zależności od siły nacisku. Wykorzystując nachylenie (współczynnik kierunkowy) tego wykresu mogą określić współczynnik tarcia dla danych powierzchni. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Badanie grawitacyjnej energii potencjalnej (html5)
  To ćwiczenie pozwala zbadać wielkość energii jaką musimy dostarczać do obiektu, gdy jest on odsuwany od innego obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja zależności w Prawie Powszechnego Ciążenia (html5)
  Wizualne przedstawienie relacji między siłą przyciągania grawitacyjnego, a czynnikami, które wpływają na jej wielkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciężar wiadra (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom zebranie danych dotyczących siły grawitacji w zależności od objętości materiału. Uczniowie mogą napełniać wirtualne wiadro do różnych poziomów i rejestrować siłę, która na nie działa. Mogą następnie nanieść swoje dane na wykres i wykorzystać je do znalezienia gęstości substancji w wiadrze i masy wiadra. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła wypadkowa 1D (html5)
  Gra ma na celu pomoc uczniom opanować umiejętność składania sił równoległych. Uczniowie będą mieli minutę, aby podać jak najwięcej sił wypadkowych. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła wypadkowa 2D (html5)
  Gra ma na celu pomoc uczniom opanować umiejętność składania sił. Uczniowie będą mieli 3 minuty, aby podać jak najwięcej sił wypadkowych. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  II zasada dynamiki z tarciem (siła pod kątem) (html5)
  Obliczanie przyspieszenia obiektu ciągniętego wzdłuż poziomej powierzchni przez siłę skierowaną pod pewnym kątem do tej powierzchni. Uwzględniono tarcie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  II zasada dynamiki (bez tarcia) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć różne rzeczy dla szeregu obiektów poruszających się jako układ. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie na równi (poziom2) (html5)
  Obliczanie przyspieszenia przedmiotu zsuwającego się po równi pochyłej. Uwzględniono tarcie. Masa ciała, kąt nachylenia równi i współczynnik tarcia są generowane losowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie na równi (poziom1) (html5)
  Obliczanie przyspieszenia przedmiotu zsuwającego się po równi pochyłej. Pominięto tarcie. Masa ciała i kąt nachylenia równi są generowane losowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły na równi (poziom1) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć się siłę potrzebną do utrzymania nieruchomego obiektu na równi, gdy nie ma siły tarcia. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły na równi (poziom2) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć się siłę reakcji działającą na ciało na równi, w chwili gdy kąt nachylenia równi jest taki, że ciało zaczyna się ześlizgiwać. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równia pochyła (z tarciem) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć przyspieszenie układu ciał, z których jedno porusza się po równi, na której występuje tarcie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  II zasada dynamiki (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć przyspieszenie lub jedną z dwóch sił działających na ciało, poruszające się po poziomym podłożu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
  Ten programik symuluje tor powietrzny, używany do badania ruchów. Założono, że przyspieszenie grawitacyjne ma wartość 9,81 m/s2. Możesz zmieniać (w pewnym zakresie) parametry symulacji: masę wózka, masę obciążnika i współczynnik tarcia. By wykonać pojedynczy pomiar: - obierz drogę s, przebywaną przez wózek na torze powietrznym, przesuwając za pomocą myszki fotokomórkę F, która dokonuje pomiaru (dokł. 5 mm), (zwróć uwagę, że nowa wartość s pojawi się poniżej stopera) - uruchom symulację przyciskiem "Rozpocznij". Stoper mierzy czas z dokładnością do 1 ms. Podczas ruchu wózka poruszający się na wykresie s(t) czerwony punkt pokazuje czas i przebytą w tym czasie drogę. W chwili przejścia wózka przez fotokomórkę F w odpowiednim miejscu wykresu pojawia się czarny punkt - wynik pomiaru, odpowiadający parze zmierzonych wartości s i t. Wartości te należy następnie przenieść do tabeli wyników "Dane" przez kliknięcie przycisku "Zapisz dane". Umożliwi to dokonanie następnego pomiaru. Dokonaj kolejnych pomiarów, zmieniając położenie fotokomórki F. Seria pomiarów (przy tych samych parametrach) może zawierać do 10 par s, t, które można przewijać pionowym paskiem przewijania. Tabelę opróżnisz przyciskiem "Usuń serię pomiarową". Pozwoli to wprowadzić nowe wartości parametrów symulacji i dokonać następnych serii pomiarów. © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Karuzela (html5)
  Jeśli ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, to oznacza, że wypadkowa wszystkich sił, działających na to ciało, stanowi siłę dośrodkową; uproszczony model karuzeli pokazuje tę siłę. W polach po lewej stronie u dołu możesz zmieniać wybrane parametry symulacji (nie zapomnij zatwierdzić zmian klawiszem "Enter"!). Jeśli wybierzesz drugi z czterech przełączników w górnej części ramki ("Karuzela z siłami"), zostaną pokazane przestrzennie wektory sił, działających na każde z ośmiu ciał: siła ciężkości (czarna strzałka) i siła pochodząca od linki (strzałka niebieska). Dodając te wektory otrzymujemy siłę wypadkową, czyli siłę dośrodkową (strzałka czerwona). Widok sił można wyłączyć, wybierając przycisk "Karuzela". Dodatkowo możesz obejrzeć prosty dwuwymiarowy rysunek wektorów sił ("Równoległobok sił") oraz ważne dla ruchu po okręgu wartości liczbowe ("Wartości liczbowe"). Jeśli chcesz dokładnie obserwować wektory sił, możesz zatrzymać obrót karuzeli za pomocą przycisku "Zatrzymaj / Wznów" lub dziesięciokrotnie go spowolnić, używając opcji "Spowolnienie". UWAGA: Symulacja pokazuje wyłącznie ruch po okręgu z prędkością o stałej wartości. Pomija się także opór powietrza. © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Siła grawitacyjna - zadanie
  W ćwiczeniu uczniowie muszą wyznaczyć wartość siły grawitacji na statku, który znajduje się w spoczynku na jednym z obiektów Pasa Kuipera. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Armata Newtona
  Interaktywna animacja znanego doświadczenia myślowego Newtona. Wyimaginowane działo znajduje się na wysokiej górze i wystrzeliwuje kulę armatnią ponad atmosferą. W zależności od prędkości kula może spaść, okrążyć Ziemię lub odlecieć. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Zobrazowanie ruchu po okręgu (Newton)
  Ruch po okręgu, z ciągle zmieniającym się kierunkiem, oznacza nieustannie działającą siłę. Newton zwizualizował to, zaczynając od ruchu po wielokącie, czyli ruchu prostoliniowym wzdłuż boku, a następnie działaniu chwilowej siły w każdym z wierzchołków, w wyniku odbijania się od okrągłego pojemnika. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Prawo stygnięcia Newtona
  Symulacja ilustruje prawo chłodzenia Newtona, które określa z jaką szybkością ciała przekazują sobie energię cieplną w wyniku przewodnictwa ciepła. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5