Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prąd przemienny
  Pole elektrostatyczne
  Aplikacje
  Diagramy mocy - układy mieszane
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Uszereguj opory
  To interaktywne ćwiczenie pokazuje, w każdym z przykładów, pięć różnych reprezentacji dotyczących różnych scenariuszy. Twoim zadaniem jest uszeregowanie ich na podstawie wielkości oporu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Promienie katodowe (html5)
  Promieniowanie katodowe – oddziaływanie z polem magnetycznym.
  Mostek Graetza (html5)
  Animacja pokazuje działanie mostka Graetza
  Termistor (html5)
  Animacja pokazuje obwód z termistorem, opornikiem, którego rezystancja (opór) silnie zależy od temperatury
  Lampa neonowa (html5)
  Animacja pokazująca działanie neonówki
  Łuk elektryczny (html5)
  Animacja demonstruje łuk elektryczny
  Ochrona odgromowa (html5)
  Animacja ochrony odgromowej
  Ognie świętego Elma (html5)
  Animacja pokazuje ognie świętego Elma
  Świecenie gazów (html5)
  Wyładowania w gazach rozrzedzonych
  Cewka Ruhmkorffa (html5)
  Animacja pokazuje działanie cewki Ruhmkorffa
  Charakterystyka I(U) (html5)
  Przepływ prądu w gazach. Charakterystyka prądowo – napięciowa. Promieniowanie jonizujące.
  Fotorezystor (html5)
  Animacja demonstruje działanie fotoopornika
  Oscyloskop (html5)
  Animacja pokazuje działanie oscyloskopu
  Świetlówka (html5)
  Animacja demonstruje zasadę działania świetlówki
  Równoległy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat równoległego obwodu RLC
  Szeregowy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat szeregowego obwodu RLC
  Reguła lewej dłoni Fleminga (html5)
  Reguła Fleminga obrazowo przedstawiona w animacji html5
  Alternator i dynamo (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania prądnicy
  Generator prądu trójfazowego (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania generatora prądu trójfazowego
  Indukcja elektromagnetyczna (html5)
  Wirtualne doświadczenie z cewką i magnesem
  Reguła Lenza (html5)
  Animacja pokazuje skutki działania reguły Lenza
  Właściwości kondensatorów (html5)
  To wirtualne laboratorium umożliwia uczniom dokonywanie różnych zmian parametrów kondensatora powietrznego i analizę skutków tych zmian. Uczniowie mogą zmieniać odległość między okładkami, ich wielkość i napięcie między nimi. Program wylicza ładunek zgromadzony na okładkach, energię zmagazynowaną i natężenie pole elektrycznego pomiędzy płytkami. Uczniowie mogą obliczyć pojemność poprzez podzielenie ładunku przez napięcie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Kirchhoffa (html5)
  Symulacja prostch obwodów elektrycznych. Rozkłady prądowo napięciowe na podstawie praw Kirchhoffa.
  Kondensatory połączone szeregowo (html5)
  Określanie energii zgromadzonej na kondensatorze w układzie kondensatorów połączonych szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory połączone równolegle (html5)
  Określanie całkowitej energii zmagazynowanej w układzie kondensatorów połączonych równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prosty obwód (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z jednym opornikiem o regulowanej wartości. W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie szeregowe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi szeregowo (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Połączenie równoległe oporników (html5)
  W ćwiczeniu uczniowie badają zależności między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z opornikami, o regulowanych wartościach, połączonymi równolegle (do trzech oporników) . W symulacji można też zmieniać liczbę i rodzaj baterii (idealne lub mające opór wewnętrzny). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Ohma (html5)
  Symulacja wizualizuje przepływ ładunku w obwodzie, pozwalając zobaczyć, co się dzieje, gdy zmieniamy napięcie akumulatora lub opór rezystora. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl