Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prąd elektryczny
  Aplikacje
  Prawo Ohma (html5)
  Zobacz jak prawo Ohma odnosi się do prostego obwodu. Regulacja napięcia i oporu pozwoli Ci zobaczyć zmianę natężenia prądu, zgodną z prawem Ohma. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się zgodnie ze zmianami wielkości, które symbolizują. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Uszereguj opory
  To interaktywne ćwiczenie pokazuje, w każdym z przykładów, pięć różnych reprezentacji dotyczących różnych scenariuszy. Twoim zadaniem jest uszeregowanie ich na podstawie wielkości oporu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Promienie katodowe (html5)
  Promieniowanie katodowe – oddziaływanie z polem magnetycznym.
  Mostek Graetza (html5)
  Animacja pokazuje działanie mostka Graetza
  Termistor (html5)
  Animacja pokazuje obwód z termistorem, opornikiem, którego rezystancja (opór) silnie zależy od temperatury
  Lampa neonowa (html5)
  Animacja pokazująca działanie neonówki
  Łuk elektryczny (html5)
  Animacja demonstruje łuk elektryczny
  Ochrona odgromowa (html5)
  Animacja ochrony odgromowej
  Ognie świętego Elma (html5)
  Animacja pokazuje ognie świętego Elma
  Świecenie gazów (html5)
  Wyładowania w gazach rozrzedzonych
  Cewka Ruhmkorffa (html5)
  Animacja pokazuje działanie cewki Ruhmkorffa
  Charakterystyka I(U) (html5)
  Przepływ prądu w gazach. Charakterystyka prądowo – napięciowa. Promieniowanie jonizujące.
  Fotorezystor (html5)
  Animacja demonstruje działanie fotoopornika
  Oscyloskop (html5)
  Animacja pokazuje działanie oscyloskopu
  Świetlówka (html5)
  Animacja demonstruje zasadę działania świetlówki
  Równoległy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat równoległego obwodu RLC
  Szeregowy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat szeregowego obwodu RLC
  Reguła lewej dłoni Fleminga (html5)
  Reguła Fleminga obrazowo przedstawiona w animacji html5
  Reguła śruby prawoskrętnej (html5)
  Animacja pozwala prześledzić kierunek i zwrot linii sił pola magnetycznego od przewodnika prostoliniowego
  Alternator i dynamo (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania prądnicy
  Generator prądu trójfazowego (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania generatora prądu trójfazowego
  Indukcja elektromagnetyczna (html5)
  Wirtualne doświadczenie z cewką i magnesem
  Reguła Lenza (html5)
  Animacja pokazuje skutki działania reguły Lenza
  Odczyt wskazań miernika (html5)
  Ćwiczenie sprawdza, czy uczniowie są w stanie odczytać wskazania analogowego amperomierza. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Kirchhoffa (html5)
  Symulacja prostch obwodów elektrycznych. Rozkłady prądowo napięciowe na podstawie praw Kirchhoffa.
  Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Wirtualne laboratorium, w którym uczniowie mogą analizować kierunek linii sił pola magnetycznego w zależności od kierunku prądu w przewodniku prostoliniowym. Za pomocą sondy, mogą analizować wielkość pola magnetycznego (indukcja magnetyczna) w różnych odległościach od przewodnika. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prąd indukcyjny (html5)
  W tym wirtualnym środowisku laboratoryjnym można przyjrzeć się z czynnikom wpływającym na wielkość prądu indukowanego w prostokątnym obwodzie, w którym jeden bok - metalowy pręt - jest przemieszczany w polu magnetycznym, ze stałą prędkością. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór przewodnika na podstawie prawa Ohma (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium, uczniowie mają za zadanie określić opór właściwy przewodnika, w oparciu o wykres oporu przewodu prostoliniowego w zależności od jego długości. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór przewodnika prostoliniowego (html5)
  To wirtualne laboratorium umożliwia uczniom zbadanie czynników, które wpływają na opór przewodnika prostoliniowego. Uczniowie będą mogli regulować długość przewodnika, jego średnicę i materiał, z którego jest zbudowany. Można sporządzić wykresy oporu w zależności od długości przewodnika, oporu w zależności od promienia przekroju poprzecznego i oporu w zależności od pola powierzchni przekroju poprzecznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/