Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Równowaga (html5)
  Pobaw się różnymi przedmiotami na bujającej się huśtawce, aby poznać warunki równowagi. Sprawdź czego się nauczyłeś próbując gry Zrównoważony. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Dźwignia dwustronna (html5)
  Interaktywna symulacja obrazująca zasadę działania dźwigni dwustronnej
  Drzwi obrotowe (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między momentem przyłożonej siły, momentem bezwładności i przyspieszeniem kątowym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Równowaga statyczna - zrównoważona belka (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca siły działające na belkę podpartą w dwóch punktach Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Toczenie - problem kuli do kręgli (html5)
  Interaktywna symulacja html5 ruchu postępowego brył obrotowych, które zaczynają poruszać się po powierzchni na której działa tarcie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Most wiszący (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mogą przyjrzeć się siłom podtrzymującym wiszący most, w miarę zmiany położenia obiektów poruszających się po nim. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Moment siły (html5)
  Gra ma na celu pomóc uczniom intuicyjnie szacować wartość momentu obrotowego na podstawie podanej odległości i siły. Z dwóch różnych kluczy nastawnych należy wybrać ten, który ma większy moment obrotowy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dźwignia dwustronna (html5)
  Ten applet pozwala sprawdzić warunek równowagi dźwigni dwustronnej. Każdy z obciążników ma ciężar 1 N. Długość ramion można łatwo odczytać dzięki kolorowym prostokątotom; długość każdego z nich wynosi 0,10 m. W chwili włączenia programu dźwignia jest w równowadze. Obciążniki możesz przenosić w inne miejsca przeciągając je myszką. Możesz dodać obciążnik chwytając myszką pustą przestrzeń na rysunku i przeciągając w wybrane miejsce na dźwigni. W podobny sposób możesz usunąć obciążniki. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Równowaga statyczna Poziom 1 (html5)
  Znajdź naciąg dwóch lin, gdy jedna z nich jest pozioma. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równowaga statyczna Poziom 2 (html5)
  Znajdź naciąg dwóch lin, gdy obie działają pod takimi samymi kątami. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równowaga statyczna Poziom 3 (html5)
  Znajdź naciąg dwóch lin, gdy działają pod różnymi kątami.. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równowaga Poziom 1 (html5)
  Znajdź naciąg dwóch lin, które utrzymują układ w stanie równowagi. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równowaga Poziom 2 (html5)
  Znajdź naciąg liny, która utrzymuje w równowadze pręt, mogący się obracać wokół jednego z końców. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wypadkowy moment siły Poziom 1 (html5)
  Obliczanie wypadkowego momentu obrotowego przyłożonego do koła. Na koło działają cztery siły, każda prostopadła do ramienia siły. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wypadkowy moment siły Poziom 2 (html5)
  Obliczanie wypadkowego momentu obrotowego przyłożonego do koła. Na koło działają dwie siły, pod różnymi kątami do swoich ramion. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Spacer po desce (html5)
  Upewnij się, że potrafisz podać dokładną masę, jaką trzeba obiążyć spoczywający na pokładzie statku koniec deski tak, żeby można było przejść po niej, aż do drugiego, wystającego poza pokład, końca. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Symulacja obrotu prostopadłościennego bloku
  Symulacja pokazuje siły działające na prostopadłościenny blok wychylony z położenia równowagi © 2016, Sze Yee; tina tan; lookang; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Znajdź masę - moment siły (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie masy belki (html5)
  Ustalanie masy metrowej belki, zrównoważonej przez znaną masę. Środek masy belki znajduje się przy znaku 50,0 cm.. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Silnik prądu stałego
  Symulacja silnika prądu stałego, który jest po prostu ramką z prądem, która obraca się w polu magnetycznym pod wpływem momentu obrotowego siły elektrodynamicznej. Symulacja pokazuje dwie perspektywy, widok z boku i widok z góry. Widok boczny to perspektywa w której patrzymy od lewej strony ramki w widoku z góry. Aby utrzymać taki sam zwrot momentu obrotowego, kierunek prądu w ramce musi się zmieniać co pół obrotu. Czerwone strzałki w widoku bocznym pokazują siłę elektrodynamiczną przyłożoną do dwóch boków ramki. Fioletowe i zielone strzałki w widoku z góry oraz x i o w widoku bocznym wskazują kierunek prądu w tych bokach ramki. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Zespolone krążki o wspólnej osi obrotu i różnych promieniach
  Interaktywna symulacja, pozwalająca określić warunki równowagi mas zawieszonych na linkach. Regulowane masy i stosunek promieni bloczków. Masy można przeciągać, zmieniając ich położenie w pionie. Dwukrotne kliknięcie w obszarze panelu włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang WEE Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pręt na zawiasie w równowadze statycznej
  Rozkład sił działających na pręt. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Trzy sposoby na znalezienie momentu obrotowego
  Rozkład sił działających na pręt i sposoby obliczania momentu siły. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Monocykl
  Zrozum, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, zjawisko toczenia się bez poślizgu, nawet przy zastosowanym momencie obrotowym, w kontekście jazdy monocyklem.
  Most zwodzony
  Dowiedz się, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, o równowadze momentu obrotowego, w kontekście średniowiecznego mostu zwodzonego.
  Spacer po linie
  Zrozum, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, pojęcie momentu bezwładności, analizując ruch cyrkowego linoskoczka.