Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Moment siły (html5)
  Gra ma na celu pomóc uczniom intuicyjnie szacować wartość momentu obrotowego na podstawie podanej odległości i siły. Z dwóch różnych kluczy nastawnych należy wybrać ten, który ma większy moment obrotowy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dźwignia dwustronna (html5)
  Ten applet pozwala sprawdzić warunek równowagi dźwigni dwustronnej. Każdy z obciążników ma ciężar 1 N. Długość ramion można łatwo odczytać dzięki kolorowym prostokątotom; długość każdego z nich wynosi 0,10 m. W chwili włączenia programu dźwignia jest w równowadze. Obciążniki możesz przenosić w inne miejsca przeciągając je myszką. Możesz dodać obciążnik chwytając myszką pustą przestrzeń na rysunku i przeciągając w wybrane miejsce na dźwigni. W podobny sposób możesz usunąć obciążniki. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Wypadkowy moment siły Poziom 1 (html5)
  Obliczanie wypadkowego momentu obrotowego przyłożonego do koła. Na koło działają cztery siły, każda prostopadła do ramienia siły. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wypadkowy moment siły Poziom 2 (html5)
  Obliczanie wypadkowego momentu obrotowego przyłożonego do koła. Na koło działają dwie siły, pod różnymi kątami do swoich ramion. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Spacer po desce (html5)
  Upewnij się, że potrafisz podać dokładną masę, jaką trzeba obiążyć spoczywający na pokładzie statku koniec deski tak, żeby można było przejść po niej, aż do drugiego, wystającego poza pokład, końca. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Znajdź masę - moment siły (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie masy belki (html5)
  Ustalanie masy metrowej belki, zrównoważonej przez znaną masę. Środek masy belki znajduje się przy znaku 50,0 cm.. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  GearSketch (html5)
  GearSketch to oprogramowanie, które umożliwia poznanie działania przekładni (zębatej i łańcuchowej). Pozwala uczniom zbadać sposób, w jaki koła zębate i łańcuchy przenoszą ruch. Copyright (c) 2013 Frank Leenaars na licencji MIT
  Pręt na zawiasie w równowadze statycznej
  Rozkład sił działających na pręt. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Trzy sposoby na znalezienie momentu obrotowego
  Rozkład sił działających na pręt i sposoby obliczania momentu siły. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Ruch orbitalny
  Zrozum, przy użyciu naszej interaktywnej symulacji, zachowanie momentu pędu, przy braku przyłożonego momentu obrotowego w kontekście orbit planetarnych.
  Huśtawka na desce
  Dowiedz się, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, jak dwa obiekty o różnej wadze mogą się wzajemnie równoważyć na huśtawce.
  Monocykl
  Zrozum, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, zjawisko toczenia się bez poślizgu, nawet przy zastosowanym momencie obrotowym, w kontekście jazdy monocyklem.
  Most zwodzony
  Dowiedz się, korzystając z naszej interaktywnej symulacji, o równowadze momentu obrotowego, w kontekście średniowiecznego mostu zwodzonego.
  Spacer po linie
  Zrozum, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, pojęcie momentu bezwładności, analizując ruch cyrkowego linoskoczka.