Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prąd przemienny
  Pole elektrostatyczne
  Aplikacje
  Obwody prądu stałego
  Eksperymentuj z zestawem elektroniki! Twórz obwody z bateriami, rezystorami, żarówkami i wyłącznikami. Określ, czy przedmioty codziennego użytku są przewodnikami czy izolatorami. Zmierz natężenie prądu i napięcie za pomocą amperomierza i woltomierza. Wyświetl obwód jako schemat lub przejdź do realistycznego widoku. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium
  Eksperymentuj z zestawem elektroniki! Twórz obwody z bateriami, rezystorami, żarówkami i wyłącznikami. Określ, czy przedmioty codziennego użytku są przewodnikami czy izolatorami. Zmierz natężenie prądu i napięcie za pomocą amperomierza i woltomierza. Wyświetl obwód jako schemat lub przejdź do realistycznego widoku. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Fala dźwiękowa - zadanie
  W tym ćwiczeniu musisz określić prędkość fali dźwiękowej w nieznanym ośrodku. Musisz także znaleźć częstotliwość źródła i długość fali. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie dźwięku - zadanie
  W tym zadaniu należy określić natężenie fali dźwiękowej, gdy dotrze do określonego punktu w pewnej odległości od źródła. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Jeden polaryzator (spolaryzowane światło padające)
  Symulacja pokazuje, co dzieje się, gdy światło spolaryzowane o natężeniu 800 W/m2 pada na polaryzator. Promień światła biegnie od lewej do prawej. Użyj suwaków, aby zmienić kierunek polaryzacji światła i kąt osi transmisji polaryzatora. Wykres pokazuje natężenie światła w funkcji kąta osi transmisji polaryzatora. Linia między tarczą światła padającego i polaryzatorem pokazuje kierunek polaryzacji światła padającego. Linia po prawej stronie polaryzatora pokazuje kierunek polaryzacji po przejściu przez polaryzator. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Trzy polaryzatory (niespolaryzowane światło padające)
  Symulacja pokazuje, co dzieje się, gdy światło niespolaryzowane o natężeniu 800 W/m2 przechodzi przez układ trzech polaryzatorów. Światło porusza się w kierunku +x, a polaryzatory znajdują się w punktach x = 10 cm, x = 20 cm i x = 30 cm. Użyj suwaków, aby zmienić kąt osi transmisji każdego z polaryzatorów. Wykres pokazuje natężenie światła w różnych miejscach wzdłuż osi x. Linie za każdym z polaryzatorów pokazują kierunek, w którym światło jest spolaryzowane. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Aktywność optyczna
  Symulacja tego, co dzieje się, gdy spolaryzowane światło przechodzi przez optycznie czynny materiał - oznaczony powyżej jako filtr. Optycznie czynny materiał składa się z cząsteczek chiralnych - cząsteczki mają spiralny kształt. Przy przechodzeniu światła przez taki materiał następuje skręcenie płaszczyzny polaryzacji (wielkość skręcenia zależy od koloru). Użyj suwaków, aby zmienić kąt osi transmisji każdego polaryzatora. Linie za każdym z polaryzatorów i za filtrem pokazują kierunek polaryzacji światła. Światło padające ma kilka linii (jest niespolaryzowane), a światło za filtrem pokazuje różne kierunki polaryzacji światła czerwonego, zielonego i niebieskiego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Trzy polaryzatory - co kryje się za zasłoną?
  Pomarańczowe przesłony służą do zasłaniania części wykresu i polaryzatora 2. Twoim zadaniem jest określenie kąta osi transmisji polaryzatora 2. Po ustaleniu, ustaw suwak "polaryzator 2" na ten kąt i sprawdź swoją odpowiedź. Jeśli masz rację, przesłony zostaną usunięte. Jeśli nie, możesz spróbować ponownie. Możesz użyć suwaków polaryzatora 1 i polaryzatora 3, aby wyregulować kąt osi transmisji tych polaryzatorów. (Zwróć uwagę, że suwak polaryzatora 2 nie zmienia kąta ustawienia polaryzatora 2.) Diagram pokazuje natężenie światła w różnych miejscach wzdłuż osi x. Sprawdź, na ile różnych sposobów możesz znaleźć odpowiedź. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/