Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Badanie II zasady dynamiki
  Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
  Spadkownica Atwooda 1 (html5)
  Spadkownica Atwooda z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Ciężarek na bloczku z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Ciężarek na bloczku (html5)
  Spadkownica Atwooda (html5)
  Aplikacje
  Wielokrążek stały i przesuwny (html5)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy.
  Wielokrążek (html5)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy. Wielokrążki (układy bloczków).
  III zasada dynamiki Newtona (html5)
  Aplet obrazuje działanie III zasady dynamiki Newtona
  Prawa Newtona: problem 2 ciał, z tarciem (html5)
  Uczniowie mają za zadanie obliczyć przyspieszenie układu 2 poruszających się obiektów oraz siłę naciągu łączącej je linki. Uwzględniono tarcie kinetyczne. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Fala wzbudzona na obustronnie zamocowanej strunie (html5)
  To ćwiczenie ma na celu pomóc uczniom odkryć związek między gęstością liniową struny i jej naciągiem, a prędkością rozchodzenia się fali wzdłuż struny. Możemy wybrać sześć identycznych strun lub sześć strun o różnej gęstości liniowej. Naciąg może być ustalany indywidualnie dla każdej struny lub we wszystkich tak samo. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odchylenie wahadła w przyspieszającym samochodzie (html5)
  Upewnij się, że poradzisz sobie z sytuacją, w której przyspieszenie samochodu jest przyczyną odchylenia kątowego linki z zawieszoną na niej masą. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  II zasada dynamiki (bez tarcia) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć różne rzeczy dla szeregu obiektów poruszających się jako układ. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły na równi (poziom1) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć się siłę potrzebną do utrzymania nieruchomego obiektu na równi, gdy nie ma siły tarcia. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równia pochyła (z tarciem) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć przyspieszenie układu ciał, z których jedno porusza się po równi, na której występuje tarcie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równia pochyła (html5)
  Wyznaczanie przyspieszenia układu ciał, z których jedno porusza się po równi pochyłej.. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Częstotliwość fal stojących (struna) (html5)
  Ustalanie częstotliwości potrzebnej do wytworzenia fali stojącej, w strunie o określonej długości, masie i naciągu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Spadkownica Atwooda (html5)
  Symulacja przedstawia maszynę Atwooda - bloczek, na którym poprzez nić zawieszone są dwa ciężarki. W tej wersji symulacji masa bloczka jest nieznaczna - co prowadzi do tego, że naciąg cięgna jest wszędzie taki sam. Należy zauważyć, że wartość siły naciągu jest zawsze pomiędzy wartością siły grawitacji działającej na obciążnik 1 (niebieski), a wartością siły grawitacji działającej na obciążnik 2 (czerwony). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Spadkownica Atwooda 1 (html5)
  Symulacja przedstawia maszynę Atwooda - bloczek, na którym poprzez nić zawieszone są dwa ciężarki. Uwzględniono masę bloczka, co prowadzi do różnych naciągów cięgna po obu stronach bloczka, gdy mamy do czynienia z ruchem przyspieszonym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ciężarek na bloczku (html5)
  Symulacja ruchu ciężarka zawieszonego na bloczku (walec lub obręcz). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Spadkownica Atwooda z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w spadkownicy Atwooda, która składa się z bloczka, na którym, poprzez nić, zawieszone są dwa ciężarki. Indeksy dolne 1, 2 odnoszą się do ciężarków, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z siedmiu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarki i bloczek, aż po tylko jeden z ciężarków lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ciężarek na bloczku z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w układzie - ciężarek zawieszony na nici, której drugi koniec nawinięty jest na bloczek. Indeks dolny c odnosi się do ciężarka, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z pięciu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarek i bloczek, aż po tylko ciężarek lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Badanie II zasady dynamiki
  Interaktywna symulacja ruchu dwóch ciał połączonych liną przerzuconą przez bloczek nieruchomy. Jedno z ciał porusza się po poziomym podłożu bez tarcia, drugie wisi zaczepione do drugiego końca liny. Wykresy ruchu. Możliwość ustalenia modelu opisującego ruch (równania ruchu). Źródło © 2016, Lee Tat Leong, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
  Model pokazuje dynamikę układu z uwzględnieniem tarcia statycznego i kinetycznego. Symulacja pokazuje asymetrię spowodowaną przez zmianę zwrotu siły tarcia podczas ruchu w górę i w dół równi, oraz znaczenie tarcia w ustaleniu położenia równowagi. Skala pokazywanych wektorów sił jest umowna, a obraz jest przeskalowywany gdy długość równi pochyłej (od 0,1 do 10 m) lub jej kąt nachylenia zmienia się. Dodatkowo użytkownik może ustawić współczynniki tarcia i stałą sprężyny. Pokazane są wykresy położenia, prędkości i wypadkowej siły działającej na masę w funkcji czasu, zsynchronizowane ze zmianami w układzie. © 2015, Wolfgang Christian, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Praca siły działającej pod kątem do przesunięcia (html5)
  Uczniowie muszą określić pracę siły naciągu i pracę siły tarcia oraz określić uzyskaną energię kinetyczną. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek zawieszony w polu elektrycznym (html5)
  Uczniowie muszą określić ładunek kulki i naciąg nitki, na której jest zawieszona, w polu elektrycznym między okładkami kondensatora. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/