Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Bryła sztywna
  Aplikacje
  Moment bezwładności bloczka (html5)
  Symulacja pozwala zbadać wpływ, jaki ma bloczek na wartość przyspieszenia opadającej masy, zawieszonej na nim za pomocą lekkiej linki. Można zmieniać masę opadającego ciała, masę, rozmiar i rozkład masy krążka oraz przyspieszenie grawitacyjne. Bloczek obraca się bez tarcia, a masa linki jest znikoma. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Spadkownica Atwooda 1 (html5)
  Symulacja przedstawia maszynę Atwooda - bloczek, na którym poprzez nić zawieszone są dwa ciężarki. Uwzględniono masę bloczka, co prowadzi do różnych naciągów cięgna po obu stronach bloczka, gdy mamy do czynienia z ruchem przyspieszonym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ciężarek na bloczku (html5)
  Symulacja ruchu ciężarka zawieszonego na bloczku (walec lub obręcz). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Spadkownica Atwooda z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w spadkownicy Atwooda, która składa się z bloczka, na którym, poprzez nić, zawieszone są dwa ciężarki. Indeksy dolne 1, 2 odnoszą się do ciężarków, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z siedmiu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarki i bloczek, aż po tylko jeden z ciężarków lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ciężarek na bloczku z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany energii w układzie - ciężarek zawieszony na nici, której drugi koniec nawinięty jest na bloczek. Indeks dolny c odnosi się do ciężarka, a b do bloczka (p oznacza wartość początkową). Można analizować pracę - energię z pięciu różnych perspektyw, począwszy od wyboru układu Ziemia (uwzględniona energia potencjalna), ciężarek i bloczek, aż po tylko ciężarek lub tylko bloczek. W symulacji przyjęto g = 10.0 m/s/s. Ep oznacza grawitacyjną energię potencjalną, W oznacza pracę (z indeksem dolnym g - siły ciężkości, a z indeksem dolnym T - siły naciągu nici), a Ek oznacza energię kinetyczną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Koło Fortuny Poziom 2 (html5)
  Kinematyka ruchu obrotowego z uwzględnieniem energii. Uczniowie muszą obliczyć położenie w momencie zatrzymania koła fortuny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Skacząc na karuzeli
  Interaktywna animacja pozwalająca przeanalizować zasadę zachowania momentu pędu w zderzeniu punktu materialnego z obracającą się bryłą sztywną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Cylindryczna rura staczająca się z równi
  Symulacja pozwala przyjrzeć się, w jaki sposób moment bezwładności wpływa na ruch bryły sztywnej staczającej się z równi pochyłej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moment bezwładności
  Wizualizacja zachowań ciał o różnych momentach bezwładności staczających się bez poślizgu po równi pochyłej. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Jo-jo
  Zrozum, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, dynamikę obracających się obiektów w kontekście wirującego jo-jo.
  Wyścigi przedszkolne
  Dowiedz się, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, o związku między,energią kinetyczną ruchu obrotowego i postępowego oraz o tym, jak się wymieniają, gdy obiekty toczą się po pochyłych rampach.
  Spacer po linie
  Zrozum, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, pojęcie momentu bezwładności, analizując ruch cyrkowego linoskoczka.