Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Prawo Powszechnego Ciążenia (html5)
  Siła przyciągania grawitacyjnego, działająca na kosmonautę znajdującego się na linii łączącej Ziemię i Księżyc.
  Natężenie pola grawitacyjnego (html5)
  Natężenie ziemskiego pola grawitacyjnego w zależności od odległości od środka Ziemi.
  Pole grawitacyjne centralne (html5)
  Wartość, kierunek i zwrot wektora natężenia pola grawitacyjnego wokół Ziemi.
  Pole grawitacyjne jednorodne (html5)
  Wartość, kierunek i zwrot wektora natężenia pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Ziemi.
  Przyspieszenie ziemskie (html5)
  Przyspieszenie ziemskie, z uwzględznieniem siły grawitacyjnej (przyciągania Ziemi) i siły odśrodkowej bezwładności związanej z ruchem obrotowym Ziemi (w zależności od szerokości geograficznej).
  Trajektorie ciał (html5)
  Tory ciał poruszających się swobodnie w polu grawitacyjnym Słońca. I prawo Keplera.
  Prędkości kosmiczne (html5)
  I i II prędkość kosmiczna. Wystrzel z działa Newtona i sprawdź co się stanie.
  Satelity geostacjonarne (html5)
  Czasy obiegu satelitów ziemskich. Promień orbity geostacjonarnej.
  II prawo Keplera
  Prędkość polowa komety w ruchu po elipsie.
  III prawo Keplera - planety wewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety wewnętrzne
  III prawo Keplera - planety zewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety zewnętrzne
  I prawo Keplera (html5)
  Ruch planet wokół Słońca. Interaktywna aplikacja obrazująca I prawo Keplera.
  Pole od ładunku punktowego (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom przyjrzenie się natężeniu pola elektrycznego i potencjałuowi elektrycznemu w otoczeniu ładunku punktowego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie pola od ładunku punktowego (html5)
  Obliczanie natężenia pola elektrycznego od ładunku punktowego w punkcie B, gdy znamy natężenie w punkcie A. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Potencjał pola od ładunku punktowego (html5)
  Obliczanie potencjału pola elektrycznego od ładunku punktowego w punkcie B, gdy znamy potencjał w punkcie A. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia potencjalna ciężkości (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie odkrywają związek między wielkością dostarczonej energii, a wysokością, na jaką podnoszony jest obiekt. Można regulować ilość dostarczonej energii i wybrać jedną, spośród pięciu różnych mas. Wreszcie, uczniowie mogą zmienić natężenie pola grawitacyjnego w miejscu eksperymentu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie gęstości ciała stałego (html5)
  W tym ćwiczeniu należy określić gęstość kawałka skały na podstawie zmian w odczytach siły naciągu linki, na której wisi, gdy skała jest zanurzana w cieczy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Pole elektryczne od dwóch ładunków (html5)
  Określanie wypadkowego natężenia pola elektrycznego, wytworzonego przez dwa różne ładunki. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Związki między siłą, natężeniem pola, energią potencjalną i potencjałem (html5)
  Po lewej stronie znajduje się reprezentacja powierzchni 4 m x 4 m przestrzeni, w której jest jednorodne pole, o liniach sił skierowanych w dół. Jeśli wybierzesz kulkę, to pole jest polem grawitacyjnym. Jeśli wybierzesz ładunek, to pole jest polem elektrycznym. Po prawej stronie znajduje się wykres. Na wykresie można wykreślić jedną z sześciu różnych wielkości na osi pionowej, w zależności od x albo y na osi poziomej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunek (html5)
  W tej symulacji, ciału (na zielono) jest losowo przypisany znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tego ładunku, a następnie ustawienie suwaka na tej wartości i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunku, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanego ciała. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanych ciał. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Znajdź ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków na podstawie wykresów, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Można kliknąć i przeciągnąć każde z ciał. Położenie ciała z lewej jest ograniczone do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych, a ciała z prawej, na prawo. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wykresy natężenia pola elektrycznego na osi x w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x w zależności od położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego jest przedstawione jako dodatnie, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane w prawo, a jako ujemne, gdy pole jest skierowane w lewo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Szacowanie wielkości ładunków (html5)
  W symulacji trzy naładowane ciała umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Należy je uszeregować w zależności od wielkości ich ładunku - nacisnąć odpowiedni przycisk, aby sprawdzić odpowiedź. Następnie wybrać nowy zestaw ładunków i spróbować ponownie. Sprawdź, czy będziesz w stanie uzyskać 10 poprawnych odpowiedzi, zanim pojawią się 3 błędne. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Natężenie pola grawitacyjnego (html5)
  Upewnij się, że wiesz jak obliczyć natężenie pola grawitacyjnego w miejscu usytuowania satelity, krążącego na orbicie wokół jednego z obiektów w naszym Układzie Słonecznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząstki w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym
  Symulacja torów elektronu poruszającego się w przestrzeni 3D pod wpływem sił pola elektrycznego i magnetycznego. © Dieter Roess; Tan Wei Chiong; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Natężenie i potencjał pola elektrycznego w dwóch wymiarach
  W tej symulacji można zbadać natężenie i potencjał pola elektrycznego na płaszczyźnie. Można włączyć 1 do 5 naładowanych cząstek i przeciągając ładunek próbny na płaszczyźnie w ich pobliżu, odczytać natężenie (składową x i y) i potencjał wypadkowego pola elektrycznego wytwarzanego przez te cząstki w różnych punktach. Źródło © 2015, andrew duffy; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego Ziemi
  Pole grawitacyjne jest niewidoczne. Tu, w symulacji, jest obrazowane przez linie pola. W jaki sposób wygląda pole grawitacyjne Ziemi (w różnych odległościach od niej)? Jak wyglądają linie sił pola, które jest superpozycją pól pochodzących od różnych mas. Przeciągaj czerwoną masę próbną do dowolnego punktu i wciskaj przycisk odtwarzania symulacji. Za każdym razem zostanie zaznaczona linia pola, a po kontakcie z powierzchnią Ziemi, symulacja zostanie wstrzymana. Kiedy tak się dzieje, należy przeciągnąć czerwoną masę do nowego położenia i powtórzyć procedurę. © 2016, Andrew Duffy; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Model przewodnika metalicznego (prędkość dryfu)
  Model przewodnika metalicznego (elektronowego) pokazujący ruch elektronów swobodnych i prędkość unoszenia (dryfu) © 2016, Francisco Esquembre ; Maria Jose Cano; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike